• Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza. Studium przypadku

Książka "Audyt wewnętrzny" i kontrola zarządcza zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne należy uznać połączenie w ich opracowaniach zarówno wiedzy teore­tycznej dotyczącej podejmowanego zagadnienia, jak również szerokich doświadczeń zawodowych. Publikacja kierowana jest przede wszystkim do studentów studiów z zakresu finansów publicznych i nadzoru publicznego, w tym słuchaczy studiów podyplomo­wych. Książka powinna jednak wzbudzić zainteresowanie nie tylko wśród osób pragnących pogłębić wiedzę na temat podejmowanej w nich tematyki audytu we­wnętrznego i kontroli zarządczej, ale także powinna być interesującą lekturą dla pracowników administracji publicznej zajmujących się w praktyce analizowa­ną tematyką.

Podtytuł Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza. Studium przypadku
Autor Barbara Gumińska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Barbara Szeląg (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 205
42.00 30.24
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
27.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-488-4

 

Książka kierowana jest przede wszystkim do studentów studiów z zakresu finansów publicznych i nadzoru publicznego, w tym słuchaczy studiów podyplomo­wych.

 

Publikacja "Audyt wewnętrzny" i kontrola zarządcza zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne należy uznać połączenie w ich opracowaniach zarówno wiedzy teore­tycznej dotyczącej podejmowanego zagadnienia, jak również szerokich doświadczeń zawodowych.


Książka powinna jednak wzbudzić zainteresowanie nie tylko wśród osób pragnących pogłębić wiedzę na temat podejmowanej w nich tematyki audytu we­wnętrznego i kontroli zarządczej, ale także powinna być interesującą lekturą dla pracowników administracji publicznej zajmujących się w praktyce analizowa­ną tematyką.

Rozdział 1
Audyt i kontrola funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2007-2013 - Michał Czyżyk 9
Wstęp 9
1.1. Rola audytu w systemie wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 12
1.2. Rola kontroli w systemie wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 15
Podsumowanie 20
Bibliografia 20

Rozdział 2
Ocena wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu - Jolanta Domańska 23
Wstęp 23
2.1. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych 25
2.2. Ocena wdrożenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 32
Podsumowanie 34
Bibliografia 36

Rozdział 3
Standardy kontroli zarządczej a nowa jakość pracy w samorządach województw - Emilia Dunal 37
Wstęp 37
3.1. Kontrola zarządcza w teorii 38
3.2. Cele kontroli zarządczej jako podstawowe elementy kierowania 39
3.3. Zakres podmiotowy kontroli zarządczej 41
3.4. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych 42
3.5. Podstawy działania oraz zakres zadań realizowanych w ramach wykonywanych obowiązków przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 45
3.6. Praktyczne aspekty związane z wdrażaniem i stosowaniem standardów kontroli zarządczej 46
Podsumowanie 54
Bibliografia 55

Rozdział 4
Kontrola zarządcza w systemie oświaty - studium przypadku Zespołu Szkół w Debrznie - Piotr Paweł Gumiński 57
Wstęp 57
4.1. Istota i pojęcie kontroli zarządczej 59
4.2. Odpowiedzialność za wprowadzenie i realizację kontroli zarządczej 60
4.3. Uwarunkowania wprowadzenia kontroli zarządczej w szkole 62
4.4. Zakres kontroli zarządczej w systemie oświaty 64
4.5. Oczekiwane rezultaty wdrożenia kontroli zarządczej 65
4.6. Poziomy kontroli zarządczej w placówkach oświatowych 66
4.7. Wdrożenie kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Debrznie 67
4.7.1. Cele i zadania Zespołu Szkół w Debrznie 68
4.7.2. Etapy wdrażania kontroli zarządczej w jednostce 71
4.7.3. Procedura kontroli zarządczej jako narzędzie do realizacji zadań szkoły 74
Podsumowanie 74
Bibliografia 75

Rozdział 5
Zależności i oddziaływania audytu wewnętrznego w zarządzaniu strategicznym i prowadzeniu ksiąg rachunkowych - studium przypad­ku w Urzędzie Miasta Leszna - Grażyna Hałupka 77
Wstęp 77
5.1. Usytuowanie organizacyjne i prawne audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Leszna 79
5.2. Audyt wewnętrzny w zakresie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych 81
5.3. Ocena stanu kontroli zarządczej w obszarze prowadzenia rachunkowości 87
5.4. Korelacja pomiędzy poprawnością prowadzenia ksiąg rachunkowych, rachunkowością zarządczą a budżetem zadaniowym 89
5.5. Audytor wewnętrzny doradcą kierownika jednostki w zakresie procesów kontroli zarządczej 90
5.6. Audyt wewnętrzny - filozofia większych korzyści 92
Podsumowanie 93
Bibliografia 95

Rozdział 6
Audyt finansowy w jednostce samorządu terytorialnego - Małgorzata Jaremko 97
Wstęp 97
6.1. Definicja audytu wewnętrznego 97
6.2. Definicja i zakres audytu finansowego 98
6.3. Sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego 100
6.4. Organizacja procesu rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego 103
6.5. Badanie sprawozdań finansowych 105
6.6 Analiza ryzyka w obszarze audytu finansowego 106
6.7. Ustalenie kryteriów oceny 108
Podsumowanie 110
Bibliografia 110

Rozdział 7
Kontrola zarządcza w administracji podatkowej na przykładzie Urzędu Skarbowego Nowej Soli - Grzegorz Kmiecik 113
Wstęp 113
7.1. Organizacja i zadania polskiej administracji podatkowej 116
7.2. Realizacja standardów 119
7.3. Zarządzanie ryzykiem 121
7.4. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej 123
Monitorowanie realizacji celów i zadań 123
Podsumowanie 125
Bibliografia 126

Rozdział 8
Metodyka audytu wewnętrznego na przykładzie zadania zapewniającego dotyczącego oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przez Gminę Witnica - Liwia Kolasa-Ghazaryan 129
Wstęp 129
8.1. Audyt wewnętrzny w JST 131
Podstawy prawne prowadzenia audytu wewnętrznego w JST, jego cel, istota i znaczenie 131
8.2. Charakterystyka Gminy Witnica 135
Organizacja audytu wewnętrznego w M-GOPS w Witnicy 135
8.3. Metodyka audytu wewnętrznego na przykładzie zadania zapewniającego135
8.3.1. Przegląd wstępny 135
8.3.2. Program zadania audytowego 138
8.3.3. Opis zastosowanych technik i metod 139
Podsumowanie 141
Bibliografia 142

Rozdział 9
Ocena audytu wewnętrznego jako instrumentu zarządzania na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Anna Kurow­ska 143
Wstęp 143
9.1. Pojęcie audytu wewnętrznego 144
9.1.1. Istota audytu wewnętrznego 144
9.1.2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres audytu wewnętrznego 145
9.1.3. Klasyfikacja audytu wewnętrznego 147
9.2. Etapy przeprowadzania audytu 148
9.2.1. Ryzyko i jego analiza 148
9.2.2. Planowanie i przeprowadzanie zadania audytowego 149
9.3. Audyt wewnętrzny Osi 1 i raz Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako działalność przysparzająca wartości dodanej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 152
9.3.1. Regulamin organizacyjny Biura Audytora Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 152
9.3.2. Definicja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 153
9.4. Analiza audytów wewnętrznych przeprowadzanych w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Po­znaniu w latach 2010-2012 156
Podsumowanie 159
Bibliografia 159

Rozdział 10
Ewolucja systemu kontroli w kierunku nowoczesnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego - Karina Plewczyńska 161
Wstęp 161
10.1. Istota samorządu terytorialnego a kontrola zarządcza 162
10.2. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej w samorządzie 164
10.3. Koncepcje zarządzania w administracji publicznej i ich wpływ na postrzeganie kontroli 165
10.4. Rozwiązania w odniesieniu do kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, ich stopień implementacji w samorządzie 168
Podsumowanie 172
Bibliografia 173

Rozdział 11
Audyt wewnętrzny w bankach - Magdalena Szews 175
Wstęp 175
11.1. Definicje i regulacje audytu wewnętrznego w banku 176
11.1.1. Cele i zadania audytu 177
11.1.2. Klasyfikacja audytu wewnętrznego w banku 178
11.1.3. Polskie regulacje audytu wewnętrznego w bankach 180
11.2. Audyt wewnętrzny a ryzyko w banku 182
11.2.1. Ryzyko - podstawowe pojęcia 182
11.2.2. Mechanizmy kontrolne a ryzyko w banku 183
11.2.3. Identyfikacja mechanizmów kontrolnych 183
11.3. Miejsce audytu wewnętrznego w banku 184
11.3.1. Usytuowanie komórki audytu wewnętrznego w banku 184
11.3.2. Komitet Audytu 185
Podsumowanie 186
Bibliografia 187

Rozdział 12
Możliwości wykorzystania istniejących rozwiązań organizacyjnych przy wdrażaniu kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych na przykładzie Starostwa Powiatowego w Koninie - Marcin Wietrzykowski 189
Wstęp 189
12.1. Rola kontroli zarządczej i problemy związane z jej wdrażaniem i funkcjonowaniem 190
12.2. Wykorzystanie rozwiązań organizacyjnych jednostki w systemie kontroli zarządczej 193
12.3. Korzyści z wdrożenia kontroli zarządczej 198
Podsumowanie 202
Bibliografia 203

Spis tabel 204
Spis rysunków 205
Spis wykresów 205

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku