• Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa (wyd. III)

Powszechnie wykorzystywane w analizie finansowej narzędzia badawcze zostały wzbogacone o wielowymiarową analizę dyskryminacyjną, analizę logitową oraz modele drzew decyzyjnych. Autorzy uwzględnili w niej aktualne zarówno krajowe, jak i europejskie akty prawne związane ze sprawozdawczością finansową przedsiębiorstw; połączyli zagadnienia teoretyczne z praktycznymi przykładami umożliwiającymi lepsze zrozumienie i zastosowanie metod badawczych w realnej gospodarce. Przedstawione zagadnienia pozwalają również na ocenę efektywności oraz ryzyka w obszarze podejmowania decyzji inwestycyjnych, które decydują o dalszym rozwoju przedsiębiorstw.

Podtytuł Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa (wyd. III)
Autor Franciszek Bławat, Edyta Drajska, Piotr Figura, Małgorzata Gawrycka, Tomasz Korol, Błażej Prusak
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 318
89.00 64.97
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
62.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-806-6
Powszechnie wykorzystywane w analizie finansowej narzędzia badawcze zostały wzbogacone o wielowymiarową analizę dyskryminacyjną, analizę logitową oraz modele drzew decyzyjnych. Autorzy uwzględnili w niej aktualne zarówno krajowe, jak i europejskie akty prawne związane ze sprawozdawczością finansową przedsiębiorstw; połączyli zagadnienia teoretyczne z praktycznymi przykładami umożliwiającymi lepsze zrozumienie i zastosowanie metod badawczych w realnej gospodarce. Przedstawione zagadnienia pozwalają również na ocenę efektywności oraz ryzyka w obszarze podejmowania decyzji inwestycyjnych, które decydują o dalszym rozwoju przedsiębiorstw.

„Zawartość (książki) stanowi rozwiniętą i uaktualnioną wersję treści programowych w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstwa. Główny nacisk położono w niej na analizę dokumentów sprawozdawczości finansowej zgodnych z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Zaletą monografii jest to, że uwzględnia ona zmiany w sprawozdawczości finansowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku. Umożliwia jednak przeprowadzenie analizy porównawczej z latami wcześniejszymi.

Monografia została napisana w bardzo przystępnej formie. Każdy rozdział składa się z: hasłowych informacji o najważniejszych tezach (o teoretycznym i praktycznym znaczeniu dla analityka), treści rozdziału, przykładów, pytań sprawdzających, testów prawda/fałsz oraz zadań do samodzielnego rozwiązania."
Z recenzji dr. hab. Stanisława Miecznikowskiego, prof. nadzw. UG


Monografia jest efektem pracy zespołu Katedry Analizy Ekonomicznej i Finansów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, który od wielu lat zajmuje się problematyką związaną z oceną funkcjonowania przedsiębiorstw w dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Wprowadzenie do analizy finansowej 13
1.1. Pojęcie, przedmiot, funkcje i rodzaje analizy finansowej 13
1.2. Materiały źródłowe do analizy przedsiębiorstwa 23
1.2.1. Materiały wewnętrzne - uwagi ogólne 23
1.2.2. Sprawozdawczość finansowa i zasady jej sporządzania 25
1.2.3. Harmonizacja sprawozdań finansowych w skali międzynarodowej 32
1.2.4. Materiały zewnętrzne 36

Rozdział 2
Wstępna analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej na podstawie bilansu przedsiębiorstwa 41
2.1. Układ i treść bilansu 41
2.2. Ogólna ocena sytuacji majątkowej i kapitałowej na podstawie bilansu w układzie analitycznym 53
2.3. Wstępna analiza kapitału obrotowego 65

Rozdział 3
Metody analizy zysku/straty w przedsiębiorstwie 85
3.1. Zysk jako cel działalności przedsiębiorstwa w teorii mikroekonomii i teorii zarządzania 85
3.2. Rachunek zysków i strat 87
3.2.1. Struktura i warianty rachunku zysków i strat 87
3.2.2. Wstępna analiza zysku (straty) na podstawie rachunku zysków i strat 96
3.3. Czynniki kształtujące wynik finansowy 103
3.4. Problem pomiaru zysku ekonomicznego 115

Rozdział 4
Analiza rentowności przedsiębiorstwa 131
4.1. Rentowność sprzedaży 132
4.2. Rentowność majątku (aktywów) 135
4.3. Rentowność kapitału własnego 137
4.4. Analiza progu rentowności 146

Rozdział 5
Statyczna analiza wskaźnikowa płynności finansowej 159
5.1. Płynność finansowa - wprowadzenie 159
5.2. Ocena płynności na podstawie danych z bilansu 161

Rozdział 6
Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 181
6.1. Wprowadzenie 182
6.2. Rotacja aktywów 182
6.3. Rotacja zapasów 184
6.4. Rotacja należności krótkoterminowych 190
6.5. Rotacja zobowiązań krótkoterminowych 195
6.6. Cykl kapitału obrotowego i cykl środków pieniężnych 201
6.7. Zarządzanie kapitałem obrotowym 214

Rozdział 7
Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych 225
7.1. Rachunek przepływów pieniężnych - uwagi ogólne 225
7.2. Obowiązujący w Polsce wzorzec sprawozdania z przepływów pieniężnych - przykład 229
7.3. Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych - przykład wersji uproszczonej 246
7.4. Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych 249

Rozdział 8
Dynamiczna analiza płynności finansowej na podstawie rachunku przepływów pieniężnych 259
8.1. Wprowadzenie 259
8.2. Wstępna analiza wskaźnikowa przepływów pieniężnych 261
8.3. Analiza wskaźników struktury przepływów pieniężnych 265
8.4. Analiza wystarczalności pieniężnej przedsiębiorstwa 273
8.5. Analiza wydajności pieniężnej przedsiębiorstwa 282

Bibliografia 293
Spis tabel 297
Spis rysunków 303
Rozwiązania 305

Recenzent: Dr hab. Stanisław Miecznikowski, prof. nadzw. UG

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku