• Making the 21st Century Cities

The beginning of the XXI century clearly demonstrates that begins to increase interest in municipal settlement units. This is a new trend, completely the opposite to the deglomeracion processes that accompanied the socio-economic development in the second half of the of the twentieth century. The increased interest in cities has its many factors, where the first place it should be noted technical and technological changes and the factors of a social nature, which enabled a significant increase quality of life in the city. As a result gained great significance in urban regeneration processes that allow you to protect existing urban substance and simultaneously adapt it to new conditions of socio-economic conditions. This book entitled "Making the twenty-first century cities" focuses on key issues and factors of urban development in the new formula Smart-City. The book discusses therefore the most important factors affecting the socio-economic transformation in the cities, and also prese

Podtytuł Making the 21st Century Cities
Autor Krzysztof Jarosiński (ed.)
Rok wydania 2015
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 137
0
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
0
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-221-1

The beginning of the XXI century clearly demonstrates that begins to increase interest in municipal settlement units. This is a new trend, completely the opposite to the deglomeracion processes that accompanied the socio-economic development in the second half of the of the twentieth century. The increased interest in cities has its many factors, where the first place it should be noted technical and technological changes and the factors of a social nature, which enabled a significant increase quality of life in the city. As a result gained great significance in urban regeneration processes that allow you to protect existing urban substance and simultaneously adapt it to new conditions of socio-economic conditions.

This book entitled "Making the twenty-first century cities" focuses on key issues and factors of urban development in the new formula Smart-City. The book discusses therefore the most important factors affecting the socio-economic transformation in the cities, and also presents the results of empirical studies relating to the City of Vienna, which for many years is considered to be the city with the highest standard of living in the world, ahead in this area of the city such as Zurich or Auckland. It should be emphasized that the book, because of the multithreaded nature, provides a good starting point for broader research on the essence of transformation and revitalization of urban space and research on the choice of the individual path of development for urban settlement units


Początek XXI wieku wyraźnie dowodzi, że zaczyna wzrastać zainteresowanie miejskimi jednostkami osadniczymi. Jest to nowa tendencja, całkowicie przeciwstawna procesom deglomeracyjnym które towarzyszyły rozwojowi społeczno-gospodarczemu w II poł. XX wieku. Wzrost zainteresowania miastami ma swoje liczne uwarunkowania, gdzie na pierwszym miejscu należy wskazać zmiany techniczne i technologiczne oraz uwarunkowania o charakterze społecznym, które umożliwiły znaczące podniesienie jakości życia w mieście. W efekcie dużego znaczenia nabrały procesy rewitalizacyjne w miastach, które pozwalają zachować istniejącą substancję miejską i jednocześnie dostosować ją do nowych uwarunkowań o charakterze społeczno-ekonomicznych.

Należy podkreślić, że książka pt: „Making the XXI century cities" koncentruje się na najważniejszych problemach oraz czynnikach rozwoju miast w nowej formule Smart-City. W książce omówiono zatem najważniejsze czynniki wpływające na przemiany społeczno-ekonomiczne w miastach, a także zaprezentowano wyniki badań empirycznych odnoszących się do miasta Wiednia, które od szeregu lat uważane jest na świecie za miasto o najwyższym poziomie życia, wyprzedzając w tym zakresie miasta takie jak Zurych czy Auckland. Należy zwrócić także uwagę, że książka ze względu na wielowątkowy charakter stanowi dobry punkt wyjścia do szerszych badań na istotą przekształceń oraz rewitalizacji przestrzeni miejskiej i badań nad wyborem indywidualnej ścieżki rozwoju dla miejskich jednostek osadniczych.

 

UWAGA! WSZELKIE ZAMÓWIENIA, RÓWNIEŻ NA DARMOWE E-BOOKI REALIZUJEMY W GODZINACH PRACY FIRMY
10.00 - 18.00 - OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
PO WERYFIKACJI ZAMÓWIENIA PRZEZ PRACOWNIKA.

Publisher's note 6
Acknowledgments 8
Introduction 9

Chapter 1
Creativity and its impact on the development of modern cities - Grzegorz Maśloch 13
Introduction 13
1.1. What kind of thinking is creative and what is not? 17
1.2. Creative people - creative cities 19
Literature 22

Chapter 2
Innovations in the public sector and their impact, on the social-economic development processes - Krzysztof Jarosiński 23
Introduction 23
2.1. The essence of innovation in the socio-economic development 26
2.2. Innovations in the public sector 36
Literature 44

Chapter 3
Management in the public sector - Agnieszka Barańska. 45
Introduction 45
3.1. The evolution of the views on the conditions and possibilities to implement new management concepts 46
3.2. Characteristics of the public sector and its place in the economy 49
3.3. Complementarity between the private and public sectors 52
3.4. The management of the public sector to face the challenges of development in the 21st century 54
3.5. Trends in the sphere of managing in the public sector 56
Literature 61

Chapter 4
Creativity and innovation in modern cities. Example of the socio-economic development of the city of Vienna (description of case study) - Krzysztof Jarosiński, Grzegorz Maśloch 63
Introduction 63
4.1. Socio-economic characteristics 64
4.2. Finances of the city of Vienna 77
4.3. Vienna as compared to other EU cities 79
Literature 92

Chapter 5
Waste management in Vienna in terms of creativity and innovations (description of case study) - Grzegorz Maśloch 93
Introduction 93
5.1. Background 94
5.2. Project description 99
Literature 103

Chapter 6
Development of public transport in Vienna according to new trends of innovations implementing (description of case study) - Krzysztof Jarosiński. 104
Introduction 104
6.1. Development of the public transport system 105
6.2. Public Transportation Map of Vienna 110
6.3. Public transport in Vienna today 112
6.4. Investment of Vienna City in public transport 114
Literature 120

Chapter 7
Management of public sector entities. Example of the Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien in Austria (description of case study) - Agnieszka Barańska 121
Introduction 121
7.1. The role of the city government in the health care system organization 122
7.2. System of health care and the organisation of medical entities in Vienna in comparison to the situation in Austria 124
Literature 131

Summary 132
Table of Contents 134
Chart of Contents 136

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku