• Badania empiryczne innowacyjności przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Studium przypadku

Problematyka innowacyjności przedsiębiorstw jest uznawana współcześnie za bardzo istotne zagadnienie, mające duże znaczenie dla rozwoju całokształtu gospodarki na różnym poziomie gospodarowania. Intencją Autorki było zwrócenie uwagi na istnienie kwestii związanych z istotą i rolą innowacyjności w relacji do przedsiębiorstw, regionów i układów międzynarodowych, co oznacza badanie interakcyjności innowacji pomiędzy różnymi poziomami gospodarowania. Jest to ważne zagadnienie, gdyż współcześnie innowacje i innowacyjność zarówno z punktu widzenia pojedynczych podmiotów gospodarczych, jak i gospodarek narodowych, powinny być traktowane jak rozbudowane wewnętrznie zestawy środków służących podnoszeniu sprawności działania, budowaniu silnej pozycji konkurencyjnej, uzyskiwaniu korzyści ekonomicznych na poziomach mikro (przedsiębiorstw), mezo (sektorów, regionów) oraz makro (kraju i świata). Monografia traktuje o innowacyjności jako kreatorze rozwoju przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego kraj

Podtytuł Badania empiryczne innowacyjności przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Studium przypadku
Autor Katarzyna Brożek
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 234
69.00 48.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-375-7
Problematyka innowacyjności przedsiębiorstw jest uznawana współcześnie za bardzo istotne zagadnienie, mające duże znaczenie dla rozwoju całokształtu gospodarki na różnym poziomie gospodarowania. Intencją Autorki było zwrócenie uwagi na istnienie kwestii związanych z istotą i rolą innowacyjności w relacji do przedsiębiorstw, regionów i układów międzynarodowych, co oznacza badanie interakcyjności innowacji pomiędzy różnymi poziomami gospodarowania. Jest to ważne zagadnienie, gdyż współcześnie innowacje i innowacyjność zarówno z punktu widzenia pojedynczych podmiotów gospodarczych, jak i gospodarek narodowych, powinny być traktowane jak rozbudowane wewnętrznie zestawy środków służących podnoszeniu sprawności działania, budowaniu silnej pozycji konkurencyjnej, uzyskiwaniu korzyści ekonomicznych na poziomach mikro (przedsiębiorstw), mezo (sektorów, regionów) oraz makro (kraju i świata).

Monografia traktuje o innowacyjności jako kreatorze rozwoju przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego krajów Grupy Wyszehradzkiej. Przedstawiono w niej analizę m.in.:
• wskaźników innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce
• wskaźników innowacyjności przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszehradzkiej
• wpływu wybranych czynników na rozwój przedsiębiorstw w Polsce
• wpływu innowacyjności na wzrost gospodarczy krajów Grupy Wyszehradzkiej.


Podjęty temat badawczy, problemy badawcze są zasadne i aktualne z punktu widzenia obecnych tendencji w gospodarce. Sformułowane w pracy hipotezy badawcze są poprawne. Struktura pracy jest również właściwa. (...) Recenzowana praca może być wartościową publikacją o charakterze podręcznika do ćwiczeń dla studentów studiów ekonomicznych.
Z recenzji prof. dr. hab. Sławomira I. Bukowskiego


Podkreślić należy znajomość i umiejętność posługiwania się najnowszymi metodami ekonometrycznymi przez Autorkę, co dobrze posłużyło do zbadania wybranego tematu i sformułowania stosownych wniosków. Stwierdzam, że recenzowana przeze mnie książka (...) stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, może też służyć dla celów dydaktycznych.
Z recenzji dr hab. Marty Czyż, prof. AGH

WSTĘP 9


Część I
INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - BADANIA LITERATUROWE

Rozdział 1
TEORETYCZNE UJĘCIE INNOWACYJNOŚCI 15
1.1. Wprowadzenie 15
1.2. Istota i definicje innowacyjności 16
1.3. Pośrednie instrumenty wspomagające rozwój innowacyjności przedsiębiorstw 21
1.3.1. Filozofia kaizen 21
1.3.2. Rynek pracy 24
1.3.3. Inne rynki wspierające innowacyjność 27
1.4. Podsumowanie 29
1.5. Załącznik - podstawy prawne wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach 30

Rozdział 2
WPROWADZENIE W TEMATYKĘ PRZEDSIĘBIORSTW 39
2.1. Wprowadzenie 39
2.2. Istota i definicje przedsiębiorstw 40
2.3. Cechy przedsiębiorstw 43
2.4. Klasyfikacja przedsiębiorstw 45
2.5. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w polskiej gospodarce 47
2.5.1. Otoczenie przedsiębiorstw a rodzaje uwarunkowań rozwoju 47
2.5.2. Analiza czynników wewnętrznych 51
2.5.3. Eksplikacja czynników zewnętrznych 52
2.6. Podsumowanie 60


Część II
ANALIZA STATYSTYCZNA

Rozdział 3
ANALIZA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 65
3.1. Wprowadzenie 65
3.2. Determinanty z zakresu działalności badawczo-rozwojowej 66
3.3. Determinanty z zakresu działalności innowacyjnej 72
3.4. Podsumowanie 85

Rozdział 4
ANALIZA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ 91
4.1. Wprowadzenie 91
4.2. Sektor przedsiębiorstw i jego struktura 93
4.3. Determinanty z zakresu zatrudnienia w sektorze B+R oraz wysokich technologii 96
4.4. Determinanty z zakresu eksportu wysokich technologii i wydatków na B+R 99
4.5. Podsumowanie 105


Część III
ANALIZA EKONOMETRYCZNA

Rozdział 5
ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 111
5.1. Wprowadzenie 111
5.2. Procedura badawcza 112
5.3. Prezentacja zmiennych diagnostycznych 116
5.4. Diagnostyka modelu panelowego 128
5.5. Wnioski z analizy 130
5.6. Załącznik - analiza regresji 133
5.6.1. Estymacja losowe efekty 133
5.6.2. Estymacja panelowa MNK 139
5.6.3. Estymacja ustalone efekty 145

Rozdział 6
ANALIZA WPŁYWU INNOWACYJNOŚCI NA WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ 151
6.1. Wprowadzenie 151
6.2. Założenia metodyczne 152
6.3. Konstrukcja modelu 155
6.4. Wstępna analiza danych 159
6.4.1. Podstawowe statystyki opisowe 159
6.4.2. Wykresy rozrzutu i badanie korelacji 175
6.5. Wnioski z przeprowadzonej estymacji 182
6.6. Załącznik - analiza regresji 187
6.6.1. Wstępna weryfikacja modelu panelowego MNK 187
6.6.2. Weryfikacja modelu o ustalonych efektach na tle modelu klasycznego 197
6.6.3. Porównanie modeli z efektami indywidualnymi 204

PODSUMOWANIE 211
BIBLIOGRAFIA 215
SPIS TABEL 229
SPIS RYSUNKÓW 233

Recenzenci: Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Dr hab. Marta Czyż, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku