• Modele i metody wyceny aktywów i pasywów w świetle teorii i koncepcji rachunkowości

Prawidłowa wycena w rachunkowości jest ważnym elementem sprawozdawczości jednostek. Powinna zapewniać prawdziwy i rzetelny obraz jednostki gospodarczej prezentowany w sprawozdaniu finansowym. Obszar badawczy, na jakim skoncentrowały się Autorki niniejszej monografii, jest niezwykle istotny z punktu widzenia prawidłowego podejścia do wyceny stosowanej w systemie rachunkowości oraz jej wpływu na obraz sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, prezentowany w sprawozdaniu finansowym. Mając na uwadze zmiany, jakie zachodzą w prawie bilansowym w zakresie pomiaru i prezentacji sprawozdawczej informacji finansowej, w książce: • zaprezentowano wybrane teorie oraz koncepcje rachunkowości, a także dokonano oceny stopnia i zakresu ich wykorzystania w stosowanych modelach i metodach wyceny • wykazano, że wycena w rachunkowości, szczególnie bilansowa, może być wykorzystywana jako obszerny, znaczący i skuteczny instrument (instrumenty) kształtowania wyników bilansowych. Książka skierowana jest do

Podtytuł Modele i metody wyceny aktywów i pasywów w świetle teorii i koncepcji rachunkowości
Autor Dorota Adamek-Hyska, Iwona Kumor, Marzena Strojek-Filus, Aneta Wszelaki
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 170
75.00 56.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
52.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-450-1
Prawidłowa wycena w rachunkowości jest ważnym elementem sprawozdawczości jednostek. Powinna zapewniać prawdziwy i rzetelny obraz jednostki gospodarczej prezentowany w sprawozdaniu finansowym. Obszar badawczy, na jakim skoncentrowały się Autorki niniejszej monografii, jest niezwykle istotny z punktu widzenia prawidłowego podejścia do wyceny stosowanej w systemie rachunkowości oraz jej wpływu na obraz sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, prezentowany w sprawozdaniu finansowym.

Mając na uwadze zmiany, jakie zachodzą w prawie bilansowym w zakresie pomiaru i prezentacji sprawozdawczej informacji finansowej, w książce:
• zaprezentowano wybrane teorie oraz koncepcje rachunkowości, a także dokonano oceny stopnia i zakresu ich wykorzystania w stosowanych modelach i metodach wyceny
• wykazano, że wycena w rachunkowości, szczególnie bilansowa, może być wykorzystywana jako obszerny, znaczący i skuteczny instrument (instrumenty) kształtowania wyników bilansowych.

Książka skierowana jest do szeroko rozumianego środowiska akademickiego zajmującego się rachunkowością, w szczególności badaczy rachunkowości, a także praktyków gospodarczych wszystkich szczebli, zainteresowanych wyceną aktywów, pasywów oraz elementów wyniku finansowego jednostki gospodarczej.

Wstęp 7

Rozdział 1
Znaczenie teorii i koncepcji rachunkowości w zakresie wyceny 11
1.1. Pojęcie teorii i koncepcji rachunkowości 11
1.2. Przegląd i klasyfikacja głównych teorii rachunkowości 18
1.3. Teorie rachunkowości w regulacjach prawnych w świetle problemów wyceny 22

Rozdział 2
Wycena aktywów i pasywów jako podstawowe narzędzie rachunkowości jednostki 39
2.1. Zasady rachunkowości 39
2.2. Pojęcie, zakres i instrumenty polityki rachunkowości jednostki 48
2.3. Przegląd i klasyfikacja parametrów wyceny 57
2.4. Pojęcie wyceny początkowej, bieżącej i bilansowej 62
2.5. Modele wyceny aktywów i pasywów 64

Rozdział 3
Metody wyceny aktywów i pasywów w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF 69
3.1. Rzeczowe aktywa trwałe i obrotowe 69
3.2. Wartości niematerialne i prawne 84
3.3. Aktywa finansowe 94
3.4. Należności i zobowiązania 102
3.5. Rezerwy na zobowiązania 117

Rozdział 4
Kształtowanie wyników jednostki za pomocą metod wyceny aktywów i pasywów 129
4.1. Przegląd podstawowych strategii kształtowania wyników 129
4.2. Metody wyceny jako instrument polityki bilansowej 139
4.3. Wycena aktywów i pasywów w strategiach kształtowania wyników 143

Zakończenie 153
Bibliografia 155
Spis tabel 167
Spis rysunków 168
O Autorkach 169

Marzena Strojek-Filus - dr hab.; prof. UE, pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wieloletni wykładowca akademicki na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych, specjalizujący się w problematyce wyceny w rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, w tym skonsolidowanej; członek zespołów realizujących projekty badawcze oraz badawczo-wdrożeniowe; autorka ponad 150 publikacji krajowych i zagranicznych (w tym m.in. autorka i współautorka monografii naukowych, artykułów naukowych, podręczników dydaktycznych oraz akademickich); Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz European Accounting Association.

Dorota Adamek-Hyska - dr, pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; wykładowca akademicki na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych; w pracy naukowo-badawczej koncentruje się na rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym, rachunkowości organizacji non profit oraz rozliczeniach publiczno-prawnych; autorka i współautorka monografii naukowych, podręczników dydaktycznych i akademickich oraz krajowych i zagranicznych artykułów naukowych.

Iwona Kumor - dr; pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; wieloletni wykładowca akademicki na studiach pierwszego, drugiego stopnia i podyplomowych; specjalizuje się w problematyce rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej według regulacji krajowych i międzynarodowych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w rachunkowości małych i średnich podmiotów gospodarczych; autorka i współautorka monografii naukowych, artykułów naukowych i podręczników dydaktycznych; Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Aneta Wszelaki - dr; pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; wieloletni wykładowca akademicki na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych z rachunkowości finansowej, bankowej i budżetowej; specjalista z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, organizacji non profit oraz jednostek sektora finansowego; autorka ponad 90 publikacji krajowych i zagranicznych (w tym m.in. autorka i współautorka monografii naukowych, podręczników dydaktycznych i akademickich oraz artykułów naukowych); Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Dr hab. Katarzyna Świetla, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku