• Bankowość detaliczna w Polsce (wyd. III)

Książka Janiny Harasim to bardzo rzetelna monografia o bankowości detalicznej w Polsce. Kompleksowe dane o bankowści detalicznej okażą sie przedatne dla wszystkich którzy interesują się bankowością detaliczną. Analiza usług dla klientów detalicznych banków jest pełna, uczciwa i rzetelna. Każdy kto weżmie tą książkę do ręki może mieć nowe spojrzenie na usługi sektora bankowego, zarówno specjaliści bankowi i osoby profesjonalnie zaj­mujące się bankowością, jak i klienci banków detalicznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Podtytuł Bankowość detaliczna w Polsce (wyd. III)
Autor Janina Harasim
Rok wydania 2015
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 277
29.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-208-2

 

Publikacja Janiny Harasim to kompleksowa analiza usług sektora bankowości detalicznej w Polsce.

Przeobrażenia zachodzące na rynku usług bankowych i w sektorze usług finansowych, w tym zwłaszcza rozwój nowoczesnej technologii, prowadzą między innymi do znaczącego obniżenia barier geograficznej ekspansji banków, usuwając zarazem czasowe ograniczenia w dostępie do detalicznych usług bankowych i podnosząc komfort ich zakupu. Istotny wpływ na nowy kształt bankowości detalicznej mają też zmiany w poziomie wymagań i lojalności klientów. Rosnąca wiedza, możliwość porównania ofert wielu banków i innych instytucji finansowych oraz korzystania z usług bankowych za pośrednictwem różnych kanałów dostępu zwiększa ich wymagania, obniżając równocześnie poziom lojalności względem banku.

Nowa sytuacja w jakiej znalazły się banki wymaga zastosowania strategicznego podejścia do prowadzonej działalności, w tym bankowości detalicznej. Banki działające w krajach o rozwiniętym rynku usług bankowych i silnej konkurencji w sektorze finansowym mają już spore doświadczenie w konstruowaniu i realizacji skutecznych strategii rozwojowych. Wstępnym warunkiem sukcesu strategii konkurencyjnych banków  jest uwzględnienie w procesie ich budowy wyników analizy własnych zasobów oraz bliższego i dalszego otoczenia, pod kątem istniejących w nim szans i zagrożeń. kluczowym warunkiem powodzenia realizowanych strategii jest jednak oparcie ich na czynnikach stanowiących źródło trwałej przewagi konkurencyjnej w wybranym obszarze aktywności. Innym istotnym warunkiem sukcesu strategii konkurencyjnych jest umiejętność dokonywania właściwych wyborów strategicznych. 

Wstęp 7

Rozdział 1
Sektor bankowości detalicznej w Polsce 11
1.1. Istota bankowości detalicznej i jej specyfika 11
1.2. Rozwój bankowości detalicznej na tle zmian w otoczeniu rynkowym 13
1.3. Identyfikacja sektora bankowości detalicznej w Polsce 25

Rozdział 2
Czynniki wpływające na rozwój bankowości detalicznej w Polsce 33
2.1. Sytuacja gospodarcza a rozwój bankowości detalicznej 33
2.2. Wpływ regulacji prawnych na prowadzenie bankowości detalicznej 36
2.3. Kształtowanie się popytu na detaliczne usługi bankowe 42
2.3.1. Czynniki demograficzne i stopień ?ubankowienia? ludności 42
2.3.2. Ocena potencjału rynku usług depozytowych 45
2.3.3. Ocena potencjału rynku kredytów konsumpcyjnych 49
2.3.4. Ocena potencjału rozwoju produktów rozliczeniowych 55
2.4. Analiza konkurencji na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce 64

Rozdział 3
Ocena zasobów materialnych i niematerialnych najważniejszych uczestników rynku detalicznych usług bankowych w Polsce 79
3.1. Wyposażenie kapitałowe banków i efektywność ich działania 79
3.1.1. Wielkość zasobów finansowych 80
3.1.2. Efektywność wykorzystania zasobów finansowych 84
3.1.3. Ocena poziomu wypłacalności banków 93
3.2. Ocena zasobów rzeczowych niezbędnych do prowadzenia bankowości detalicznej 95
3.2.1. Rozwój sieci stacjonarnej 95
3.2.2. Zasoby technologiczne banków 100
3.3. Zasoby ludzkie i ich jakość 103
3.3.1. Wielkość zatrudnienia w bankach 103
3.3.2. Wydajność i poziom kwalifikacji personelu bankowego 109
3.4. Aktywa rynkowe i inne zasoby niematerialne banków 117
3.4.1. Ocena pozycji rynkowej i wizerunku banków 117
3.4.2. Inne zasoby niematerialne banków 122

Rozdział 4
Czynniki przewagi konkurencyjnej na krajowym rynku detalicznych usług bankowych 127
4.1. Istota przewagi konkurencyjnej i kwestia jej trwałości 127
4.2. Czynniki przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej na świecie i w Polsce 129
4.3. Rola wizerunku banku w osiąganiu przewagi nad konkurencją 134
4.4. Wysoka jakość usług bankowych jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej 138
4.5. Wykorzystanie nowoczesnej technologii w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej 147
4.5.1. Obszary zastosowania IT w bankowości detalicznej i warunki jej efektywnego wykorzystania 149
4.5.2. Rola nowoczesnych kanałów dystrybucji w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej 157
4.6. Cena jako instrument osiągania przejściowej przewagi na rynku 178

Rozdział 5
Podstawowe obszary wyboru strategicznego w bankowości detalicznej w Polsce 185
5.1. Pola wyboru strategicznego banków w sferze bankowości detalicznej 185
5.2. Decyzje strategiczne dotyczące wielkości banku i zasięgu jego działania 187
5.2.1. Drogi powiększania rozmiarów banku 188
5.2.2. Wielkość banku a korzyści skali i zakresu 197
5.2.3. Geograficzny zasięg prowadzenia bankowości detalicznej 202
5.3. Celowość i zakres dywersyfikacji działalności banków 207
5.3.1. Bankowość uniwersalna czy specjalistyczna 208
5.3.2. Konglomerat finansowy czy koncentracja na kluczowej działalności banku połączona z outsourcingiem 213
5.4. Decyzje strategiczne dotyczące wyboru docelowych grup klientów 229

Rozdział 6
Strategie konkurencyjne na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce 235
6.1. Zmiany strategiczne w bankach w świetle badań 235
6.2. Wyzwania strategiczne dla sektora bankowego i bankowości detalicznej w Polsce i na świecie 241
6.3. Możliwość zastosowania wybranych strategii konkurencyjnych na krajowym rynku detalicznych usług finansowych 251

Zakończenie 261
Bibliografia 267

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku