• Współczesna bankowość detaliczna

Podtytuł Współczesna bankowość detaliczna
Autor Anna Szelągowska (red.)
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 310
69.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-263-7
„Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej aktualnych na rynku opracowań poświęconych w całości dynamicznym procesom zmian zachodzących na krajowym i światowym rynku bankowości detalicznej. W pracy poruszono szeroki wachlarz problemów współczesnej ban­kowości detalicznej:
- aktualne kierunki i uwarunkowania jej rozwoju,
- zmiany organizacyjne,
- detaliczne systemy płatności,
- równoległą bankowość detaliczną,
- private banking,
- produkty oszczędnościowo-inwestycyjne,
- analizę rynku kredytów detalicznych.

Niewątpliwą zaletą tej książki jest jej przemyślana struktura, a także autorski sposób prezentacji omawianych zagadnień, co sprawia, że czyta się ją z dużym zainteresowaniem. „Współczesna bankowość detaliczna" to książka adresowana zarówno do praktyków bankowych, jak i klientów de­talicznych, którzy pragną poszerzyć swą wiedzę i zrozumieć meandry działalności banków uniwersalnych oraz specjalistycznych. Jednak przede wszystkim publikacja ta może być przydatna studentom szkół wyższych zarówno o profilu ekonomicznym, jak i innym, a także uczniom ekonomicz­nych szkół średnich, których fascynuje otaczający nas świat finansów i bankowości. Jest to obowiązkowa lektura również dla tych wszystkich, któ­rzy chcą wyrobić sobie własne zdanie na temat działalności banków detalicznych i ich wpływu na obsługę klientów banków.

Wprowadzenie 9

1. Kierunki rozwoju bankowości detalicznej na świecie - Eugeniusz Gostomski 15
1.1. Miejsce bankowości detalicznej na rynku usług bankowych 15
1.2. Zmiany strukturalne w obszarze bankowości detalicznej 17
1.3. Wpływ starzenia się społeczeństwa na biznes bankowy 20
1.4. Przyszłość placówek bankowych w krajach Unii Europejskiej 24
1.5. Outsourcing jako forma optymalizacji kosztów w bankowości detalicznej 26
Bibliografia 28

2. Równoległa bankowość detaliczna - Jan K. Solarz 31
2.1. Szacunki skali równoległej bankowości detalicznej 33
2.2. Koncentracja kapitałowa i organizacyjna w bankowości detalicznej 36
2.3. Potencjalne następstwa rozwoju „równoległej bankowości detalicznej" dla perspektyw rozwoju licencjonowanej bankowości detalicznej 38
Bibliografia 42

3. Zmiany w organizacji bankowości detalicznej - wymiar operacyjny - Grzegorz Kotliński 45
3.1. Klienci bankowości detalicznej 45
3.2. Uwarunkowania organizacyjne świadczenia usług bankowości detalicznej 49
3.3. Wyzwania dla bankowości detalicznej 52
3.4. Predykcja zmian w organizacji działalności operacyjnej bankowości detalicznej 59
Bibliografia 63

4. Współczesne detaliczne systemy płatności - Grzegorz Kotliński 65
4.1. Detaliczne systemy płatności jako wyznacznik nowoczesnego społeczeństwa rynkowego 65
4.2. Płatności realizowane przez detaliczne systemy płatności 67
4.3. Organizacja detalicznych systemów płatności 69
4.4. Wymogi stawiane systemom płatności detalicznych w strefie euro 74
4.5. Realizacja detalicznych potrzeb płatniczych klientów przez system płatniczy w Polsce 80
4.6. Wyzwania dla rozwoju detalicznych systemów płatności w Polsce 84
Bibliografia 88

5. Popytowe uwarunkowania rozwoju bankowości detalicznej - Aneta Kłopocka 89
5.1. Popyt na detaliczne usługi bankowe jako wynik potrzeb gospodarstw domowych 90
5.2. Potrzeby gospodarstw domowych odnoszące się do usług finansowych - klasyfikacja i hierarchia 92
5.3. Ubankowienie społeczeństwa polskiego 94
5.4. Bariery wzrostu popytu na detaliczne usługi bankowe 98
5.5. Perspektywy zmian popytu na detaliczne usługi bankowe 102
Bibliografia 106

6. Systemy długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe we współczesnej bankowości detalicznej - Anna Szelągowska 107
6.1. Zasady działania systemów długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe 107
6.2. Próba reaktywacji systemu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe w Polsce 109
6.3. Systemy długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe w praktyce wybranych krajów 113
Bibliografia 119

7. Ewolucja produktów oszczędnościowych w polskiej bankowości detalicznej - Rafał Płókarz 121
7.1. Depozyty bieżące i terminowe. Rachunki oszczędnościowe 121
7.2. Bankowe papiery dłużne i skarbowe obligacje oszczędnościowe 126
7.3. Lokaty inwestycyjne 128
7.3.1. Lokaty dwuwalutowe 129
7.3.2. Gwarantowane lokaty inwestycyjne 130
7.3.3. Lokaty z funduszami inwestycyjnymi 133
7.3.4. Lokaty prywatyzacyjne 135
7.4. Antypodatkowe produkty oszczędnościowe w ofercie banków 135
7.4.1. Pierwsza kampania antypodatkowa (2001/2002) 135
7.4.2. Antypodatkowe obligacje i certyfikaty inwestycyjne (2002/2003) 139
7.4.3. Polisy lokacyjne 140
7.4.4. Lokaty antybelkowe 141
Bibliografia 146

8. Private banking we współczesnej bankowości detalicznej - Rafał Płókarz 147
8.1. Światowy rynek private banking w okresie kryzysu finansowego 148
8.2. Rozwój polskiego rynku private banking 150
8.3. Banki i ich klienci 152
8.4. Wealth management i family office 153
8.5. Oferta produktowa i struktura aktywów polskiej bankowości prywatnej 155
Bibliografia 163

9. Produkty strukturyzowane na polskim rynku finansowym - Izabela Pruchnicka-Grabias 165
9.1. Istota i podstawowe rodzaje produktów strukturyzowanych 165
9.2. Produkty strukturyzowane na rynku pozagiełdowym w Polsce 167
9.3. Oferta Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w zakresie produktów strukturyzowanych 170
9.3.1. Certyfikaty strukturyzowane 170
9.3.2. Obligacje strukturyzowane 174
9.4. Najważniejsze problemy rynku produktów strukturyzowanych w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju w przyszłości 175
Bibliografia 178

10. Perspektywy rozwoju kredytowania gospodarstw domowych w Polsce - Mariusz Zygierewicz 181
10.1. Aktualny rozwój akcji kredytowej dla gospodarstw domowych w Polsce 182
10.2. Uwarunkowania ekonomiczne wzrostu działalności kredytowej dla gospodarstw domowych w Polsce 187
10.3. Rozwiązania regulacyjne 191
Bibliografia 198

11. Kredyty konsumpcyjne dla gospodarstw domowych i ich warunki finansowe - Maria Magdalena Golec 199
11.1. Istota i rodzaje kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych 199
11.2. Koszty kredytów konsumpcyjnych 203
11.3. Porównanie kosztów kredytów konsumpcyjnych 207
Bibliografia 214

12. Ustawa antylichwiarska a ochrona interesów kredytobiorców - Urszula Wiśniewska 215
12.1. Lichwa w teorii 215
12.2. Ustawa antylichwiarska 217
12.3. Konsekwencje wprowadzenia ustawy antylichwiarskiej dla sektora bankowego 219
12.4. Zjawisko lichwy w światowych systemach bankowych 221
Bibliografia 228

13. Metody pomiaru LGD dla kredytów detalicznych - Anna Matuszyk 229
13.1. Nowa Umowa Kapitałowa 230
13.2. Metody pomiaru ryzyka kredytowego 231
13.2.1. Podejście standardowe 231
13.2.2. Metoda wewnętrznych ratingów 232
13.3. Kredyty detaliczne w metodzie zaawansowanej 234
13.3.1. Wagi ryzyka 234
13.3.2. Porównanie metod: standardowej oraz ratingów wewnętrznych 235
13.4. Charakterystyka parametru LGD 236
13.4.1. Rozkład parametru LGD 237
13.4.2. Metody liczenia LGD w ramach metody zaawansowanej 238
13.4.2.1. Metoda wartości odzyskiwanej LGD 238
13.4.2.1.1. Ujemne wartości LGD (LGD < 0) oraz wartości LGD >1 239
13.4.2.1.2. Koniec procesu odzysku 241
13.4.2.2. Metoda rynkowej wartości LGD 241
13.4.2.3. Metoda implikowanej wartości rynkowej LGD 242
13.4.2.4. Metoda historycznej implikowanej wartości LGD 242
Bibliografia 245

14. Fenomen rozwoju Alior Banku SA na polskim rynku usług bankowych - Anna Szelągowska 247
14.1. Koncepcja utworzenia Alior Banku SA 248
14.2. Tworzenie wizerunku Alior Banku SA 250
14.3. Założenia działalności Alior Banku SA w Polsce 255
14.4. Sieć placówek, zatrudnienie a wyniki finansowe Alior Banku SA 261
Bibliografia 265

15. Wyłudzenia kredytów samochodowych a przestępczość ubezpieczeniowa - Piotr Majewski 267
15.1. Kredytowanie zakupu samochodów osobowych 268
15.2. Kredyty samochodowe a przestępczość ubezpieczeniowa 269
15.3. Praktyka udzielania kredytów i zawierania ubezpieczeń w stacjach dealerskich 271
15.4. Metody wyłudzeń kredytów samochodowych 273
Bibliografia 277

16. Edukacja finansowa - analiza inicjatyw podejmowanych w wybranych krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce - Małgorzata Iwanicz-Drozdow­ska, Radosław Kitala, Anna Matuszyk, Agnieszka K. Nowak 279
16.1. Definicja edukacji finansowej i zakres analizy 280
16.2. Analiza działań podejmowanych w wybranych krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce 282
16.2.1. Niemcy 282
16.2.2. Austria 284
16.2.3. Szwajcaria 286
16.2.4. Irlandia 287
16.2.5. Wielka Brytania 288
16.2.6. USA 289
16.2.7. Kanada 290
16.2.8. Australia 291
16.2.9. Polska 292
Bibliografia 300

Zakończenie 301

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku