• Biznesplan w praktyce (wyd. V)

Solidny plan jest najlepszą bazą genialnej improwizacji, a osiągnięcie sukcesu w przyszłości jest uwarunkowane dobrym opracowaniem teraźniejszości. Dlatego ważne jest, by koncepcję dotyczącą prowadzonej działalności przełożyć na język konkretnych i realnych planów techniczno-ekonomicznych, które przybiorą postać dojrzałego projektu - biznesplanu. Biznesplan stanowi podstawowy instrument wyznaczania celów gospodarczych i finansowych na planowany okres, a także jest sposobem kontroli i weryfikacji realizacji planowanych przedsięwzięć. Przygotowanie dobrego biznesplanu ma ogromne znaczenie w wielu sytuacjach, a szczególnie przy ubieganiu się o kredyt czy dofinansowanie ze środków unijnych. Głównym celem publikacji jest przedstawienie w ujęciu praktycznym standardów sporządzania biznesplanów.

Podtytuł Biznesplan w praktyce (wyd. V)
Autor Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 370
72.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-780-9
Solidny plan jest najlepszą bazą genialnej improwizacji, a osiągnięcie sukcesu w przyszłości jest uwarunkowane dobrym opracowaniem teraźniejszości. Dlatego ważne jest, by koncepcję dotyczącą prowadzonej działalności przełożyć na język konkretnych i realnych planów techniczno-ekonomicznych, które przybiorą postać dojrzałego projektu - biznesplanu. Biznesplan stanowi podstawowy instrument wyznaczania celów gospodarczych i finansowych na planowany okres, a także jest sposobem kontroli i weryfikacji realizacji planowanych przedsięwzięć. Przygotowanie dobrego biznesplanu ma ogromne znaczenie w wielu sytuacjach, a szczególnie przy ubieganiu się o kredyt czy dofinansowanie ze środków unijnych.
Głównym celem publikacji jest przedstawienie w ujęciu praktycznym standardów sporządzania biznesplanów.
Książka może być wykorzystana jako materiał szkoleniowy dla wszystkich, którzy zamierzają samodzielnie w sposób prawidłowy opracować biznesplan, tj. studentów szkół wyższych wszystkich typów kierunków oraz słuchaczy i uczestników kursów w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach funduszy strukturalnych na działalność rozwojową bądź rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pokazano w niej, na praktycznych przykładach, jak stosować metody planowania biznesowego w różnych sytuacjach i dla różnych celów.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1. Moje przedsiębiorstwo - pomysł na biznes i jego realizację - Maciej Tokarski 9
1.1. Pomysł na biznes 9
1.2. Czy jestem przedsiębiorczy? 11
1.3. Nisza rynkowa, czyli jak znaleźć swoje miejsce na rynku 14
1.4. A może współpraca z doświadczonym przedsiębiorcą? 16
1.5. A może spróbować działać w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP)? 19
1.6. Co należy rozważyć zakładając własną firmę? Czy lepiej być „na swoim" czy na etacie? 23
1.7. Jak sfinansować utworzenie własnej firmy? 26
1.8. Charakterystyka źródeł finansowania działalności 33
1.9. Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności 48

Rozdział 2. Biznesplan w ocenie zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego - Jacek Wójcik 67
2.1. Zdolność kredytowa a ryzyko kredytowe 68
2.2. Źródła informacji do oceny zdolności kredytowej oraz charakterystyka dokumentacji kredytowej 78
2.3. Ocena dokumentacji kredytowej 87
2.4. Zasady oceny podmiotów gospodarczych prowadzących pełną ewidencję księgową 92
2.4.1. Analiza bilansu 94
2.4.2. Analiza rachunku wyników 106
2.4.3. Zestawienie przepływów środków pieniężnych 111
2.4.4. Wskaźniki finansowe 115
2.4.5. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego 122
2.5. Zasady oceny małych firm prowadzących uproszczoną ewidencję księgową 129
2.5.1. Definicja małej firmy 129
2.5.2. Ocena dokumentacji kredytowej małych firm prowadzących uproszczoną ewidencję księgową 136
2.5.2.1. Formalna ocena dokumentacji złożonej przez podmiot gospodarczy 137
2.5.2.2. Merytoryczna ocena złożonej dokumentacji podmiotu 137

Rozdział 3. Biznesplan w ocenie gospodarstwa rolnego - Jacek Wójcik 161
3.1. Rolnictwo jako gałąź gospodarki narodowej - cechy charakterystyczne 161
3.2. Ocena gospodarstwa rolnego na podstawie analizy informacji potrzebnych do sporządzenia biznesplanu 162
3.2.1. Charakterystyka gospodarstwa rolnego 163
3.2.2. Planowane przedsięwzięcie 164
3.2.3. Otoczenie makroekonomiczne gospodarstwa 166
3.2.4. Stan majątkowy gospodarstwa 166
3.2.5. Charakterystyka prowadzonej produkcji 172
3.2.6. Analiza ekonomiczno-finansowa 176

Rozdział 4. Biznesplan w ocenie projektów Unii Europejskiej - Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski 189
4.1. Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych 190
4.2. Rodzaje funduszy unijnych w latach 2007-2013 191
4.3. Regulacje prawa wspólnotowego funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013 197
4.4. Fundusze strukturalne w latach 2004-2006 - pierwsze wnioski dla Polski 199
4.5. Nowa perspektywa finansowa w latach 2007-2013 202
4.6. Wytyczne dotyczące przygotowania biznesplanu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Ope­racyjnego 216
4.7. Zasady oceny wniosku o dofinansowanie na przykładzie PO KL - analiza kryteriów formalnych i merytorycznych 236
4.8. Bariery w wykorzystaniu funduszy unijnych - Maciej Tokarski 241

Rozdział 5. Biznesplany podmiotów gospodarczych - analiza studium przypadków - Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski 245
5.1. Biznesplan - Piekarnia „CHLEBUŚ" - dofinansowanie na wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - Andrzej Tokarski 247
5.2. Biznesplan - OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-WCZASOWY „NATURA" - wsparcie finansowe rozwoju usług turystycznych i uzdrowiskowych - An­drzej Tokarski 273
5.3. Biznesplan - Przedsiębiorstwo „MAXBUD" - dofinansowanie na wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - Andrzej Tokarski 317
5.4. Wniosek o przyznanie dla bezrobotnego środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy - pożyczka z biura pracy - Maciej Tokarski 347

Zakończenie 357
Przypisy 359
Bibliografia 365

Recenzent: prof. dr hab. Bozena Kołosowska

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku