• Jak założyć działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich (wyd. 14 zmienione i uaktualnione)

Poradnik „Jak założyć działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich" (stan prawny na 31 stycznia 2023 r.) odgrywa rolę doradcy dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać, by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do zarejestrowania firmy. Każdy etap rejestracji został przedstawiony zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. Autorzy publikacji szczególną uwagę zwracają na zmiany w przepisach prawnych dotyczących ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu pracy. W poradniku odnaleźć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wyjaśnia zarówno najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń z urzędem skarbowym, jak i ZUS.

Podtytuł Jak założyć działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich (wyd. 14 zmienione i uaktualnione)
Autor Przemysław Mućko, Aneta Sokół
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 224
59.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-798-4
Poradnik „Jak założyć działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich" (stan prawny na 31 stycznia 2023 r.) odgrywa rolę doradcy dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać, by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do zarejestrowania firmy. Każdy etap rejestracji został przedstawiony zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. Autorzy publikacji szczególną uwagę zwracają na zmiany w przepisach prawnych dotyczących ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu pracy. W poradniku odnaleźć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wyjaśnia zarówno najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń z urzędem skarbowym, jak i ZUS.

Ponadto książka zawiera odpowiedzi na m.in. następujące pytania:
• Jaki rodzaj działalności wybrać, by nowo tworzona firma w przyszłości mogła przynosić korzyści?
• Jakie czynności należy wykonać, by założyć własną firmę i gdzie poszukiwać ważnych informacji?
• Do jakich instytucji należy się zwrócić, jakie druki i jak należy wypełnić, by zarejestrować firmę?
• Jakie terminy obowiązują przyszłego przedsiębiorcę, który zakłada działalność gospodarczą?
• Jakie przepisy prawne obowiązują przyszłego przedsiębiorcę, gdzie je znaleźć, a następnie jak je zastosować?
• Jaką formę opodatkowania najlepiej wybrać, gdy uruchamiamy działalność gospodarczą?
• Jak wypełniać dokumenty księgowe, by ustrzec się kar w urzędzie skarbowym?
• Na jakich warunkach zatrudniać pracownika, jakie są jego prawa, a jakie Twoje - jako pracodawcy - obowiązki?
• Jak rozliczać się z ZUS-em - kto i kiedy?
• Co lepiej wybrać w ramach finansowania działalności: kredyt czy leasing?
• Jak sporządzić biznesplan i jakich błędów uniknąć przy planowaniu przedsięwzięć?
• W jaki sposób można prowadzić działalność przez Internet?
• Kiedy do prowadzenia przedsiębiorstwa potrzebna jest koncesja, licencja bądź zezwolenie?

Wprowadzenie 11

Rozdział 1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 13
1.1. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca 13
1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 14
1.3. Pomysł na działalność gospodarczą 17
1.4. Pozycja jednostki gospodarczej na rynku - popyt i podaż 18
1.5. Lokalizacja i obszar działania 19
1.6. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 21
1.7. Rola Internetu w rozwoju przedsiębiorstwa 23

Rozdział 2. Formy prawne prowadzonej działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 27
2.1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej 27
2.2. Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej 28
2.2.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne 29
2.2.2. Spółka cywilna 30
2.2.3. Spółki prawa handlowego 33
2.2.3.1. Spółka jawna 33
2.2.3.2. Spółka partnerska 36
2.2.3.3. Spółka komandytowa 38
2.2.3.4. Spółka komandytowo-akcyjna 40
2.2.3.5. Spółka z o.o. 41
2.2.3.6. Spółka akcyjna 46
2.2.3.7. Prosta spółka akcyjna 51

Rozdział 3. Paneuropejskie formy przedsiębiorstw (Aneta Sokół) 55
3.1. Spółdzielnia Europejska 55
3.2. Europejska Spółka Akcyjna 58
3.3. Europejska Spółka Prywatna 61
3.4. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych 62

Rozdział 4
Procedura zakładania firmy (Aneta Sokół) 65
4.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna 66
4.1.1. Rejestracja firmy 67
4.1.2. Co to jest numer REGON - Główny Urząd Statystyczny 70
4.1.3. Co to jest NIP - Urząd Skarbowy 70
4.1.4. Zgłoszenie obowiązku ubezpieczenia - ZUS 72
4.1.5. Wyrobienie pieczątki firmy 73
4.1.6. Założenie konta bankowego - Bank 73
4.1.7. Państwowa Inspekcja Pracy - PIP 74
4.1.8. Państwowa Inspekcja Sanitarna - Sanepid 75
4.2. Rejestracja Spółki Kodeksu Handlowego 76
4.2.1. Notariusz 77
4.2.2. Krajowy Rejestr Sądowy 77
4.2.3. Pozostałe czynności związane z rejestracją spółki 82

Rozdział 5. Stan i kierunki rozwoju wybranych elektronicznych ułatwień zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (Aneta Sokół) 83
5.1. Wybrane elektroniczne ułatwienia zakładania działalności gospodarczej 85
5.2. Wybrane elektroniczne ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej 86
5.2.1. Możliwości i perspektywy rozwoju rozliczeń z e-administracją państwową 87
5.2.2. Elektroniczne nawiązywanie współpracy i prowadzenie rozliczeń z klientami, kontrahentami i dostawcami 88
5.2.3. Wykorzystanie narzędzi gospodarki elektronicznej do prowadzenia działalności gospodarczej 89

Rozdział 6. Formy opodatkowania małej firmy w Polsce (Przemysław Mućko) 93
6.1. Karta podatkowa 94
6.1.1. Zakres przedmiotowy stosowania karty podatkowej 94
6.1.2. Warunki zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej 95
6.1.3. Obowiązki podatników na karcie 96
6.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 97
6.2.1. Zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 97
6.2.2. Stawki podatku 100
6.3. Ogólne zasady opodatkowania 103
6.3.1. Zakres opodatkowania 103
6.3.2. Przychody z działalności gospodarczej 105
6.3.3. Koszty uzyskania przychodu 107
6.3.4. Towary 111
6.3.5. Ustalanie należnego podatku 112
6.3.6. Obowiązki podatników 113
6.4. Szczególne sytuacje - podatek liniowy i uproszczenia w zaliczkach 114
6.4.1. Podatek liniowy 114
6.4.2. Zaliczki kwartalne 115
6.4.3. Uproszczona forma rozliczeń miesięcznych 116

Rozdział 7. Ewidencje podatkowe polskich małych przedsiębiorstw (Przemysław Mućko) 117
7.1. Ewidencja przychodów u podatników opodatkowanych ryczałtem 117
7.1.1. Podstawa zapisu w ewidencji przychodów 117
7.1.2. Zasady ewidencji przychodów 118
7.2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 120
7.2.1. Ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 120
7.2.2. Poprawianie błędów w księdze 121
7.2.3. Układ księgi przychodów i rozchodów 121
7.2.4. Zasady ewidencji przychodów 122
7.2.5. Zasady ewidencji kosztów 123
7.3. Ewidencja majątku małego przedsiębiorcy 126
7.3.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 126
7.3.2. Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 128
7.3.3. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 129
7.4. Samochód w firmie 130
7.4.1. Samochód jako środek trwały 130
7.4.2. Samochód właściciela wykorzystywany w działalności gospodarczej 131
7.4.3. Samochód pracownika wykorzystywany do celów służbowych 131
7.5. Wypełnianie dokumentów księgowych 132
7.6. Spis z natury 136

Rozdział 8. Zatrudnienie pracowników - prawne formy zatrudnienia (Aneta Sokół) 139
8.1. Umowa o pracę 139
8.2. Umowy cywilnoprawne 141
8.2.1. Umowa zlecenie 141
8.2.2. Umowa o dzieło 144
8.2.3. Umowa agencyjna 146
8.2.4. Kontrakt menedżerski 149
8.3. Pozostałe wybrane formy pracy 151
8.3.1. Praca nakładcza 151
8.3.2. Praca tymczasowa 153
8.3.3. Telepraca 154
8.3.4. Praca na wezwanie 158

Rozdział 9. Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych (Przemysław Mućko) 159
9.1. Zasady ogólne 159
9.2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 162
9.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 164
9.4. Formularze ZUS 166

Rozdział 10. Wybrane formy finansowania działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 169
10.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 169
10.2. Kredyt - jak z niego skorzystać? 172
10.3. Leasing - wady i zalety 177
10.4. Factoring jako źródło dodatkowej wartości dodanej dla przedsiębiorstwa 179
10.5. Franchising jako strategia rozwoju nowych rynków zbytu przedsiębiorstw 182

Rozdział 11. Biznesplan - jak go przygotować? (Aneta Sokół, Przemysław Mućko) 187
11.1. Definicja biznesplanu 187
11.2. Cele biznesplanu 189
11.3. Odbiorcy biznesplanu 190
11.4. Rodzaje biznesplanów 191
11.5. Korzyści wynikające ze sporządzenia biznesplanu 192
11.6. Błędy popełniane w trakcie sporządzania biznesplanu 192
11.7. Elementy biznesplanu 194

Rozdział 12. Procedura zakładania działalności gospodarczej w wybranych krajach europejskich (Aneta Sokół, Przemysław Mućko) 207
12.1. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii 207
12.1.1. Formy prawne działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii 207
12.1.2. Procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 210
12.1.3. Opodatkowanie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii 211
12.2. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Irlandii 213
12.2.1. Formy prawne działalności gospodarczej w Irlandii 213
12.2.2. Procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 213
12.3. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech 215
12.3.1. Formy prawne działalności gospodarczej w Niemczech 215
12.3.2. Procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 215

Bibliografia 219

Recenzja: Prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt

Barrow C., Barrow P., Brown R., Biznesplan w małej firmie, Helion, Gliwice 2005.
Bąk E., Elastyczne formy zatrudnienia, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Bielak J., Tworzenie i działanie małej firmy, P.K., Koszalin 2001.
Bielawska A., Polityka podatkowa promująca inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw, Zesz. Nauk. Uniw. Szcz. 1996, nr 155.
Bogaczyk J., Krupiński B., Lubińska H., Małecki P., Wieczorek A., Własna firma. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Forum Sp. z o.o., Poznań 2005.
Ciechan-Kujawa M., Biznes plan. Standardy i praktyka, TNOiK „Dom Organizator", Toruń 2007.
Chmielarski G., Franczyza jako sposób rozwiązania przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, pr. zbior. pod red. M. Romanow-skiej, M. Trackiego. Difin, Warszawa 2002.
Czarecki J., Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, PWN, Warszawa 2007.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - na jakich zasadach, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, UW, Wrocław 1999.
Dębski S., Dębski D., Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Część 2, WSiPSA, Warszawa 1994.
Domański T., Uwarunkowania tworzenia małych przedsiębiorstw, UŁ, Łódź 1992.
Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto B., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, TOINK, Toruń 2005.
Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Praca zbiorowa pod red. E. Kryńska, IpiSS, Warszawa 2003.
Elektroniczna gospodarka w Polsce, Raport 2007, Praca zbior. pod red. M. Kraśki, Biblioteka Logistyczna, Poznań 2008.
Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Praca zbiorowa pod red. St. Marka, US, Szczecin 2001.
Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz do instytucji prawnych, D.W. ABC, Warszawa 1998.
Engelhardt J., Typologia przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2008.
Fiore F.F., Jak szybko przygotować dobry biznes plan? Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków 2006.
Gabrusewicz J., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
Gałązka-Sobotka M.. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Finansowanie działalności gospo-darczej w Polsce, Praca zbiorowa pod red. I. Pruchnickiej-Grabis, A. Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2006.
Gniewka E., Kodeks Cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Grzywacz J., Faktoring, Wydanie II poszerzone i zaktualizowane, Warszawa 2006.
Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski, PAN. Warszawa 1998.
Jajuga K., Inwestycje i ryzyko - stare pojęcia w nowej ekonomii? [w:] Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990-1999. Praca zbior. pod red. Karaszewskiego, TONIK, Toruń 2000.
Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Poradnik małego i średniego przedsiębiorcy, CeDeWu, War-szawa 2009.
Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks Pracy. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem, Europejskie Prawo Pracy z orzecznictwem, PWP, Zaka-mycze 2006.
Jasińska M., Jak korzystanie zwierać umowy. Praktyczny poradnik, IURiS, Warszawa-Poznań 2006.
Jazurkiewicz Z., Na zachód, z orężem, Przegląd Techniczny 2005, nr 3.
Jonasz E., Faktoring jako jedna z metod finansowania przedsiębiorstw na polskim rynku finansowym, Promotor, Warszawa 2008.
Kidyba A., Mały i średni przedsiębiorca jako kategoria normatywna, Prawo Spółek 2000, nr 2.
Kodeks Cywilny, Komentarz do artykułów 535-1088. Tom II, praca zbior. pod red. E. Gniewka, C.H. Beck. Warszawa 2004.
Kotler Ph., Marketing Management, New Yersey 1994.
Kosacka-Łędzewicz D., Olszewski B., Leksykon działalności gospodarczej 2006, Unimex, Wrocław 2006.
Kuczyński D., Szymanowska B., Chojnacka Ż., Nowoczesne ułatwienie w prowadzeniu firmy. Elektroniczny obieg dokumentów i podpis elektroniczny, Maszynopis, Szczecin 2007.
Kurowska O., Praca na wezwanie, Życie Warszawy z dnia 28.03.2007r.
Lebiedzińskiego A., Rola kredytu bankowego i innych instrumentów dłużnych w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 2000 z. 17.
Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, PWN, Warszawa-Poznań 2001.
Łuczka T., Wybrane problemy klasyfikacyjne małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Gospodarka Narodowa 1995, nr 7.
Markiewicz K., Telepraca - co to jest, jak ją znaleźć i zorganizować na terenach wiejskich, [w:] Mój biznes w Internecie, FWW. Warszawa 2005.
Metody organizacji i zarządzania, Praca zbiorowa pod red. J. Czekaja. AE, Kraków 2007.
Mierzejewska-Majcherek J., Ekonomika przedsiębiorstw, Difin. Warszawa 2006.
Miller M., Biznesplan w praktyce, Helion, Gliwice 2002.
Mućko P., Kruzel E., Wątła E, Zaleska B., Rachunkowość w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz z Republice Irlandii, [w:] Rachunkowość międzynarodowa, Praca zbiorowa pod red. K. Winiarskiej, ODDK, Gdańsk 2009.
Nakamura L.J., Economics and the new economy: the invsible band meets creative destrukction, Business Review Federal Reserve Bank of Philadelphia 2000, nr 7-8.
Nogalski B., Szpiter A., Bariery wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej, AGH, Kraków 2007.
Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
Nowicki R., Strużycki M., Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
Okręglicka M., Leasing. Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne, Difin, Warszawa 2004.
Orzechowski R., Dopasowanie biznes - IT w Polsce, E-Mentor 2008, nr 1.
Osiem kroków do własnej firmy w Berlinie. Praktyczny przewodnik dla polskich przedsiębiorców, Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone, Berlin Business Development Corporation Kancelaria, Berlin 2005.
Pawłowska A., Rozwój eAdministracji na szczeblu lokalnym - rezultaty i dylematy, [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego, Tom I Praca zbiorowa pod red. nauk. A. Szewczyk, Printshop, Szczecin 2006.
Pawałowki A., Koroluk S., Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych, Branta. Bydgoszcz-Gdańsk 2005.
Pokorska B., Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, PARP, Warszawa 2004.
Pozioł W., Szumański A., Weiss J., Prawo spółek, Branta. Bydgoszcz-Kraków 2002.
Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma - teoria i praktyka, UŁ. Łódź 1996.
Pielak M., Dynamika rozwoju e-administracji na Mazowszu w latach 2003-2006, [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego, Tom I Praca zbiorowa pod red. nauk. A. Szewczyk, Printshop, Szczecin 2006.
Piątkowskiego W., Małe i średnie przedsiębiorstwa, Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 1999, nr 149.
Rakowska A., Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 2003, nr 12.
Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
Safin K., Przedsiębiorstwo rodzinne - nowy element polskiej gospodarki, Gospodarka Narodowa 1997, nr 10.
Sawicka J., Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, SGGW. Warszawa 2000.
Sierpińska J., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2006.
Skrzypek J., Filar E., Biznes plan - nowe wydanie zaktualizowane i rozszerzone, Poltext, Warszawa 2005.
Sokół A., Procedura zakładania działalności gospodarczej, [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Praca zbiorowa pod red. nauk. K. Wietrzyk-Szczepkowska, Economicus, Szczecin 2007.
Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, Praca zbiorowa pod red. H. Buk, AE, Katowice 2005.
Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Warszawa, Difin, 2002.
Szczepankowski P.J., Zarządzanie finansami. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
Szplit A., Bariery rozwojowe małych przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 1992, nr 12.
Śniadecki J., Moja firma, PK. Koszalin 1998.
Tokarski M., Tokarski A., Factoring źródłem refinansowania udzielonego kredytu handlowego, Problemy Rachunkowości 2005, październik-grudzień.
Tłoczyński D., Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 1998, nr 6.
Ustrój prawny przedsiębiorców, Praca zbiorowa pod red. E. Kędry, A. Krasińskiej, UMW, Olsztyn 2006.
VanDenVan A., Central Problems in the Management of Innovation, Management Science, 1986 nr 32.
Wach K., Sieja M., Zdolon M., Rola internetu w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji gospodarki światowej, [w:] Infrastruktura rozwo-ju społeczno-gospodarczego, Praca zbiorowa pod red. Brdulak J., Wodzowski Ł., IW, Warszawa 2004.
Wach K., Jak założyć własną firmę w Polsce, IWP, Kraków 2005.
Wasilczuk J., Uwagi metodyczne dotyczące badań MSP, Zesz. Nauk. Politech. Gdan. 2001, nr 588.
Wawszczyk A., E-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003.
Wiatr M.S., Kredytowanie małych firm - wybrane aspekty praktyczne, Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 1999, z. 11.
Wiktorowska M., Europejska spółdzielnia szansą dla początkujących przedsiębiorstw, Prawo Przedsiębiorcy 2003.
Wiśniewski P., e-Govermment w Polsce - postulaty a rzeczywistość, E-Mentor 2006 nr 1.
Zaleska, M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warszawa 2002.
Zborek J., Wpływy warunków otoczenia na możliwości rozwoju małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich, UŁ. Łódź 1997.

Netografia
ABC franchisingu, [w:] http://www.franchising.info.pl/
Borowiec A., Wady i zalety kontraktów menedżerskich, [w:] http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/1,67725,2913810.html
Companies House (brytyjska Izba Przedsiębiorstw), [w:] www.companieshouse.gov.uk
Elektroniczna gospodarka w Polsce w 2006, [w:] http://egospodarka.pl/24091,Elektroniczna-gospodarka-w-Polsce-2006
Graffiti według klasyfikacji MRPII, [w:] http://www.alatea.pl/pliki/programy/graffiti/mrpii.htm
Jak założyć firmę w Niemczech, [w:] http://www.po-prostu.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=804&Itemid=54
Jookiel K., Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech, [w:] http://www.eporady24.pl/prowadzenie_dzialalnosci_gospodarczej_w_niemczech,artykuly,9,32,250.html
Kradzieże danych, [w:] http://computersun.pl/internet.php?aid=34.
Krupa-Dąbrowska R., Przedsiębiorcy niechętni spółkom europejskim, [w:] www.rzeczpospolita.pl
Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., [w:] http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/4326b1a242fc14fd412563d20069fee3/84aacac460ef31a8c12569970033a83e/$FILE/D20001037Lj.pdf
Langer J., Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów, prezentacja na konferencję „Bezpieczeństwo elektro-niczne obsługi klienta", [w:] http://www.zbp.pl
Ładny J., Kontrakt menedżerski, [w:] http://www.jobuniverse.pl/artykuly/6711.html
Historia Internetu, [w:] http://computersun.pl/internet.php?aid=27.
HM Revenue & Custom (brytyjski urząd skarbowy), [w:] www.hmrc.gov.uk
http://ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/2118_u.htm
http://www.praca-umowy.jrr.pl/
Marszałkowska-Krzyś E., Spółdzielnia Europejska - ogólny zarys, [w:] http://konf-ksh.prawo.uni.wroc.pl/ refe-rathttp://studentnews.pl/serwis.php?s=92&pok=2713
Nowe formy zatrudnienia, [w:] http://www.msp.money.pl/wiadomosci/doradzamy/artykul/nowe;formy;zatrudnienia,255,0,142591.html#
O Repozytorium, [w:] http://www.e-gospodarka.net.pl/crwde/index.htm
Portal Sprawozdawczy, [w:] http://www.stat.gov.pl/ps/rde/xhg/gus
Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939), [w:] http://www.ebanki.pl/prawo/prawo_bankowe.html
Piotrowska M., Spółdzielnia europejska - zarys zagadnienia, [w:] http://www.edukacjaprawnicza.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=57&id=659
Podpis elektroniczny dla programu PŁATNIK przygotowała PWPW SA, [w:] http://www.pwpw.pl/PressInfoEntry?id=267
Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o., [w:] http://e-prawnik.pl/spolka-z-o-o-/rada-nadzorcza-i-komisja-rewizyjna-w-sp--z-o-o-,artykuly,prawo-spolek/sp=1
Revenue - Irish Tax & Customs (irlandzki urząd skarbowy), [w:] www.revenue.ie
Rodzaje franchisingu, [w:] http://www.franchising.info.pl/
Share of enterprises having access to the Internet, [w:] http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Skibińska E., Europejska Spółka Akcyjna, [w:] http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_aktualnosci&cid=16&id=875
Stan infrastruktury teleinformatycznej państwa. Podłączenie do Internetu Urzędów Gmin w Polsce, Analiza wyników, MSWiA, Warszawa 2007, [w:] www.pesel2.mswia.gov.pl
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807).
Zalety franczyzy dla franczyzobiorcy, [w:] http://www.franchising.info.pl/
Zalety franczyzy dla franczyzodawcy, [w:] http://www.franchising.info.pl/
Zarząd spółki akcyjnej, [w:] http://e-prawnik.pl/spolka-akcyjna/zarzad-spolki-akcyjnej-2,artykuly,prawo-spolek/sp=1
Wady franczyzy dla franczyzobiorcy, [w:] http://www.franchising.info.pl/
Wady franczyzy dla franczyzodawcy, [w:] http://www.franchising.info.pl/
Wach K., Internet jako środek promocji oraz element konkurencyjności firm w dobie globalizacji, [w:] www.zti.com.pl/pp/refertay/ref5_full.html
Wallenrodhe C., Paneuropejskie formy prowadzenia działalności gospodarczej, [w:] http://www.ae.krakow.pl/wachk/dydaktyka/msp/wallenrodhe.pdf
Walne zgromadzenie akcjonariuszy - zasady zwoływania i obrad, [w:] http://e-prawnik.pl/spolka-akcyjna/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-zasady-zwolywania-i-obrad-2,artykuly,prawo-spolek
W dobie kryzysu UE chce bardziej wspierać małe i średnie firmy, [w:] http://www.wirtualnemedia.pl/article/2547677_W_dobie_kryzysu_UE_chce_bardziej_wspierac_male_i_srednie_firmy.htm
Zanim się zdecydujesz, [w:] http://www.franchising.info.pl/
www.banki.pl
www.businesslink.gov.uk
www.basis.ie
www.citizensinformation.ie
www.gis.gov.pl
www.fundusze-ue.com.pl
www.ms.gov.pl
www.mf.gov.pl
www.mg.gov.pl
www.pip.gov.pl
www.stat.gov.pl
www.zus.pl

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. Z 28 lipca 2016, poz. 55), dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/stanowiska-komitetu.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku