• Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a

Podtytuł E-book - cała książka
Autor Artur Dembny
Rok wydania 2014
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 240
29.00 21.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
29
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-104-7
Inwestowanie na giełdzie wzbudza emocje. Każdy, kto zetknął się choć raz z rynkiem akcji, towarów, instrumentów pochodnych, czy innych dóbr podlegających zorganizowanemu obrotowi, doskonale zna towarzyszący temu dreszczyk emocji. Jest sprawą oczywistą, że najwyraźniej odczuwa się go dopiero wtedy, gdy samemu bierze się czynny udział w wydarzeniach, a pełnia tych doznań następuje wówczas, gdy przedmiotem inwestycji są własne pieniądze. Równie pasjonujące może być obracanie cudzym majątkiem - powierzonym przez klientów lub należącym do pracodawcy.
Skuteczne inwestowanie na giełdach wymaga trzech rzeczy: kapitału, wiedzy i doświadczenia. Istnienie samego rynku, doskonale płynnego, dobrze zorganizowanego, wyposażonego we wszystkie potrzebne mu atrybuty przyjmijmy za niezbędny do dalszych rozważań pewnik. Sprawę kapitału potraktujmy jako drugi argument wejściowy. Pozostaje nam wiedza i doświadczenie. W niniejszej książce Czytelnik znajdzie opis i propozycję modyfikacji słynnego już modelu jednowskaźnikowego, który stosuje się do budowy portfeli inwestycyjnych. Wskazane zostają korzyści, jakie można osiągnąć stosując model zmodyfikowany, zamiast modelu klasycznego. Dynamiczna metoda wykorzystania zaproponowanego rozwiązania ma w założeniu uczynić z niej komercyjne narzędzie analizy giełdowej.
Wstęp 5

CZĘŚĆ I
TEORETYCZNE PODSTAWY ZASTOSOWANIA METOD PORTFELOWYCH NA RYNKU GIEŁDOWYM 9

Rozdział 1
Zmienność notowań giełdowych jako geneza zastosowania analizy portfelowej 11
1.1. Charakterystyka fluktuacji notowań giełdowych 14
1.1.1. Podstawowe cechy zmienności notowań 15
1.1.2. Przyczyny niestabilności notowań 17
1.1.3. Miejsce występowania badanego zjawiska 23
1.1.4. Sposoby obserwacji zmienności notowań 26
1.2. Modelowanie zmienności kursów - rys historyczny 30
1.3. Liniowa i nieliniowa koncepcja zmienności kursów 37
1.4. Dywidenda jako Źródło powiązania analizy portfelowej z analizą finansową 46

Rozdział 2
Podstawowe parametry zmienności notowań w analizie portfelowej 57
2.1. Wprowadzenie 57
2.2. Zysk i stopa zwrotu z inwestycji 59
2.3. Własności stopy zwrotu i średniej stopy zwrotu z inwestycji 68
2.4. Hipoteza Rynku Efektywnego 76
2.5. Ryzyko inwestycji 81
2.6. Empiryczne sposoby pomiaru ryzyka 87
2.7. Pomiar współzależności zmian stóp zwrotu z rynku i waloru 92
2.8. Model jednowskaźnikowy W.F. Sharpe'a 99
2.9. Ilościowa struktura ryzyka w modelu jednowskaźnikowym 104

Rozdział 3
Model jednowskaźnikowy W.F. Sharpe'a oraz jego pochodne 107
3.1. Wprowadzenie 107
3.2. Parametry portfela zbudowanego za pomocą modelu jednowskaźnikowego 108
3.3. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM 119
3.4. Wskaźniki efektywności portfeli 123
3.5. Teoria funkcji użyteczności w analizie portfelowej 124
3.6. Segmentacja współczynnika beta jako podstawa zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego 128

CZĘŚĆ II
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE ZMODYFIKOWANEGO MODELU JEDNOWSKAŹNIKOWEGO W.F. SHARPE'A DO BUDOWY PORTFELI OGRANICZONEGO RYZYKA 141

Rozdział 4
Założenia metodologiczne badań empirycznych 143
4.1. Wprowadzenie 143
4.2. Teoretyczne założenia testu segmentacji współczynnika beta 143
4.3. Dane Źródłowe 148
4.4. Procedura przeprowadzania testu 154

Rozdział 5
Wyniki testów modelu segmentacji współczynnika beta 161
5.1. Wprowadzenie 161
5.2. Syntetyczna ocena wyników testu 163
5.3. Analityczna ocena wyników testu - wybrane przykłady 182
5.4. Znaczenie współczynnika alfa w modelu segmentacji współczynnika beta 190
5.5. Konstrukcja portfeli testowych 193

Rozdział 6
Teoretyczna i praktyczna przydatność modelu segmentacji beta - zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe'a 195
6.1. Wprowadzenie 195
6.2. Model segmentacji beta w zestawieniu z klasycznym modelem jednowskaźnikowym 196
6.3. Statystyczna jakość modelu segmentacji beta 199
6.4. Wymiar poznawczy badań nad zmodyfikowanymi metodami portfelowymi 203
6.4.1. Potwierdzenie zjawiska efektywności rynku 204
6.4.2. Kierunki alternatywnych modyfikacji modelu jednowskaźnikowego 206
6.5. Praktyczne zastosowanie modelu segmentacji współczynnika beta 210
6.5.1. Analiza dynamiczna modelu segmentacji beta - wybrane przykłady 211
6.5.2. Systemy automatycznego inwestowania 218
6.5.3. Perspektywy komercyjnego wykorzystania zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego 220
6.6. Podsumowanie 223

Zakończenie 225
Bibliografia 229
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku