• Determinanty inwestycji venture capital w krajach Unii Europejskiej

Inwestycje venture capital są siłą napędową każdej gospodarki. Zachęcają przedsiębiorców do zakładania i rozwijania własnych firm oraz pomagają w ich prowadzeniu. To z kolei pobudza gospodarkę narodową, tworzy nowe miejsca pracy i zwiększa dynamikę gospodarczą na rynkach. Unia Europejska potrzebuje bardziej innowacyjnych i rozwijających się przedsiębiorstw, aby napędzać wzrost gospodarczy. Przedsiębiorstwa wymagają zaś bardziej wydajnego środowiska finansowego, aby zaspokoić swoje potrzeby finansowe. Właśnie dlatego tak ważne jest określenie czynników będących siłą napędową inwestycji venture capital. Całokształt aspektów ekonomicznych, społecznych i prawnych tworzy zwartą strukturę wy-znaczającą ekosystem venture capital − ta idea jest podstawą niniejszej pracy.

Podtytuł Determinanty inwestycji venture capital w krajach Unii Europejskiej
Autor Sylwia Anna Domańska
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 210
80.00 58.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
56
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-482-2

Inwestycje venture capital są siłą napędową każdej gospodarki. Zachęcają przedsiębiorców do zakładania i rozwijania własnych firm oraz pomagają w ich prowadzeniu. To z kolei pobudza gospodarkę narodową, tworzy nowe miejsca pracy i zwiększa dynamikę gospodarczą na rynkach. Unia Europejska potrzebuje bardziej innowacyjnych i rozwijających się przedsiębiorstw, aby napędzać wzrost gospodarczy. Przedsiębiorstwa wymagają zaś bardziej wydajnego środowiska finansowego, aby zaspokoić swoje potrzeby finansowe. Właśnie dlatego tak ważne jest określenie czynników będących siłą napędową inwestycji venture capital. Całokształt aspektów ekonomicznych, społecznych i prawnych tworzy zwartą strukturę wyznaczającą ekosystem venture capital − ta idea jest podstawą niniejszej pracy.

W przeprowadzonym badaniu dokonano analizy całego spektrum elementów tworzących ekosystem venture capital. W szczególności zwrócono uwagę na ekosystem przedsiębiorczości, możliwości technologiczne, stopień rozwoju rynków kapitałowych oraz kształt ram prawnych. W warstwie metodologicznej praca łączy elementy rozważań teoretycznych z badaniami empirycznymi, wykorzystując zarówno metodę analizy porównawczej, jak również narzędzia analizy ilościowej. W pierwszej części pracy wykorzystana została analiza teoretyczna literatury przedmiotu dotycząca czynników kształtujących popyt i podaż inwestycji venture capital w krajach Unii Europejskiej − pozwoliła ona określić podstawowe pojęcia i problemy oraz wyszczególnić metodologiczne podstawy badania. W części empirycznej dokonano analizy determinantów wielkości inwestycji venture capital w oparciu o dwie metody badawcze: modele ekonometryczne oraz metodę studium przypadku.

Ta naukowa, ale napisana przystępnym językiem książka może stanowić ogromną wartość dla szerokiego grona naukowców, praktyków, decydentów odpowiedzialnych za projektowanie interwencji publicznej w europejskim ekosystemie venture capital oraz zainteresowanych obserwatorów globalnej gospodarki.

WPROWADZENIE 7

ROZDZIAŁ 1
ZNACZENIE FINANSOWANIA VENTURE CAPITAL 17
1.1. Definicje venture capital i pojęć pochodnych 17
1.2. Rola venture capital w gospodarce 26

ROZDZIAŁ 2
PROCES INWESTYCYJNY VENTURE CAPITAL 41
2.1. Aktywizacja kapitału 41
2.2. Selekcja wyboru spółek portfelowych 44
2.3. Udział funduszy venture capital w zarządzaniu przedsiębiorstwem 49
2.4. Strategie wyjścia z inwestycji venture capital 52

ROZDZIAŁ 3
WYZWANIA I PERSPEKTYWY RYNKU VENTURE CAPITAL W UNII EUROPEJSKIEJ 59
3.1. Charakterystyka rynku 59
3.2. Struktura rynku venture capital w Unii Europejskiej 64
3.3. Perspektywy rozwoju 75

ROZDZIAŁ 4
DETERMINANTY INWESTYCJI VENTURE CAPITAL 87
4.1. Pomiar wyniku venture capital 87
4.2. Cechy spółek portfelowych a inwestycje venture capital 91
4.3. Cechy funduszy venture capital 98
4.4. Wpływ ram prawnych na inwestycje venture capital 114
4.5. Rynki kapitałowe a wielkość inwestycji venture capital 117
4.6. Ekosystem przedsiębiorczości 122

ROZDZIAŁ 5
DETERMINANTY INWESTYCJI VENTURE CAPITAL - BADANIE EMPIRYCZNE 139
5.1. Metodologia badania 139
5.2. Dane 146
5.3. Estymacje 150
5.4. Wyniki z przeprowadzonego badania 152

ROZDZIAŁ 6
KSZTAŁT RAM PRAWNYCH A POPYT I PODAŻ INWESTYCJI VENTURE CAPITAL 157
6.1. Metodologia badania case study 157
6.2. Regulacje prawne w wybranych krajach Unii Europejskiej 162
6.3. Wnioski z przeprowadzonego badania case study 176

ZAKOŃCZENIE 181
BIBLIOGRAFIA 189
SPIS WYKRESÓW 197
SPIS TABEL 199
SPIS RYSUNKÓW 200
STRESZCZENIE 201
ABSTRACT 207

Recenzja: Prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski

Armour J., Cumming D., Bankruptcy Law and Entrepreneurship, ECGILaw Working Paper No. 105/2008; University of Cambridge Centre for Business Research Working Paper, No. 300.
Armour J., Cumming D., The Legislative Road to Silicon Valley, Oxford Economic Papers 2006, No. 58, s. 596-635.
Antkiewicz S., Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2004.
Baker G.P., Montgomery C.A., Conglomerates and LBO Associations: A Comparison of Organizational Forms. Harvard Business School working paper, 1994. Harvard, MA.
Baltagi B.H., Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, LTD, England 2003.
Banaszczak-Soroka U., Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.
Baughn C., Neupert K., Culture and national conditions facilitating entrepreneurial startups, Journal of International Entrepreneurship 2003, 1, s. 313-330.
Berg A., Gottschalg O., Understanding Value Creation in Buyouts, Journal of Restructuring Finance 2005, Vol. 2.
Berk J.B., van Binsbergen J.H., Measuring skill in the mutual fund industry, Journal of Financial Economics 2015, vol. 118, 1, s. 1-20.
Black B., Gilson R., Venture Capital and the Structure of Capital Markets: Banks versus Stock Markets, Journal of Financial Economics 1998, 47, s. 243-277.
Bloom N., Sadun R., van Reenen J., Do Private Equity-owned Firms have Better Management Practices?, [w:] Globalization of Alternative Investments Working Papers Volume 2: The Global Economic Impact of Private Equity Report 2009. Geneva: World Economic Forum, s. 3-10.
Bottazzi L. et. al, The Importance of Trust for Investment: Evidence from Venture Capital, The Review of Financial Studies 2016, vol. 29 (9), s. 2283-2318.
Brander J.A., Amit R., Antweiler W., Venture Capital Syndication: Improved Venture Selection versus the Value-Added Hypothesis, Journal of Economics and Management Strategy 2002, 11(3): 423-452.
Brealey R.A., Myers S.C., Principle of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York 1999.
Bertoni F., Ferrer M.A., Martí J., The Different Role Played by Venture Capital and Private Equity Investors on the Investment Activity of Their Portfolio Firms, Small Business Economics 2013, 40 (3), s. 607-633.
Bottazzi L., Da Rin M., Venture capital in Europe and the financing of innovative companies, Economic Policy 2002, s. 231-269.
Brau J.C., Sutton N.K., Hatch N.W., Dual-track versus single-track sell-outs: An empirical analysis of competing harvest strategies, Journal of Business Venturing 2010, 25 (4), s. 389-402.
Bygrave W.D., Syndicated Investments by Venture Capital Firms: A Networking Perspective, Journal of Business Venturing 1987, 2, s. 139-154.
Cegłowski B., Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału, Warszawa 2005,
Chang S.J., Venture capital financing, strategic alliances, and the initial public offerings of Internet startups, Journal of Business Venturing 2004, 19, s. 721-741.
Chaplinsky S., Gupta-Mukherjee S., Investment risk allocation and the venture capital exit market: Evidence from early stage investing, Journal of Banking & Fi-nance 2016, Elsevier, vol. 73(C), s. 38-54.
Cherif M., Gazdar K., What Drives Venture Capital Investments in Europe? New Results from a Panel Data Analysis, Journal of Applied Business and Economics 2011, 12: 122-139.
Christofidis C., Debande O., Finansing innovative firms through venture capital, European Investment Bank, EIB Sector Papers. PJ/Industry&Service, Luty 2001.
Cochrane J.H., The Risk and Return of Venture Capital, Journal of Financial Economics 75(1), 2005, 3-52.
Creswell J., Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Traditions, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, California, USA, 1998.
Cumming D., Fleming G., Schwienbacher A., Legality and venture capital exits, Journal of Corporate Finance 2006, 12(2), s. 214-245.
Davis, S. et al., Private Equity, Jobs and Productivity, Globalisation of Alternative Investments Working Papers 2009, Volume 2, s. 27-43.
Das S., Jagannathan M., Sarin A., Private equity returns: an empirical examination of the exit of venture-backed companies., Journal of Investment Management, 1(1), 2003, s. 1-26.
De Clercq D., Dimov D., A knowledge-based view of venture capital firms' portfolio investment specialization and syndication, Frontiers of Entrepreneurship Re-search, 2003, Babson College.
De Clercq D., Dimov D., Internal knowledge development and external knowledge access in venture capital investment performance, Journal of Management Stud-ies 2007, 45 (3), s. 585-612.
Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Dimov D., De Clercq D., Venture capital investment strategy and portfolio failure rate: A longitudinal study, Entrepreneurship Theory and Practice 2006, 30 (2), s. 207-223.
Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., The regulation of entry, Quarterly Journal of Economics 2002, 117, 1, s. 1-37.
Domańska S.A., Inwestycje private equity a innowacyjność krajów Unii Europejskiej, [w:] K. Opolski, J. Górski, Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europej-skiej, WNE UW, Warszawa 2016.
European Commission, Assessing the Potential for EU Investment in Venture Capital and Other Risk Capital Fund of Funds, 2016.
European Commission, Science, Research and Innovation Performance of the EU, Brussels 2022.
European Commission, 2019 Innovation Scoreboards: The innovation performance of the EU and its regions is increasing, 2019.
Eurostat, Community Innovation Survey 2018, ostatnia aktualizacja 1 lipca 2021 r.
Eurostat, Europe 2020 indicators - R&D and innovation, 2018.
Eurostat, Statistics Explained. Production and international trade in high-tech products, 2021.
Eurostat, Sustainable Development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context, Luxembourg, 2021,
Ewens M., Jones C., Rhodes-Kropf M., The Price of Diversifiable Risk in Venture Capital and Private Equity, Columbia University 2012, Working Paper.
EVCA, Benchmarking European Tax and Legal Environments, październik 2008.
EVCA, EVCA Yearbook 1998: A Survey of Private Equity and Venture Capital in Europe, Zaventem, Belgium.
EVCA, Fulfilling the Promise of Venture-backed High Potential Companies, https://www.investeurope.eu/uploadedFiles/fulfilling_promise_venture-backed_companies.pdf, październik 2005.
EVCA, Performance Measurement and Asset Allocation for European Private Equity Funds. Working Paper 2004,
EVCA, Venture capital to play central role in Capital Markets Union, https://www.investeurope.eu/news-opinion/newsroom/press-releases/capital-markets-union-action-plan/, 30 September 2015.
Ernst & Young, Branching out: How do private equity investors create value? A study of European exits, 2012.
Félix Elisabete G. S., Gulamhussen M.A., Pires C.P., The Determinants of Venture Capital in Europe - Evidence Across Countries. Journal of Financial Services Research 2007, 44, no. 3: 259-279.
Fenn G., W., Liang N., Prowse S., The Economics of the Private Equity Market, working paper, No. 168, Board of Governors of the Federal Reserve System 1995, s. 0-69.
George G., Wiklund J., Zahra S.A., Ownership and the Internationalization of Small Firms, Journal of Management 2005, 31(2), s. 210-233.
Giot P., Schwienbacher A., IPOs, trade sales and liquidations: Modelling venture capital exits using survival analysis, Journal of Banking & Finance 2007, 31 (3).
Global Entrepreneurship Research Association, Global Report 2017/2018, London Business School, London 2018.
Global Entrepreneurship Research Association, Global Report 2020/2021, London Business School, London 2021.
Gompers P., Kovner A., Lerner J., Scharfstein A., Venture capital investment cycles: The impact of public markets, Journal of Financial Economics, 87 (1), s. 1-23.
Gompers P., Kovner A., Lerner J., Scharfstein D., Skill vs. luck in entrepreneurship and venture capital: Evidence from serial entrepreneurs, National Bureau of Economic Research 2006.
Gompers P., Kovner A., Lerner J., Specialization and success: Evidence from venture capital, Journal of Economics & Management Strategy 2009, 18 (3), s. 817-844.
Gompers P., Lerner J., The Venture Capital Revolution, Journal of Economic Perspectives 2001, Vol. 15, No. 2, s. 145-168.
Gompers P., Lerner J., What drives venture fundraising?, Brooking Papers on Economic Activity, Microeconomics 1998, s. 149-192.
Gottschalg O., Phalippou L., Zollo, M. Performance of Private Equity Funds: Another Puzzle?, 2004, INSEAD working paper.
Griliches Z., Intriligator M.D., Handbook of econometrics, V2, Elsevier North Holland, Hiszpania 2007.
Groh A.P., Wallmeroth J., Determinants of Venture Capital Investments in Emerging Markets, SSRN Working Paper 2015.
Grzywacz J., Okońska A., Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005,
Hellman T., Lindsey L., Puri M., Building relationships early: banks in venture capital, Review of Finance Studies 2008, 21 (2), s. 513-541.
Hopp C., When do venture capitalists collaborate? Evidence on the driving forces of venture capital syndication, Small Business Economics 2010, 35, s. 417-443.
Hoppner D., Smart choice: The case for investing in European venture capital, European Private Equity and Venture Capital Association.
Harris R., Jenkinson T., Kaplan S., Private Equity Performance: What Do We Know?, Journal of Finance 2014, Vol. 69, s. 1851-1882.
Hsu D.H., What Do Entrepreneurs Pay for Venture Capital Affiliation?, Journal of Finance 2004, 59 (4), s. 1805-1844.
IESE, The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index, 2021.
Inderst R., Muller H.M., The effect of capital market characteristics on the value of start-up firms, Journal of Financial Economics 2004, 72, s. 319-356.
Invest Europe: Invest Europe Research, European Private Equity Activity Data 2020, 5 lipca 2021.
Invest Europe, Tax Benchmark Study 2018, czerwiec 2018.
Isenberg D.J., How to start an entrepreneurial revolution, Harvard Business Review 2010, 88(6), s. 40-50.
Janusz K., Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
Jeng Leslie A., Wells P.C., The determinants of venture capital funding: evidence across countries. Journal of Corporate Finance 2000, 6: 241-289.
Kaplan S.N., Strömberg P.J., Leveraged Buyouts and Private Equity, Journal of Economic Perspectives 2009, 23.1, s. 121-146.
Kaserer C., Diller C., European Private Equity Funds - A Cash Flow Based Performance Analysis, Working Paper 2004.
Kochmańska M., Bariery rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich firm, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 2004,
Kornasiewicz A., Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.
Kortum S., Lerner J., Assessing the contribution of venture capital to innovation, RAND Journal of Economics 2000, 31, No. 4: 674-692.
Kuciński K., Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
KPMG International, EMEA R&D incentives guide, 2017.
Krishnan C.N.V., Venture Capital Reputation: A Note, SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation, Oxford University Centre for Corporate Reputation.
Kwiatkowski R., Debiuty spółki na Giełdzie: korzyści, czynniki sukcesu, warunki dopuszczeniowe http://www.gpw.com.pl/gpw.asp?cel=spolki&k=11&i=/zrodla/spolkigieldowe/droga_na_gielde/pdf/warunki.ppt&sky=1.
Ljungqvist A., Richardson M., The Cash Flow, Return and Risk Characteristics of Private Equity, National Bureau of Economic Research 2003, Working Paper 9454.
Lee S.M., Peterson S.J., Culture, entrepreneurial orientation and global competitiveness, Journal of World Business 2000, 35, 4, s. 401-416.
Lehmann E.E., Does Venture Capital Investment spur Employment Growth and Stakeholder Value?, Small Business Economics 2006, 26, s. 455-464.
Lerner J., Hardymoon F., Venture Capital and Private Equity, John Wiley & Sons, New York 2002.
Lockett A. et al., The export intensity of venture capital backed companies, Small Business Economics 2008, 31(1), s. 39-58.
Lopez de Silanes F., Phalippou L., Gottschalg O., Giants at the Gate: On the Cross-Section of Private Equity Investment Returns, Working Paper 2009.
Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Megginson W.L., Toward a global model of venture capital?, Journal of Applied Corporate Finance 2004, 16 (1), s. 89-107.
Megginson W., Weiss K., Venture capitalist certification in initial public offerings, Journal of Finance 1991, 46 (3), s. 897-903.
Metrick A., Yasuda A., Venture Capital and the Finance of Innovation, John Wiley & Sons, New York 2011.
Mikołajek-Gocejna M., IPO jako źródło finansowania rozwoju spółki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 43.
Moore J.F., Predators and prey: a new ecology of competition, Harvard business review 1993, 71(3), 75-83.
Mycielski J., Skrypt do ekonometrii, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warsawa 2008.
Nahata R., Venture capital reputation and investment performance, Journal of Financial Economics 2008, 90 (2), s. 127-151.
Nawrot W., Emisja akcji w Polsce w nowej perspektywie europejskiej. Jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2006.
OECD, Entrepreneurship at a Glance, 2017.
OECD, R&D Tax Incentive Indicators, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RDTAX, July 2022.
Panfil M., Fundusze Private Equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005, PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Dotacje na innowacje - Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, listopad 2010.
Patton E., Appelbaum S., The Case Studies in Management Research, Management Research News 2003, Vol. 26, No 5.
Pellens M., Peters B., Hud M., Rammer C., Licht G., Public investment in R&D in reaction to economic crises - A longitudinal study for OECD countries, SSRN Electronic Journal 2018.
Pellón J.M., Balboa M., Determinants of Private Equity Fundraising in Western Europe, IVIE Working Paper 2001.
PitchBook, 2020 Annual European Venture Report, 2021.
PitchBook, PitchBook 1Q 2021 Annual European Venture Report, 2022.
PitchBook, 1Q 2021 PitchBook NVCA Venture Monitor, 2022.
PitchBook, Q4 2021 Pitchbook NVCA Venture Monitor, 2022.
Pluta W. (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2004.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusze Venture Capital w Polsce, PARP, Warszawa 2010.
Popov A., Roosenboom P., On the real effects of private equity investment: Evidence from new business creation, European Central Bank, 2009.
Preqin, Private Equity & Venture Capital Spootlight, Vol. 14 Issue 6, 2018.
Preqin, Private Equity & Venture Capital Spootlight, 2020.
PwC, 2021 Annual Europe Watch, https://www.pwc.co.uk/risk/assets/pdf/ipo/ipo-watch-europe-annual-review-2021.pdf.
Reinstaller A., Unterlass F., Comparing business R&D across countries over time: a decomposition exercise using data for the EU27, Applied Economics Let-ters 2012, 19, s. 1143-1148.
Romain A., van Pottelsberghe de la Potterie B. The determinants of venture capital: A panel analysis of 16 OECD countries, Université Libre de Bruxelles Working Paper WP-CEB 04/015, 2004.
Rosa A., Venture Capital w Polsce, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomi i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2004.
Rosenbusch N., Brinckmann J., Müller V., Does acquiring venture capital pay off for the funded firms? A meta-analysis on the relationship between venture capital investment and funded firm financial performance, Journal of Business Venturing, 2012, s. 1-35.
Samila S., Sorenson O., Venture Capital, Entrepreneurship, and Economic Growth. The Review of Economics and Statistics 2011, 93(1), s. 338-349.
Siwek P., Praktyka pierwszych ofert publicznych w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.
Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2007.
Skowronek-Mielczarek A., Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Szkła Głowna Handlowa, Warszawa 2002.
Smith J.K., Smith L.S., Entrepreneurial Finance, New York: Wiley, 2000.
Sobańska K., Sieradzan P., Inwestycje private equity/venture capital, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2004.
Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, OLYMPUS, Warszawa 2003.
Sorenson O., Stuart T.E., Syndication Networks and the Spatial Distribution of Venture Capital Investments, American Journal of Sociologie 2001, 106(6), s. 1546-1588.
Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, PKPP Lewiatan, Warszawa 2008.
Strzyżewska M., Selected methodological issues for doctoral students, Warsaw School of Economics, Warsaw 2009.
Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B., Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa 2008.
Schertler A., Driving forces of venture capital investments in Europe: A dynamic panel data analysis, European Integration, Financial Systems and Corporate Per-formance (EIFC) Working Paper No. 03-27, United Nations University 2003.
The Heritage Foundation, The Index of Economic Freedom, 2018.
The World Bank Group, The Ease of Doing Business, maj 2019.
The World Bank Group, The Innovation Policy Platform, 2018.
Tian X., The role of venture capital syndication in value creation for entrepreneurial firms, Review of Finance 2012, 16: 245-283.
Tykvova T., Venture Capital in Germany and Its Impact on Innovation, SSNR Working Paper 2000.
VICO project, 2008. VICO - Financing Entrepreneurial Ventures in Europe: impact on innovation, employment growth, and competitiveness, http://www.vicoproject.org/.
Wang C.K., Ang B.L., Determinants of Venture Performance in Singapore. Journal of Small Business Management 2004 42(4), 346-363.
Węcławski J., Venture Capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1997.
Wrzesiński M., Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menadżerski (MBO) - uwarunkowania rozwoju w Polsce, Liber, Warszawa 2000.
XU X. E., Venture Capital and Buyout Funds as Alternative Equity Investment Classes, Journal of Investing 2004, Vol. 13, No. 4, s. 74-83.

Strony internetowe
https://www.investeurope.eu/
http://www.nvca.com, North Venture Capital Association
http://www.evca.com, European Venture Capital & Private Equity Association
https://pitchbook.com/
http://www.ppea.org.pl/
https://www.preqin.com/
http://www.ipo.pl/venture_capital/

Akty prawne
Ustawa z 04.03.2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym, Dz.U. 2005, nr 57, poz. 491.
Ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2004, nr 146, poz. 1546.
Ustawa z 30.04.1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji, Dz.U. 1994, nr 44, poz. 202 z późn. zm.
Ustawy z dn. 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku