• Venture Capital

Swoją ogromną popularność venture capital zawdzięcza bezprecedensowej ekspansji technologicznych start-upów w ciągu kilku poprzednich lat, w tym także w Polsce. Podobnie jak wszystkie inne instytucjonalne formy finansowania przedsięwzięć gospodarczych VC podlega cykliczności. Poprzedni pełen cykl zakończył się wybuchem bańki internetowej w pierwszych latach poprzedniej dekady. Obecnie różnicę względem poprzedniego cyklu stanowi zdecydowanie mniejsza, niż w latach 90. i latach poprzedniej dekady, popularność rynku publicznego, przemawiająca na korzyść rynku prywatnego jako docelowego sposobu dezinwestycji. Coraz większa transparentność rynku prywatnego będzie sprzyjać utrwaleniu instytucji VC w instytucjonalnym krajobrazie rynku kapitałowego, niezależnie od czynników cyklicznych, przemieniając ją w coraz bardziej mainstreamową instytucję. Dodatkowo, mechanizm tokenizacji, opartej o blockchain, może radykalnie poprawić sytuację płynnościową tej klasy aktywów i to już w ciągu najbliższy

Podtytuł Venture Capital
Autor Paweł Lubecki
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 266
59.00 43.07
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
41.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-290-3
Swoją ogromną popularność venture capital zawdzięcza bezprecedensowej ekspansji technologicznych start-upów w ciągu kilku poprzednich lat, w tym także w Polsce.

Podobnie jak wszystkie inne instytucjonalne formy finansowania przedsięwzięć gospodarczych VC podlega cykliczności. Poprzedni pełen cykl zakończył się wybuchem bańki internetowej w pierwszych latach poprzedniej dekady.

Obecnie różnicę względem poprzedniego cyklu stanowi zdecydowanie mniejsza, niż w latach 90. i latach poprzedniej dekady, popularność rynku publicznego, przemawiająca na korzyść rynku prywatnego jako docelowego sposobu dezinwestycji. Coraz większa transparentność rynku prywatnego będzie sprzyjać utrwaleniu instytucji VC w instytucjonalnym krajobrazie rynku kapitałowego, niezależnie od czynników cyklicznych, przemieniając ją w coraz bardziej mainstreamową instytucję. Dodatkowo, mechanizm tokenizacji, opartej o blockchain, może radykalnie poprawić sytuację płynnościową tej klasy aktywów i to już w ciągu najbliższych lat.

Skoro VC ma szanse pozostać trwałą częścią infrastruktury rynku kapitałowego, warto poznać najważniejsze mechanizmy jego działania, takie jak klauzule umowne stanowiące tło transakcji ze start-upami oraz sposoby wycen przedsięwzięć praktykowane przez fundusze. VC jest przydatnym źródłem kapitału wyłącznie dla tych twórców start-upów, którzy postrzegają swój biznes jako ciągłe wyzwanie rozwojowe.

Czy będąc założycielem, założycielką start-upu, bo w coraz większym stopniu pytanie to dotyczy kobiet, powinienem (powinnam) rozważyć fundusze VC jako źródło kapitału? A jeśli tak - to jakie będzie to rodzić wyzwania? W znalezieniu kompleksowej odpowiedzi powinna pomóc lektura niniejszej książki.

Glosariusz podstawowej terminologii dotyczącej venture capital 9
Wstęp 13

Rozdział 1
Venture capital - instrument systemu finansowego wyspecjalizowany w finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorców 17
1.1. Wprowadzenie - definicja venture capital 17
1.2. Organizacja i model przychodowy funduszy venture capital 19
1.3. Finansowanie venture capital 22
1.3.1. Kapitał zasiewowy (seed) 23
1.3.2. Wczesny etap (early stage) - serie A, B 25
1.3.3. Kapitał na rozwój (expansion capital) - seria C, D oraz D+ 25
1.3.4. Mezzanine/Pre-IPO 26
1.4. Charakterystyki projektów inwestycyjnych oczekiwane przez fundusze venture capital 27
1.5. Rys historyczny venture capital 28
1.6. Venture capital w kontekście innowacyjności, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego 31
1.6.1. Wprowadzenie 31
1.6.2. Wpływ przedsiębiorczości, innowacji oraz pośrednictwa finansowego na wzrost gospodarczy 31
1.6.3. Najważniejsze czynniki sprzyjające rozwojowi innowacyjności 41
1.7. Koncepcja ograniczenia finansowego i jej znaczenie dla venture capital 44
1.7.1. Wybrane empiryczne obserwacje konsekwencji „ograniczenia finansowego" 47
1.8. Bezpośredni wpływ venture capital na wzrost gospodarczy 52
1.9. Venture capital - różnice i podobieństwa w porównaniu do innych inwestorów na rynku prywatnym 53
1.9.1. Aniołowie biznesu 54
1.9.2. ICO/TSO (Initial Coin Offering/Tokenized Security Offering) 60
1.9.3. Venture capital a private equity 61
1.9.4. Korporacyjny venture capital (CVC) 62
1.9.5. Bezpośrednie inwestycje funduszy inwestycyjnych 65
1.10. Zróżnicowanie strategii funduszy venture capital 66
1.11. Efektywność funduszy venture capital 67
1.11.1. Pomiar stóp zwrotu funduszy venture capital 68
1.11.2. Charakterystyki stóp zwrotu funduszy venture capital w perspektywie ostatnich kilkunastu lat 69
1.11.3. Wpływ kryzysu fi nansowego 2007-2008 na branżę venture capital 72
1.11.4. Czynniki determinujące stopy zwrotu funduszy venture capital i private equity w dłuższej perspektywie czasowej 73
1.12. Wspieranie przedsiębiorczości i sektora venture capital przez państwo 76
1.12.1. Przykład skutecznego interwencjonizmu państwowego w małej, otwartej gospodarce - Izrael 82
1.12.2. Przykład (niespodziewanego) interwencjonizmu państwowego w obszarze badań i rozwoju - USA 87
1.12.3. Przykład działania z rozmachem nastawionego na nadrobienie opóźnienia - Francja 90
1.12.4. Wnioski dotyczące optymalnej polityki państwa 92
1.13. Wpływ rynku kapitałowego i aktywnej branży M&A 95
1.14. Venture capital w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Polsce 96

Rozdział 2
Kontrakty finansowania venture capital na gruncie teorii finansów 105
2.1. Wprowadzenie 106
2.2. Finansowanie dłużne 108
2.3. Finansowanie udziałowe (akcyjne) 112
2.4. Szacunki kosztów agencji 114
2.5. Zasady optymalnego kontraktu w świetle teorii niekompletnych kontraktów 118
2.6. Relacja między funduszem venture capital a przedsiębiorcą w świetle teorii corporate finance 124

Rozdział 3
Przedsiębiorca a fundusz venture capital 129
3.1. Wprowadzenie 129
3.2. Etapy procesu inwestycyjnego funduszu venture capital 130
3.3. Budowanie przesłania inwestycyjnego 134
3.3.1. Dokumenty informacyjne: pitch deck lub memorandum inwestycyjne oraz teaser 134
3.3.2. Tworzenie przesłania inwestycyjnego dla funduszu venture capital 136
3.3.3. Zawartość biznesplanu 137
3.3.4. Podejście do prognoz finansowych 141
3.3.5. Wycena 143
3.4. Dokumenty transakcyjne 145
3.4.1. Umowa o zachowaniu poufności 145
3.4.2. List intencyjny (term sheet) 146
3.4.3. Due diligence 148
3.5. Umowa inwestycyjna - klauzule umowne praktykowane w świecie venture capital 148
3.5.1. Klauzule antyrozwodnieniowe (anti-dilution clauses) 150
3.5.2. Klauzule umorzeniowe 153
3.5.3. Klauzule pierwszeństwa przy likwidacji (liquidation preference oraz participation preference) 154
3.5.4. Klauzula pay-to-play 155
3.5.5. Vesting 156
3.5.6. Uprzywilejowane dywidendy 157
3.5.7. Zamiana akcji uprzywilejowanych 157
3.5.8. Informacja o działalności spółki 159
3.5.9. Prawo głosu 160
3.5.10. Wpływ na bezpośrednie zarządzanie spółką 161
3.5.11. Ograniczenia dotyczące wyjścia 162
3.5.12. Ograniczenia sprzedaży (lock-in oraz bad leaver clause) 165
3.5.13. Klauzule o zakazie konkurencji 165
3.5.14. Oświadczenia i gwarancje (representations and warranties) 166
3.6. Syndykacja i finansowanie w podziale na rundy jako środki ograniczania ryzyka funduszy venture capital 167
3.6.1. Syndykacja 167
3.6.2. Podział finansowania na rundy 170
3.7. Współwystępowanie poszczególnych zabezpieczeń w relacjach start-upów z funduszami venture capital 174
3.8. Dezinwestycje 176
3.8.1. Dezinwestycje poprzez IPO 177
3.8.2. Dezinwestycje poprzez sprzedaż w transakcji M&A 180
3.8.3. Dezinwestycje poprzez wykup wtórny 181
3.8.4. Likwidacja 182
3.9. Studium przypadku spółek korzystających z finansowania venture capital 182

Rozdział 4
Metody wyceny 185
4.1. Wprowadzenie 185
4.2. Stopy zwrotu oczekiwane przez inwestorów venture capital 187
4.2.1. Stopy dyskonta na rynku kapitałowym 188
4.2.2. Stopy dyskonta stosowane przez fundusze venture capital 191
4.2.3. Badania empiryczne stóp dyskonta funduszy venture capital 194
4.3. Metody wyceny stosowane w branży venture capital 200
4.3.1. Metoda wyceny venture capital 201
4.3.2. Metody wyceny przedsięwzięć we wczesnej i bardzo wczesnej fazie rozwoju 204
4.3.3. Metoda DCF 207
4.3.4. Metoda opcji rzeczywistych 216
4.3.5. Metody mnożnikowe 234
4.3.6. Wybór metody wyceny w zależności od sytuacji 245

Zakończenie 249
Bibliografia 253
Spis tabel 259
Spis wykresów 263
Spis rysunków 265

Paweł Lubecki, doktor nauk ekonomicznych, praktyk bankowości inwestycyjnej i rynku kapitałowego z ponad 20-letnim doświadczeniem, mentor i doradca start-upów, wykładowca akademicki
linkedin.com/in/pawellubecki

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku