• E-konsument na rynku usług

Ważnym czynnikiem wpływającym na zachowania polskich konsumentów korzystających z e-usług okazał się poziom ich świadomości konsumenckiej. Istnieje konieczność edukacji konsumenckiej oraz ujednolicenie prawa dotyczącego sprzedaży towarów i usług świadczonych na odległość na poziomie transgranicznym oraz transkontynentalnym.

Podtytuł E-konsument na rynku usług
Autor Tomasz Szopiński
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 193
44.00 32.12
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
30.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-428-0

 

Książka przedstawia główny nurt rozważań z zakresu korzystania z usług elektronicznych przez e-konsumentów oraz czynników warunkują­cych ich konsumpcję.

Na podstawie analizy danych wtórnych oraz wyników badań własnych autor odpowiada w swojej pracy na następujące pytania: 

- Co determinuje popyt na e-usługi w polskich gospodarstwach domowych? 
- Jakie korzyści postrzegają konsumenci korzystający z e-usług i co decyduje o korzystaniu z nich? 
- Jakie czynniki determinują zachowania konsumentów na rynku e-usług? 

Nowe technologie wpłynęły na zmianę relacji pomiędzy konsumentami, a dostawcami towarów i usług. Wykorzystanie internetu stało się głównym źródłem produktywności i konkurencyjności we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej. Internet stworzył platformę do działania firm usługowych, zmniejszając dystans geograficzny między usługodawcami, a nabywcami. Technologie stworzyły możliwość monitorowania i analizowania zachowań konsumentów. Firma znając informacje o gustach i preferencjach klientów może różnicować ofertę, ceny, działania promocyjne.

Usługi elektroniczne (e-usługi) odgrywają coraz większą rolę w rozwoju sektora usług i w zaspokajaniu potrzeb konsumentów i przedsiębiorstw. Ro­zwojowi e-usług sprzyja wzrastający dostęp do internetu, w tym szerokopasmowego, i telefonii komórkowej. Przedmiotem pracy są następujące usługi:
- e-administracja,
- e-bankowość,
- e-handel,
- e-kultura,
- e-edukcja,
- e-turystyka,
- e-ubezpieczenia,
- e-zdrowie.Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Charakterystyka usług jako przedmiotu badań 9
1.1. Istota i podział usług 9
1.2. Znaczenie usług dla współczesnej gospodarki 18
1.3. Znaczenie usług dla konsumentów 27

Rozdział 2
Wpływ nowych technologii informacyjnych na relacje konsument - usługodawca 33
2.1. Wpływ nowych technologii na ewolucję przedsięwzięć biznesowych 33
2.2. Wpływ internetu na interakcje pomiędzy uczestnikami rynku 40
2.2.1. Oddziaływanie e-konsumentów na usługodawców - e-prosument 45
2.2.2. Możliwości oddziaływania usługodawców na e-konsumentów 50
2.3. Podpis elektroniczny 60
2.4. Problem płatności elektronicznych 63

Rozdział 3
Charakterystyka e-usług 69
3.1. Definicja e-usług 69
3.2. Znaczenie e-usług w zagospodarowaniu czasu wolnego 71
3.2.1. E-turystyka 71
3.2.2. E-handel 79
3.2.3. E-kultura 87
3.3. Korzystanie z usług finansowych świadczonych drogą elektroniczną 94
3.3.1. E-bankowość 94
3.3.2. E-ubezpieczenia 103
3.4. Korzystanie z e-usług związanych z kapitałem ludzkim 110
3.4.1. E-zdrowie 110
3.4.2. E-edukacja 118
3.5. Korzystanie z e-administracji jako usługi publicznej 124
3.6. Opinie dotyczące wybranych aspektów obecnego stanu rynku e-usług oraz jego przyszłości w świetle wyników badań własnych 135

Rozdział 4
Ochrona konsumenta na rynku e-usług 137
4.1. Zagrożenia konsumenta związane z nabywaniem e-usług 137
4.2. Instytucje i organizacje ochrony konsumentów 145
4.3. Problem ujednolicenia prawa konsumenckiego na obszarze Unii Europejskiej 149
4.4. Znajomość przepisów dotyczących sprzedaży na odległość ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży przez internet 152

Zakończenie 161
Bibliografia 169
Aneks 185

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku