• Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce

Podtytuł Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce
Autor Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 237
49.00 36.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
34.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-523-2
Książka Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce przygotowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów Kater­dy Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz osób z nimi zaprzyjaźnionych - powstała w efekcie dyskusji wywołanych wybuchem afery Amber Gold. W publikacji przedstawiono jednak tematykę działalności instytucji prabankowych i shadow bankingu znacznie szerzej. Jej lektura po­zwala odpowiedzieć na wiele pytań, m.in.:
- o przyczyny popularności instytucji parabankowych w Polsce
- o szanse zagrożenia, jakie są związane z ich działalnością dla klientów, systemu bankowego i gospodarki.

Tematem przewodnim publikacji stanowiącym jej oś kompozycyjną co przejawia się w większości rozdziałów - jest analiza SWOT silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z danym segmentem czy rodzajem działalności parabanków.

Prezentowana publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych, pracowników naukowych i praktyków gospodarczych działających w szeroko pojętym sektorze usług finansowych, jak też dla każdej osoby, któa chce pogłębić swoją wiedzę w zakresie działalności instytu­cji parabankowych z uwzględnieniem towarzyszących im szans i zagrożeń.

Jest to jedna z pierwszych książek poświęconych tematyce działalności instytucji parabankowych. Lektura publikacji przynosi ważne pytania na temat przyszłości polskiego rynku usług finansowych. Zdaniem redaktorów, zawarte w jej treści poglądy autorów powinny przyczynić się do łatwiejszego po­szukiwania na nie odpowiedzi.
Wstęp 7

Rozdział 1
Rynek usług finansowych w Polsce - Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski 11
1.1. Powstanie i rozwój rynku finansowego w Polsce 12
1.2. Charakterystyka segmentów rynku finansowego w Polsce 17
1.2.1. Rynek usług bankowych 17
1.2.2 Rynek kapitałowy (w tym GPW i fundusze inwestycyjne) 23
1.2.3. Rynek ubezpieczeniowy 27
1.2.4. Rynek funduszy emerytalnych 30
1.2.5. Pozostałe segmenty rynku finansowego 33
1.3. Ewolucja nadzoru nad poszczególnymi segmentami rynku finansowego w Polsce 34
1.4. Informacyjne aspekty zmian rynku finansowego w Polsce 40
1.5. Perspektywy rozwoju rynku finansowego w Polsce 44

Rozdział 2
Miejsce i rola parabanków w systemie finansowym i gospodarce - Krzysztof Waliszewski 53
2.1. Pojęcie i rodzaje instytucji parabankowych 53
2.2. Zakres czynności wykonywanych przez instytucje parabankowe 62
2.3. Funkcje pełnione przez parabanki 69
2.4. Wyzwania stojące współcześnie przez parabankami i ich otoczeniem 70

Rozdział 3
Historia i rozwój działalności instytucji parabankowych po przełomie ustrojowym w Polsce - Grzegorz Kotliński 77
3.1. Wybrane uwarunkowania przemian społecznych towarzyszących okresowi budowy gospodarki rynkowej w Polsce 77
3.2. Działalność piramid finansowych i instytucji parabankowych na tle przemian ustrojowych w Polsce 81
3.3. Etapy funkcjonowania piramid finansowych i instytucji parabankowych w Polsce 87
3.4. Analiza szans i zagrożeń wynikających z działalności instytucji parabankowych dla systemu finansowego w Polsce 91

Rozdział 4
Marketing instytucji parabankowych - Grzegorz Kotliński 93
4.1. Charakterystyka marketingowa działalności instytucji parabankowych 93
4.2. Etapy rozwoju działalności marketingowej w bankach prowadzących działalność na terenie Polski 98
4.3. Metody uzyskiwania wpływu na postawy klientów 102
4.4. Instrumenty marketingu stosowane przez instytucje parabankowe 106
4.5. Podsumowanie - szanse i zagrożenia dla marketingu bankowego po upadku Amber Gold 110

Rozdział 5
Finansowanie potrzeb konsumenckich przez parabanki w Polsce - Radosław Księżopolski 113
5.1. Ogólna charakterystyka rynku instytucji parabankowych 114
5.2. Specyfika działalności pożyczkowej sektora parabanków - ostatnie tendencje rozwoju 119
5.3. Korzyści i zagrożenia wynikające z działalności pożyczkowej parabanków - możliwe kierunki ewolucji sektora 125

Rozdział 6
Parabankowe aspekty działalności funduszy poręczeniowych i pożyczkowych - Paweł Mikołajczak 131
6.1. Geneza powstania funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce 132
6.2. Rola funduszy poręczeniowych i pożyczkowych jako źródła finansowego wsparcia sektora MSP 134
6.3. Ryzyko działalności funduszy poręczeniowych i pożyczkowych oraz sposoby jego ograniczania 137
6.4. Parabankowe aspekty funkcjonowania funduszy poręczeniowych i pożyczkowych 143

Rozdział 7
Działalność doradców finansowych w Polsce - szanse i zagrożenia - Krzysztof Waliszewski 147
7.1. Doradztwo finansowe jako działalność zawodowa na rynku usług finansowych 147
7.2. Ewolucja zawodu doradcy finansowego w Polsce 152
7.3. Analiza szans i zagrożeń związanych z usługami doradców finansowych w Polsce 156
7.4. Perspektywy usług doradztwa finansowego w Polsce 158

Rozdział 8
Działalność instytucji mikrofinansowych w Polsce na przykładzie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - Grzegorz Palu­szak, Krzysztof Waliszewski 165
8.1. Idea mikrofinansów i instytucji mikrofinansowych 165
8.2. Działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce 169

Rozdział 9
Ochrona konsumenta usług finansowych a działalność parabanków - Andżelika Redecka 175
9.1. Geneza i znaczenie ochrony konsumenta usług finansowych 176
9.2. Charakterystyka działalności parabanków w kontekście bezpieczeństwa konsumenta w Polsce 178
9.3. Przepisy prawne regulujące stosunki między parabankami a konsumentami w Polsce w świetle rozwoju ustawodawstwa w przyszłości 183
9.4. Znajomość praw i obowiązków konsumenckich, instytucji świadczących pomoc na rynku usług finansowych oraz możliwych nieprawidłowości w relacjach klient-parabank 186

Rozdział 10
Informacja kredytowa i gwarantowanie wkładów a działalność parabanków - Aleksandra Usik-Kryger, Magdalena Wylot 193
10.1. Informacja kredytowa w działalności parabanków 194
10.1.1. Informacja kredytowa i sposób jej pozyskiwania 194
10.1.2. Znaczenie informacji kredytowej 196
10.1.3. Parabanki a dostęp do informacji kredytowej 197
10.1.4. Działalność pożyczkowa parabanków w kontekście braku dostępu do informacji kredytowej - analiza SWOT 198
10.2. Systemy chroniące środki pieniężne powierzone instytucjom parabankowym 199
10.2.1. System gwarantowania depozytów bankowych w Polsce i jego znaczenie dla systemu finansowego 199
10.2.2. Regulacje prawne zapewniające bezpieczeństwo lokowanych środków w parabankach 201
10.2.3. Stosowany system gwarantowania depozytów (SGD) w SKOK-ach 206

Rozdział 11
Tendencje w obszarze regulacji instytucji funkcjonujących na rynkach finansowych w Unii Europejskiej - Alfred Janc 213

Zakończenie 221
Spis tabel 227
Spis rysunków 229
Spis schematów 230
Spis wykresów 232
O autorach 234
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku