• Współczesne problemy finansów osobistych

Publikację szczerze polecić należy każdemu, komu nie jest obojętna kondycja własnych finansów. Chcąc mieć rzeczywisty wpływ na finanse osobiste, a tym samym czerpać satysfakcję z jakości i poziomu życia, trzeba zmierzyć się z wieloma dylematami, które stworzył współczesny świat. Uważny Czytelnik znajdzie w książce niezwykle ciekawe i przydatne spostrzeżenia. Książka w sposób bardzo przystępny stwarza zainteresowanym szansę na dokształcenie się i udostępnia narzędzia efektywnego zarządzania finansami osobistymi, w tym: dochodu pasywnego, planowania finansowego, kredytów konsumenckich, a także niebanalnych inwestycji, jak np. w wina Bordeaux czy w nieruchomości z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Autorzy rzetelnie przedstawiają ryzyko z tym związane i sposoby osiągania ponadprzeciętnych zysków oraz zabezpieczania swoich finansów osobistych, osiągania stałego, regularnego dochodu, który można przeznaczyć np. na przyszłą emeryturę. Zakres tematyczny przedstawiony w tej niezwykle cennej po

Podtytuł Współczesne problemy finansów osobistych
Autor Beata Świecka (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 176
39.00 27.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
27.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-537-9

Publikację szczerze polecić należy każdemu, komu nie jest obojętna kondycja własnych finansów. Chcąc mieć rzeczywisty wpływ na finanse osobiste, a tym samym czerpać satysfakcję z jakości i poziomu życia, trzeba zmierzyć się z wieloma dylematami, które stworzył współczesny świat.

Uważny Czytelnik znajdzie w książce niezwykle ciekawe i przydatne spostrzeżenia. Książka w sposób bardzo przystępny stwarza zainteresowanym szansę na dokształcenie się i udostępnia narzędzia efektywnego zarządzania finansami osobistymi, w tym: dochodu pasywnego, planowania finansowego, kredytów konsumenckich, a także niebanalnych inwestycji, jak np. w wina Bordeaux czy w nieruchomości z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Autorzy rzetelnie przedstawiają ryzyko z tym związane i sposoby osiągania ponadprzeciętnych zysków oraz zabezpieczania swoich finansów osobistych, osiągania stałego, regularnego dochodu, który można przeznaczyć np. na przyszłą emeryturę.

Zakres tematyczny przedstawiony w tej niezwykle cennej pozycji wydawniczej oraz zaprezentowane w niej interesujące przemyślenia mogą przyczy­nić się do poprawy kondycji finansowej niejednego gospodarstwa domowego i właśnie dlatego warto ją zakupić, przeczytać oraz pożyczyć przyjacio­łom i rodzinie. Książka może być pomocą dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych zajmujących się finansami, a także nauczycieli przed­siębiorczości w szkołach średnich.

Wstęp 7

Rozdział 1
Finanse osobiste - jako subdyscyplina nauk o finansach 15
1.1. Finanse osobiste a finanse gospodarstw domowych 15
1.2. Instrumentarium pojęciowe finansów osobistych - wybór 17
1.3. Zarządzanie finansami osobistymi 22
1.4. Interdyscyplinarność finansów osobistych 27

Rozdział 2
Determinanty efektywności gospodarowania finansami osobistymi 33
2.1. Koncepcja efektywności gospodarowania finansami osobistymi 33
2.2. Czynniki zewnętrzne wpływające na gospodarowanie finansami osobistymi 40
2.3. Czynniki wewnętrzne wpływające na efektywność gospodarowania finansami osobistymi 49

Rozdział 3
Wybrane źródła pozyskiwania dochodu pasywnego 59
3.1. Dochód pasywny - ustalenia definicyjne i interpretacje terminologiczne 59
3.2. Wynajem nieruchomości - czynsz najmu jako źródło dochodu pasywnego 62
3.3. Zarabianie na giełdzie - dywidendy i sprzedaż akcji sposobem na dochód pasywny 67
3.4. Franchising i MLM jako źródła dochodu pasywnego 70

Rozdział 4
Istota oszczędzania gospodarstwa domowego 79
4.1. Oszczędzanie - aspekty ekonomiczne i psychologiczne 79
4.2. Motywy i cele gromadzenia oszczędności 82
4.3. Proces podejmowania decyzji oszczędnościowych 87
4.4. Rola planowania finansów osobistych w kształtowaniu decyzji oszczędnościowych 92

Rozdział 5
Konsumpcja na kredyt - produkty consumer finance dla współczesnego konsumenta 95
5.1. Rynek consumer finance a konsumpcyjny styl życia 95
5.2. Rynek kredytów konsumpcyjnych w Polsce 98
5.3. Ryzyko portfela kredytowego a cena kredytów konsumpcyjnych 100
5.4. Dochodowość kredytów konsumpcyjnych 108

Rozdział 6
Zarządzanie finansami osobistymi w kontekście inwestycji w wina inwestycyjne z Bordeaux i wyboru konsumenta 113
6.1. Analiza wskaźnika LIVXFWIN 113
6.2. Modelowanie cen win inwestycyjnych z Bordeaux na podstawie modelu Ashenfeltera - dobór zmiennych, estymacja, weryfikacja i krytyka założeń modelu 117
6.3. Modelowanie wyboru konsumenta 122

Rozdział 7
Rentowność inwestowania w nieruchomości z wykorzystaniem dźwigni finansowej 133
7.1. Dźwignia finansowa - instrument zarządzania finansami osobistymi 133
7.2. Rodzaje, struktura i źródła kapitału 135
7.3. Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości 136
7.4. Zastosowanie dźwigni finansowej przy inwestowaniu na rynku nieruchomości 140

Załączniki 149
Literatura 165
Spis rysunków 173
Spis tabel 175
Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU-27 Member States (2008-2060), Komisja Europejska 2009, Aneks statystyczny o Polsce.
Aktywność ekonomiczna ludności polski, I kwartał 2011, GUS, Warszawa 2011.
Analiza sytuacji gospodarczej Polski w I kw. 2013 roku, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, Warszawa 2013.
Arnold G., Inwestowanie w wartość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Ashenfelter O., Predicting the quality and Prices of Bordeaux Wines, Economics Department, Working paper no. 4, Whitman College 2007.
Badania polskiej klasy wyższej. Problemy, diagnozy, dylematy, red. M. Bombol, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Bankowość, red. M. Zaleska, C.H. Beck, Warszawa 2013.
Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, cz. I, praca zbiorowa, Gdańsk-Katowice, Warszawa 2010.
Barburski J., Efektywność gospodarowania instytucji finansowych w świetle mikroekonomicznej teorii firm, „Bank i Kredyt" 2005, nr 2.
Barembruch A., Zarządzanie finansami osobistymi - teoria i praktyka, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2012, nr 689, s. 239-248.
Bartkowiak G., Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
Bauman Z., Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
Bielski M., Organizacje: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
Bienia M., Pierwszy krok w kierunku niezależności finansowej, „Milionaire Magazine" marzec 2009, nr 1.
Błach J., Innowacje finansowe i ich znaczenie we współczesnym systemie finansowym - identyfikacja i systematyzacja problemu, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse" 2011, vol. 7, nr 3, www.e-finanse.com.
Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York 2000.
Brigham E., Gapenski L., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
Brigham E.F., Gapenski L.C., Ehrhatdt M.C., Financial Management. Theory and Practice, The Dryden Press, Fort Worth 1999.
Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2006.
Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 2010.
Bywalec C., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999.
Bywalec C., Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, „Monografie i Syntezy", Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 1991.
Czas wolny wg Polaków, czyli siedzenie przed telewizorem, www.spoleczenstwo.newsweek.pl/czas-wolny-wg-polakow--czyli-siedzenie-przed-telewizorem,91783,1,1.html.
Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Dąbrowska M., Informacje o systemie franczyzowym McDonald's Polska Sp. z o.o., www.franchising.pl/franczyza/38/mcdonalds.
Deering P., The Difference between Franchising and Multi-Level Marketing, www.blog.frannet.com/franchises/the-difference-between-franchising-and-multi-level-marketing.html.
Deptuła K., Budżet domowy, czyli co musisz wiedzieć o oszczędzaniu, Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała 2009.
Diagnoza społeczna, raporty, red. Czapiński J., Panek T., www.diagnoza.com.
Dobosiewicz Z., Bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Dudycz T., Analiza finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG, Dz. Urz. UE 2008, L.133/66.
Dz. Urz. UE 1988, L 359.
Dzik B., Tyszka T., Problem racjonalności podmiotów ekonomicznych, w: Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Elementy finansów i bankowości, red. S. Flejterski, B. Świecka, CeDeW.pl, Warszawa 2007.
Emerson H., The Twelve Principles of Efficiency, „The Engineering Magazine Co." 1913, New York.
Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach, red. W. Baranowski i in., Europejski Instytut Nieruchomości, Krakowski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2008.
English J., Hicks B., Hrasky S., Gyles N., Personal Financial Management, Griffin Press, 2003.
Farrell M., The Measurement of Productive Efficiency, „Journal of Royal Statistical Society" 1957, No. 120, Series A.
Fedorowicz Z., Istota i funkcje finansów, w: Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2008.
Finanse osobiste. Zachowania - produkty - strategie, red. E. Bogacka-Kisiel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Flejterski S., Metodologia finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Frame W.S., White L.J., Empirical Studies of Financial Innovation: Lots of Talk, Little Action?, FRB of Atlanta Working Paper 2002.
Fukuyama F., Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity, The Free Press, New York 1995.
Galant M., Dolan B., Forex dla bystrzaków, Helion, Warszawa 2010.
Galbarczyk T., Świderska T., Bank komercyjny w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
Garbarski L., Zachowanie nabywców, PWE, Warszawa 1998.
Gerloff W., Geld und Gesellschaft: Versuch Einer Gesellschaftlichen Theorie des Geldes, Frankfurt am Main 1952.
Gitman L.J., Joehnk M.D., Billingsley R.S., Personal Financial Planning, Cengage Learning, Mason 2010.
Global Financial Stability Report: Old Risks, New Challenges, International Monetary Fund., Washington 2013.
Górniak J., My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków 2000.
Goryl A., Kukała K., Walkosz A., Modele jednorównaniowe liniowe, w: Wprowadzenie do ekonometrii, red. K. Kukała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Grabowski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001.
Grabski S., Ekonomja społeczna, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, Lwów 1933.
Griffiths A., Ways to Build a Successful Network Marketing Business, www.allenandunwin.com/_uploads/BookPdf/Extract/9781741149593.pdf.
Gruszczyńska-Brożbar E., Analizy giełdowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
GUS: Dochody i wydatki polskich gospodarstw domowych w 2012 roku,
Harasim J., Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011.
Harasim J., Strategie marketingowe w bankowości detalicznej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2013.
Harasim J., Teoretyczne aspekty gromadzenia i inwestowania nadwyżek finansowych przez gospodarstwa domowe, w: Oszczędzanie i inwestowanie indywidualne w Polsce, red. J. Harasim, PTE, Katowice 2007.
Holstein-Beck M., Być albo nie być menedżerem, Infor Book, Warszawa 1997.
Ignaczewski J., Umowy nienazwane, C.H. Beck, Warszawa 2004.
Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z., Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2006.
Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
Jajuga K., Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Janiga A., Co musisz wiedzieć o nowym trendzie gospodarczym - Network marketingu, „Network Magazine" 2004, nr 1.
Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina Harbor Point, Warszawa 2012.
Kalkulator rat kredytu, www.kredyty-hipoteczne.pekao.com.pl/kalkulator-rat-kredytu.html.
Kaplan R.S., Norton D.P., Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, „Harvard Business Review" 1996, January-February.
Kapoor J.R., Dlabay L.R., Hughes R.J., Personal finance, McGraw-Hill, New York 2004.
Katona G., Psychological Economics, Elsevier, New York 1957.
Katona G., The Powerful Consumer, McGraw-Hill, New York 1960.
Kieżel E., Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa 2004.
Kisielewska M., Kozuń-Cieślak G., Pojęcie i pomiar efektywności - studia literaturowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Komunikat ze 185. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego 18 czerwca 2013 r., www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/knf_18_06_2013.html.
Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
Korenik D., Oszczędzanie indywidualne w Polsce. Produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.
Krasiński Z., Piasny J., Szulce H., Ekonomika konsumpcji, PWE, Warszawa 1984.
Krasucka M., Maciejasz-Świątkiewicz M., Pieczarska J., Poskert R., Produkty i usługi finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
Kromer B., Wiedza jako podstawowy czynnik funkcjonowania organizacji inteligentnej, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M.S., Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
Krzyżkiewicz Z., Operacje bankowe, w: W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2005.
Księżyk M., Podstawowe zagadnienia ekonomii, Zakamycze, Kraków 2000.
Kubiak D., Wybrane aspekty zarządzania finansami gospodarstwa domowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 193, Wrocław 2011.
Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Kurcz I., Uczenie się i pamięć, w: Psychologia, PWN, Warszawa 1970.
Laidler D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991.
Lawless D.J., Organizational Behavior, New York 1979.
Leksykon finansów, red. J. Głuchowski, PWE, Warszawa 2001.
Lenar P., MLM - profesjonalny marketing sieciowy. Sposób na sukces w biznesie, Helion, Gliwice 2011.
Lepczyński B., Penczar M., Ślązak E., Biznes i ryzyko na rynku „consumer finance" w Polsce, Raport IBnGR, listopad 2005.
Liberda B., Zrozumieć oszczędzanie, w: Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzczywistosci?, red. A. Wojtyna, t. 1, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
Lindqvist, A Note on the Determinants of Households Saving Behavior, „Journal of Economic Psychology" 1981, No. 1.
Lipiński M., Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, Helion, Gliwice 2008.
Lipiński M., Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, CeDeWu, Warszawa 2011.
Luszniewicz A., Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody, PWE, Warszawa 1982.
Lüchinger R., 12 ikon ekonomii od Smitha do Stiglitza, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2007.
Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.
Łukaszewicz A., Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci, Key Text, Warszawa 2001.
Maciejasz-Świątkiewicz M., Palmer M., Determinanty zachowań gospodarstw domowych na rynku oszczędności celowych i ogólnych, www.mikroekonomia.net/system/publication_files/8/original/4.pdf?1314868942.
Maciejasz-Świątkiewicz M., Palmer M., Instrumenty finansowe w opinii gospodarstw domowych - znajomość, dostępność i dochodowość, www.mikroekonomia.net/system/publication_files/768/original/7.pdf?1315216517.
Maciejewski G., Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Spłecznych, Tychy 2003.
Maison D., Polak w świecie finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Marcinkowska M., Wartość banku - kreowanie i pomiar wyników działalności banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
Market Research for Financial Education, Working Paper 2, Microfinance Opportunities, 2005.
Maslow A.H., A Theory of Human Motivation, „Psychological Review" 1943, vol. 50.
Masterson M., Sześć kroków w kierunku niezależności finansowej, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2006.
Measuring Financial Capability, Financial Education Fund, 2009.
Mierzejewska-Majcherek J., Podstawy ekonomii, Difin, Warszawa 2007.
Mikulewicz R., Grendel-Wielisiej H., Podatkowy poradnik dla osób budujących dochód pasywny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
Milic-Czerniak R., Sytuacja materialna gospodarstw domowych - elementy, zmiany, spójność, w: Banki a gospodarka Polska. Banki a gospodarstwa domowe, t. 2, Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM, Kraków 1994.
Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Murphy J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999.
Muturi S., Zduńczyk R., Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2009.
Mynarski S., Metody badań marketingowych, PWE, Warszawa 1990.
Nosiadek B., Zarabiaj prawdziwe pieniądze, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2012.
Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.
Orton L., Financial Literacy: Lessons from International Experience, CPRN Research Report, 2007.
Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii. Modele i metody. Algebra elementarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii. Modele i metody. Elementarny rachunek różniczkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, red. J. Harasim, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002.
Penc J., Leksykon biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.
Pfohl H.-Ch., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
Piasny J., Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, z. 2.
Planowanie domowego budżetu początkiem oszczędzania, www.comperia.pl/planowanie-domowego-budzetu-poczatkiem-oszczedzania.html.
Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2007 roku, GUS, Warszawa 2007.
Portret polskiego kredytobiorcy w roku 2012, PricewaterhouseCoopers, grudzień 2012
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 2004.
Prawo handlowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2005, Nb 981-982.
Pring M., Psychologia inwestowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009.
Proniewski M., Tarasiuk W., Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie modele biznesowe i operacyjne, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Racjonalność w ekonomii, red. Z. Leśkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
Ranking kredytów hipotecznych, www.bankier.pl/wiadomosc/Ranking-kredytow-hipotecznych-Bankier-pl-kwiecien-2013-r-2816100.html.
Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Postawy Polaków wobec oszczędzania, TNS Polska, październik 2013.
Raport NetB@nk Związku Banków Polskich, I kwartał 2013, www.zbp.pl/dla-prasy/informacje-prasowe/raport-netb-nk-dynamika-wzrostu-w-bankowosci-internetowej-slabnie.
Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.
Raport o sytuacji banków w I półroczu 2012 r., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.
Rekomendacja R dotycząca zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania: odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe, Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2006.
Rekomendacja S (II) dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
Richardson B., Richardson R.R., Business Planning. An Approach to Strategic Management, Pitman Publishing, London 1992.
Robinson J., Time for Live: the Surprising Ways American Use their Time, The Pennsylvania State University, Pennsylvania 1997.
Rószkiewicz M., Skłonność Polaków do oszczędzania w świetle finansów behawioralnych, „Ekonomista" 2004, nr 5.
Rozporządzenie (WE) nr 63/2002 Europejskiego Banku Centralnego z 20 grudnia 2001 r. w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2001/18) DzU L 10 z 12.1.2002.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2790/1999 z 22 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych. Dz. Urz. UE 1999, L 336.
Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, 2012.
Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
Rynek usług komunalnych w Polsce, red. T. Aziewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Lublin 1994.
Rytelewska G., Gospodarstwa domowe, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Samcik M., Jak pomnażać oszczędności, Wydawnictwo Edgar, Warszawa 2012.
Schabowski S., Psychologia osiągnięć, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2008.
Siciński A., Styl życia, kultura, wybór. Szkice, IFiS PAN, Warszawa 2002.
Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005.
Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS, Szczecin 2012, s. 2, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf.
Stafford J.E., Effects of Group Influence on Consumer Brand Preference, w: Psychological experiments in consumer behavior, red. S.H. Britt, J. Wiley & Sons, New York 1970.
Statman M., Behavioral Finance: Past Battles and Future Engagement, „Financial Analysts Journal" November/December 1999.
Stecki L., Franchising, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1997.
Suchecki B., Weryfikacja statystyczna i zastosowania modeli regresji przestrzennej, w: Ekonometria przestrzenna, red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Szacowanie nieruchomości, red. J. Dydenko, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
Szczepaniec M., Sprzedaż krzyżowa (cross-selling) produktów bankowych, „Bank i Kredyt" marzec 2003.
Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
Szewczuk A., Usługi komunalne, w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Śmid W., Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
Śniegocki S., Inwestuj we własny etat. Jak zbudować finansową niezależność, pracując na etacie, Helion, Gliwice 2010.
Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006.
Świecka B., Decyzje gospodarstw domowych na ryku usług finansowych, „Firma i Rynek. Zeszyt Naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu" 2006, nr 1.
Świecka B., Elementy finansów gospodarstw domowych, w: Elementy finansów i bankowości, red. S. Flejterski, B. Świecka, CeDeWu, Warszawa 2006.
Świecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009.
Świetlik K., Motywy i determinanty oszczędności gospodarstw domowych na przykładzie gospodarki polskiej, „Pieniądze i Więź" 2009, nr 2.
Tarka P., Wyznaczniki efektywności działalności gospodarczej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, nr 6.
Tyszka A., Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, PWN, Warszawa 1971.
Ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, DzU 2011, nr 126, poz. 715.
Ustawa z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, DzU 1994, nr 4, poz. 18.
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny DzU 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali DzU 1994, nr 85, poz. 388.
Vather S., Gully B., CFCs and the Active Income Exemption, www.bellgully.com/resources/pdfs/Taxation_Today_Sep08.pdf.
Wärneryd K., Oszczędzanie, w: Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Warzecha A., Niechciane dziecko współczesnej ekonomii. Przedsiębiorstwa w ramach MLM, „Network Magazine" 2010, nr 4.
Wąsowicz-Kiryło G., Psychologia finansowa, Difin, Warszawa 2008.
Wiatr M.S., Ograniczanie koncentracji kredytowej banku, w: Współczesny bank, red. W.L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1997.
Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Wójcik K., Edukacja konsumenta jako czynnik kształtowania jakości życia, Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, Warszawa 1978.
www.best.ue.wroc.pl
www.cellar-watch.com.
www.comperia.pl
www.forsal.pl/artykuly/708482,gus_dochody_i_wydatki_polskich_gospodarstw_domowych_w_2012_roku.html#.
www.jamessuckling.com.
www.liv-ex.com/staticPageContent.do?pageKey=Fine_Wine_Investables.
www.meteo-bordeaux.fr.
www.mlm.edu.pl.
www.osobowoscfinansowa.pl.
www.thewinecellarinsider.com.
www.winespectator.com.
Wycena nieruchomości, red. J. Hozer, Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2011.
Zalega T., Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa 2012.
Zaleska M., Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007.
Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zawadzka Z., Podstawy zachowań konsumenta, w: Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zdanowska M., Koncepcja efektywności zarządzania finansami osobistymi, w: „Finanse i Rachunkowość". Seminarium Doktorantów. Edycja VIII, red. D. Korenik, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Zweig F., Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu, Oficyna Liberałów, Warszawa 1980.
Żekoński Z., Z problemów metodologicznych sformułowania społeczno-bytowych celów rozwoju, „Gospodarka Planowa" 1974, nr 6.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku