• Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie. Zarządzanie, pomiar i wpływ na wyniki finansowe (wyd. II)

W książce przedstawiono dogłębną charakterystykę ekoinnowacji i przeanalizowano ich wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Badania przeprowadzono wśród spółek notowanych w ramach indeksu S&P 500, FTSE 350 i WIG. Przeprowadzona analiza umożliwiła diagnozę wpływu działalności ekoinnowacyjnej na poszczególne mierniki rentowności finansowej spółek kapitałowych oraz kreacji wartości dla akcjonariuszy oraz porównanie wyników (rentowności aktywów, kapitałów własnych, zainwestowanych kapitałów, dźwigni finansowej, ekonomicznej wartości dodanej oraz rynkowej wartości dodanej) uzyskanych przez polskich ekoinnowatorów na tle wyników brytyjskich i amerykańskich przedsiębiorstw prowadzących kompleksową działalność ekoinnowacyjną. Niniejsza praca skierowana jest do niezwykle szerokiego grona odbiorców. Praktycy biznesu, dzięki niniejszej lekturze zapoznają się z efektami prowadzenia działań ekoinnowacyjnych, szczególnie w sferze finansowej, która bezpośrednio wpływa na pozycję konkurencyjną or

Podtytuł Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie. Zarządzanie, pomiar i wpływ na wyniki finansowe (wyd. II)
Autor Justyna Przychodzeń
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 232
64.00 48.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-213-2
W książce przedstawiono dogłębną charakterystykę ekoinnowacji i przeanalizowano ich wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Badania przeprowadzono wśród spółek notowanych w ramach indeksu S&P 500, FTSE 350 i WIG. Przeprowadzona analiza umożliwiła diagnozę wpływu działalności ekoinnowacyjnej na poszczególne mierniki rentowności finansowej spółek kapitałowych oraz kreacji wartości dla akcjonariuszy oraz porównanie wyników (rentowności aktywów, kapitałów własnych, zainwestowanych kapitałów, dźwigni finansowej, ekonomicznej wartości dodanej oraz rynkowej wartości dodanej) uzyskanych przez polskich ekoinnowatorów na tle wyników brytyjskich i amerykańskich przedsiębiorstw prowadzących kompleksową działalność ekoinnowacyjną.

Niniejsza praca skierowana jest do niezwykle szerokiego grona odbiorców.

Praktycy biznesu, dzięki niniejszej lekturze zapoznają się z efektami prowadzenia działań ekoinnowacyjnych, szczególnie w sferze finansowej, która bezpośrednio wpływa na pozycję konkurencyjną oraz rozwój firmy w długim i krótkim okresie.

Członkowie organizacji rządowych i pozarządowych znajdą tu szereg wskazań i rekomendacji w zakresie efektywnego projektowania polityki proinnowacyjnej, wdrażania bodźców zachęcających oraz unikania rozwiązań zniechęcających jednostki gospodarcze do pożądanych działań.

Wreszcie, niniejsza książka powinna stanowić pozycję obowiązkową zarówno dla akademików, jak i studentów. Nie tylko systematyzuje ona zasoby współczesnej wiedzy na temat ekoinnowacji, ale także, poprzez szeroko przeprowadzone badania empiryczne, dostarcza nowych, ciekawych wniosków, które stanowią doskonały przyczynek do dalszych dyskusji i rozwoju wiedzy.

Wstęp 9

Część I
Teoretyczne problemy ekoinnowacyjności

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne innowacji 15
1.1. Teoria innowacji w ujęciu tradycyjnym - ujęcie makroekonomiczne 16
1.1.1. Determinanty innowacyjności gospodarek narodowych 17
1.1.2. Innowacje technologiczne a wzrost gospodarczy 18
1.1.3. Polityka proinnowacyjna 26
1.2. Podstawy teoretyczne innowacji - ujęcie mezoekonomiczne 28
1.3. Podstawy teoretyczne innowacji - ujęcie mikroekonomiczne 31
1.4. Pojęcie i typologie innowacji 33

Rozdział 2. Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie 39
2.1. Ekoinnowacje - przegląd definicji 40
2.2. Czynniki wymuszające i kreujące zainteresowanie przedsiębiorstw ekoinnowacjami 48
2.2.1. Problemy identyfikacji czynników 48
2.2.2. Determinanty ekoinnowacji na poziomie przedsiębiorstwa 52
2.2.2.1. Wielkość organizacji 52
2.2.2.2. Możliwości technologiczne 53
2.2.2.3. Ekoinnowator - organizacja o kulturze innowacyjnej i przedsiębiorczej 56
2.2.3. Mikrootoczenie 62
2.2.3.1. Presja strategicznych grup nacisku i kodeksy dobrych praktyk 63
2.2.3.2. Rozwój sieci i partnerstw 67
2.2.4. Makrootoczenie 73
2.2.4.1. Edukacja i rozprzestrzenianie się/kreacja wiedzy (knowledge spillover) 73
2.2.4.2. Rewolucja internetowa i rozwój technik informatycznych 77
2.2.4.3. Polityka środowiskowa i gospodarcza 78
2.2.4.4. Wzrost świadomości ekologicznej i zmiana wzorców konsumpcji 88
2.2.4.5. Procesy globalizacyjne i rozwój korporacji międzynarodowych 94
2.3. Modele zarządzania innowacjami i ekoinnowacjami w przedsiębiorstwie 97
2.4. Korzyści z ekoinnowacji 106
2.5. Bariery ekoinnowacji 111

Część II
Wpływ działalności ekoinnowacyjnej na wyniki finansowe przedsiębiorstw - analiza empiryczna

Rozdział 3. Ekoinnowacyjność przedsiębiorstw - analiza empiryczna 117
3.1. Wpływ ekoinnowacji na wynik fi nansowy przedsiębiorstw - przegląd literatury 117
3.2. Mierniki i wskaźniki ekoinnowacji a kryteria identyfikacji ekoinnowatorów 119
3.3. Zakres czasowy i kryteria wyboru próby 125
3.4. Hipotezy badawcze 126
3.4.1. Ekoinnowacyjność a rentowność aktywów ROA 126
3.4.2. Ekoinnowacyjność a rentowność kapitału własnego ROE 127
3.4.3. Ekoinnowacyjność a zwrot z zainwestowanego kapitału ROIC 128
3.4.4. Ekoinnowacyjność a ekspozycja na ryzyko finansowe 128
3.4.5. Ekoinnowacyjność a ekonomiczna i rynkowa wartość dodana 129
3.5. Opis i analiza próby oraz weryfikacja hipotez 130
3.5.1. Ekoinnowatorzy notowani w ramach indeksu S&P 500 130
3.5.1.1. Działalność ekoinnowacyjna a odnotowywana rentowność aktywów 134
3.5.1.2. Działalność ekoinnowacyjna a odnotowywana rentowność kapitałów własnych 136
3.5.1.3. Działalność ekoinnowacyjna a odnotowywane stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału 137
3.5.1.4. Działalność ekoinnowacyjna a ekspozycja na ryzyko finansowe 139
3.5.1.5. Działalność ekoinnowacyjna a ekonomiczna wartość dodana 141
3.5.1.6. Działalność ekoinnowacyjna a rynkowa wartość dodana 143
3.5.2. Ekoinnowatorzy notowani w ramach indeksu FTSE 350 146
3.5.2.1. Działalność ekoinnowacyjna a odnotowywana rentowność aktywów 149
3.5.2.2. Działalność ekoinnowacyjna a odnotowywana rentowność kapitałów własnych 151
3.5.2.3. Działalność ekoinnowacyjna a odnotowywane stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału 153
3.5.2.4. Działalność ekoinnowacyjna a ekspozycja na ryzyko finansowe 154
3.5.2.5. Działalność ekoinnowacyjna a ekonomiczna wartość dodana 156
3.5.2.6. Działalność ekoinnowacyjna a rynkowa wartość dodana 158
3.5.3. Ekoinnowatorzy notowani w ramach indeksu WIG 161
3.5.3.1. Działalność ekoinnowacyjna a rentowność aktywów 163
3.5.3.2. Działalność ekoinnowacyjna a odnotowywana rentowność kapitałów własnych 165
3.5.3.3. Działalność ekoinnowacyjna a odnotowywane stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału 167
3.5.3.4. Działalność ekoinnowacyjna a ekspozycja na ryzyko finansowe 169
3.5.3.5. Działalność ekoinnowacyjna a ekonomiczna wartość dodana 171
3.5.3.6. Działalność ekoinnowacyjna a rynkowa wartość dodana 173
3.6. Wnioski 175

Rozdział 4. Ekoinnowacyjność przedsiębiorstw - Polska na tle krajów rozwiniętych 177
4.1. Porównanie wskaźników finansowych 178
4.1.1. Działalność ekoinnowacyjna a odnotowywana rentowność aktywów 178
4.1.2. Działalność ekoinnowacyjna a odnotowywana rentowność kapitałów własnych 179
4.1.3. Działalność ekoinnowacyjna a zwrot z zainwestowanego kapitału 180
4.1.4. Działalność ekoinnowacyjna a ekspozycja na ryzyko finansowe 181
4.1.5. Działalność ekoinnowacyjna a ekonomiczna wartość dodana 182
4.1.6. Działalność ekoinnowacyjna a rynkowa wartość dodana 183
4.2. Porównanie sektorowe 184
4.2.1. Sektor trwałych dóbr konsumpcyjnych 184
4.2.2. Sektor podstawowych dóbr konsumpcyjnych 186
4.2.3. Sektor energetyczny 187
4.2.4. Sektor finansowy 188
4.2.5. Sektor opieki zdrowotnej 189
4.2.6. Sektor przemysłowy 189
4.2.7. Sektor technologii informatycznych 190
4.2.8. Sektor materiałowy 191
4.2.9. Sektor usług telekomunikacyjnych 192
4.2.10. Sektor usług komunalnych 193
4.3. Wnioski 194

Zakończenie 201
Bibliografia 205
Wykaz rysunków, tabel i wykresów 227

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku