• Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości (wyd. II)

We współczesnej gospodarce informacja finansowa koncentruje się na pomiarze i prezentacji wartości. Pomiar wartości może dotyczyć poszczególnych składników majątku i kapitału jednostki gospodarczej oraz jednostki jako całości. Podstawowe znaczenie ma informacja o wartości bilansowej przedsiębiorstwa, wynikająca z danych prezentowanych w jego sprawozdaniu finansowym. Jednak ta wartość może być uzależniona od instrumentów przyjętych w ramach jego polityki rachunkowości i może stanowić podstawę do ustalenia innych kategorii wartości przedsiębiorstwa. Książka adresowana jest przede wszystkim do szerokiego grona użytkowników sprawozdań finansowych, w szczególności do kadry menadżerskiej oraz finansistów, wykorzystujących w procesie decyzyjnym informacje o wartości jednostek gospodarczych.

Podtytuł Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości (wyd. II)
Autor Marzena Strojek-Filus, Iwona Kumor
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 148
42.00 30.66
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
29.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-162-3
We współczesnej gospodarce informacja finansowa koncentruje się na pomiarze i prezentacji wartości.

Pomiar wartości może dotyczyć poszczególnych składników majątku i kapitału jednostki gospodarczej oraz jednostki jako całości. Podstawowe znaczenie ma informacja o wartości bilansowej przedsiębiorstwa, wynikająca z danych prezentowanych w jego
sprawozdaniu finansowym.

Jednak ta wartość może być uzależniona od instrumentów przyjętych w ramach jego polityki rachunkowości i może stanowić podstawę do ustalenia innych kategorii wartości przedsiębiorstwa.

Książka adresowana jest przede wszystkim do szerokiego grona użytkowników sprawozdań finansowych, w szczególności do kadry menadżerskiej oraz finansistów, wykorzystujących w procesie decyzyjnym informacje o wartości jednostek gospodarczych.

Wstęp 7

Rozdział 1
Kapitały własne w prawie bilansowym i handlowym oraz w teorii rachunkowości 11
1.1. Pojęcie i zakres kapitałów własnych 11
1.2. Regulacje prawa polskiego i międzynarodowego w zakresie kapitałów własnych 14
1.3. Charakterystyka i klasyfikacja kapitałów własnych 16
1.4. Koncepcje kapitałów własnych w teorii rachunkowości 20
1.5. Prezentacja informacji o kapitałach własnych w sprawozdaniu finansowym 23
1.6. Kapitały własne w grupie kapitałowej 32

Rozdział 2
Wartość bilansowa jednostki gospodarczej 39
2.1. Istota wartości bilansowej jednostki gospodarczej 39
2.2. Metody wyceny wartości jednostki gospodarczej - klasyfikacja 42
2.3. Wartość bilansowa jednostki gospodarczej a zasady rachunkowości 49
2.4. Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w sprawozdaniu finansowym 52

Rozdział 3
Wpływ polityki rachunkowości na wartość bilansową jednostki gospodarczej 59
3.1. Istota i zakres polityki rachunkowości 59
3.2. Instrumenty polityki rachunkowości 63
3.3. Dobór i ocena instrumentów kształtujących wartość bilansową jednostki gospodarczej 67
3.4. Modele wyceny aktywów i pasywów 72

Rozdział 4
Analiza wpływu wybranych instrumentów polityki rachunkowości na wartość bilansową jednostki gospodarczej 77
4.1. Wycena środków trwałych 77
4.2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych 90
4.3. Odpisy aktualizujące należności 93
4.4. Odpisy aktualizujące zapasy 100
4.5. Wycena rozchodu składników zapasów a wartość bilansowa jednostki gospodarczej 104
4.6. Klasyfikacja i wycena aktywów finansowych 107
4.7. Klasyfikacja i wycena rezerw 119
4.8. Odroczony podatek dochodowy 129

Podsumowanie 137
Bibliografia 139
Spis tabel 145
Spis rysunków 147

Autorki - dr hab. Marzena Strojek-Filus i dr Iwona Kumor - są pracownicami Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku