• Finansjalizacja - wpływ na gospodarkę i społeczeństwo

Finansjalizacja staje się niezwykle istotnym tematem we współczesnym świecie, szczególnie w świetle powtarzających się kryzysów finansowych i przeobrażeń, jakim ulega obecnie gospodarka rynkowa. Problematyka ta nabiera coraz większego znaczenia i staje się ważnym przedmiotem zainteresowań naukowców. Niniejsza monografia jest jedną z pierwszych książek pokazującą to zjawisko w sposób kompleksowy i wieloaspektowy w odniesieniu do rynku polskiego. Tematem przewodnim publikacji, stanowiącym jej oś kompozycyjną, jest wątek wpływu finansjalizacji na różne elementy życia gospodarczego i społecznego. W pracy przedstawione zostały rozważania dotyczące oddziaływania finansjalizacji m.in. na: • ryzyko gospodarcze i społeczne, • samorząd terytorialny, • system ochrony zdrowia, • Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, • aktywność przedsiębiorstw. „(...) jest to w dużym stopniu opracowanie nowatorskie i z wieloma aspektami autorzy zmierzyli się po raz pierwszy (....)" z recenzji prof. dr. ha

Podtytuł Finansjalizacja - wpływ na gospodarkę i społeczeństwo
Autor Agata Gemzik-Salwach, Krzysztof Opolski (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 142
45.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-841-7
Finansjalizacja staje się niezwykle istotnym tematem we współczesnym świecie, szczególnie w świetle powtarzających się kryzysów finansowych i przeobrażeń, jakim ulega obecnie gospodarka rynkowa. Problematyka ta nabiera coraz większego znaczenia i staje się ważnym przedmiotem zainteresowań naukowców. Niniejsza monografia jest jedną z pierwszych książek pokazującą to zjawisko w sposób kompleksowy i wieloaspektowy w odniesieniu do rynku polskiego.

Tematem przewodnim publikacji, stanowiącym jej oś kompozycyjną, jest wątek wpływu finansjalizacji na różne elementy życia gospodarczego i społecznego. W pracy przedstawione zostały rozważania dotyczące oddziaływania finansjalizacji m.in. na:
• ryzyko gospodarcze i społeczne,
• samorząd terytorialny,
• system ochrony zdrowia,
• Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
• aktywność przedsiębiorstw.


„(...) jest to w dużym stopniu opracowanie nowatorskie i z wieloma aspektami autorzy zmierzyli się po raz pierwszy (....)"

z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Szopy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wprawdzenie 9

Rozdział 1
Finansjalizacja w świetle wyzwań współczesnej gospodarki - Agata Gemzik-Salwach, Krzysztof Opolski 13
1.1. Finansjalizacja - ekonomiczny rachunek zysków i strat 14
1.2. Społeczny wymiar finansjalizacji 17
1.3. Paradygmat ekonomii 20
Bibliografia 23

Rozdział 2
Zarządzanie ryzykiem społecznym w Polsce na przykładzie systemu ubezpieczeń społecznych - Roman Garbiec 27
2.1. Definicja ryzyka społecznego 28
2.2. Zadania państwa w zarządzaniu ryzykiem społecznym w polskim systemie ubezpieczenia społecznego 30
2.3. Perspektywy zarządzania ryzykiem społecznym w Polsce chronionym w ramach systemu ubezpieczeń społecznych 33
Bibliografia 37

Rozdział 3
Finansjalizacja i samorząd terytorialny - Jerzy Bartkowski 39
3.1. Finansjalizacja i szczebel lokalny 40
3.2. Rola finansjalizacji w lokalnym systemie politycznym (szanse i zagrożenia) 41
3.3. Rola budżetowania w samorządzie lokalnym - kwestie finansowe w lokalnej komunikacji politycznej 43
3.4. Budowa władzy lokalnej a polityka oszczędnościowa 44
3.5. Pierwotne skutki finansjalizacji w samorządach 47
3.6. Kryzys, finansjalizacja i relacje międzyszczeblowe 49
3.7. Finansjalizacja jako problem polityczny - zakres finansjalizacji a siła aktorów 55
3.8. Krótkie i długotrwałe skutki finansjalizacji - konsekwencje długotrwałego niedofinansowania 57
Bibliografia 58

Rozdział 4
Czy anomalia niskiego ryzyka występuje na poziomie państw? - Adam Zaremba 61
4.1. Metodologia badań i dane źródłowe 66
4.1.1. Zakres badania 66
4.1.2. Analizowane portfele 68
4.1.3. Ocena wyników i modele wyceny aktywów 69
4.2. Wyniki badania i ich omówienie 70
4.2.1. Stopy zwrotu z portfeli sortowanych pojedynczo 70
4.2.2. Stopy zwrotu z portfeli sortowanych podwójnie 73
Bibliografia 81
Załącznik. Próba badawcza 85

Rozdział 5
Finansjalizacja systemu ochrony zdrowia a wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce w latach 2000-2013 - Joanna Hady, Małgorzata Leśniowska-Gontarz 87
5.1. Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce 91
5.2. Nakłady finansowe na aparaturę medyczną w Polsce 96
Bibliografia 101

Rozdział 6
Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną - Radosław Ślusarczyk 103
6.1. Bank centralny w ramach sieci stabilności finansowej 104
6.2. Rynki finansowe a narzędzia wykorzystywane przez bank centralny 108
6.3. Rynek finansowy a teoria i praktyka komunikacji banków centralnych 111
Bibliografia 115

Rozdział 7
Ufinansowienie spółek notowanych na GPW w Warszawie SA w latach 2005-2012 - Łukasz Marek Socha 117
7.1. Problem badawczy 118
7.2. Metodologia i dane 119
Bibliografia 126

Rozdział 8
Finansjalizacja jako przejaw aktywności przedsiębiorczej w cyklu wzrostu przedsiębiorstwa - Adriana Kaszuba-Perz 129
8.1. Przedsiębiorca a przedsiębiorczość w kontekście aktywności finansowej 130
8.2. Rodzaje aktywności na rynkach finansowych a rozmiar przedsiębiorstwa 131
8.3. Skłonność do ryzyka a aktywność finansowa w kolejnych fazach wzrostu przedsiębiorstwa 134
Bibliografia 137

Notki biograficzne 139

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku