• Kurs walutowy, kryzys i polityka monetarna

W książce zaprezentowano najważniejsze kwestie związane z problematyką efektów zastosowania standardowych i niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej banku centralnego. Kompleksowe opracowanie dotyczące banków centralnych i ich wyzwań wobec przejawów globalnego kryzysu finansowego, dopełniają autorskie badania naukowe dotyczące wpływu czynników globalnych na kształtowanie się lokalnych kursów walutowych. Najważniejsze zalety książki to: • kompleksowe podejście do prezentowanej zakresu, • rzetelny przekaz informacji wsparty skrupulatnością opisu przedstawianych kwestii, • najnowsze narzędzia analizy. W publikacji poruszone zostały zagadnienia z tematyki: • polityki pieniężnej, • stabilności finansowej, • kursów walutowych, • kryzysów finansowych. Książka ta, to cenna lektura dla specjalistów w dziedzinie finansów i bankowości, studentów tych kierunków uczelni wyższych oraz praktyków zajmujących się zawodowo polityką makroekonomiczną. Autorka podjęła próbę oceny powiązań pom

Podtytuł Kurs walutowy, kryzys i polityka monetarna
Autor Hanna Kołodziejczyk
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 222
50.00 37.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-963-6
W książce zaprezentowano najważniejsze kwestie związane z problematyką efektów zastosowania standardowych i niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej banku centralnego. Kompleksowe opracowanie dotyczące banków centralnych i ich wyzwań wobec przejawów globalnego kryzysu finansowego, dopełniają autorskie badania naukowe dotyczące wpływu czynników globalnych na kształtowanie się lokalnych kursów walutowych.

Najważniejsze zalety książki to:
• kompleksowe podejście do prezentowanej zakresu,
• rzetelny przekaz informacji wsparty skrupulatnością opisu przedstawianych kwestii,
• najnowsze narzędzia analizy.

W publikacji poruszone zostały zagadnienia z tematyki:
• polityki pieniężnej,
• stabilności finansowej,
• kursów walutowych,
• kryzysów finansowych.

Książka ta, to cenna lektura dla specjalistów w dziedzinie finansów i bankowości, studentów tych kierunków uczelni wyższych oraz praktyków zajmujących się zawodowo polityką makroekonomiczną.


Autorka podjęła próbę oceny powiązań pomiędzy standardowymi i niestandardowymi działaniami wybranych banków centralnych z dwóch krajów wysoko rozwiniętych (USA i Wielkiej Brytanii) oraz strefy euro, będącymi odpowiedzią na globalny kryzys finansowy, a kształtowaniem się kursów walut trzech krajów Europy Środkowej (Polski, Czech i Węgier) (...).
Z recenzji prof. zw. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej


Książka doskonale wpisuje się w aktualny stan badań nad problematyką efektów stosowania standardowych i niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej banku centralnego.
Z recenzji dr. hab. Piotra Misztala, prof. UJK

Wstęp 7

Rozdział 1
Stabilność finansowa, kryzysy finansowe - przegląd poglądów 13
1.1. Stabilność i niestabilność finansowa 13
1.2. Kryzys finansowy jako konsekwencja niestabilności finansowej 20
1.3. Mechanizmy transmisji i zarażania w kryzysie 31
1.4. Rola banków centralnych w utrzymywaniu stabilności finansowej 36

Rozdział 2
Globalny kryzys finansowy w rozwiniętych gospodarkach 45
2.1. Pierwsza faza kryzysu (subprime mortgage crisis) - lata 2007-2009 45
2.1.1. Przyczyny makro-, mezo- i mikroekonomiczne kryzysu hipotecznego w USA 46
2.1.2. Rozwój wydarzeń w USA i UE 50
2.2. Druga faza kryzysu (sovereign debt crisis) - lata 2009-2014 55
2.2.1. Przesłanki wystąpienia kryzysu zadłużenia publicznego 55
2.2.2. Rozwój wydarzeń w UE 58
2.3. Rynki finansowe podczas kryzysu w USA i UE 62
2.4. Sytuacja fiskalna i gospodarcza w wybranych krajach 69
2.5. Mechanizmy amplifikacji i transmisji globalnego kryzysu finansowego - uogólnienia i wnioski 74

Rozdział 3
Instrumenty polityki pieniężnej zastosowane w reakcji na kryzys finansowy 81
3.1. Standardowe działania podjęte przez banki centralne 81
3.2. Niestandardowe działania zastosowane przez wybrane banki 92
3.2.1. Działania z grupy indirect quantitative/credit easing 95
3.2.2. Działania z grupy direct credit easing i direct quantitative easing 120

Rozdział 4
Kształtowanie się kursów walut Polski, Czech i Węgier w okresie kryzysu finansowego 137
4.1. Czynniki wpływające na kształtowanie się kursów walut 137
4.2. Współczesne podejście do modelowania ekonometrycznego kursów walut na rynkach finansowych 143
4.3. Polityka kursowa i pieniężna w badanych krajach Europy Środkowej w warunkach kryzysu finansowego 149
4.4. Charakterystyka rynków walutowych krajów Europy Środkowej 156
4.5. Kształtowanie się kursu złotego, korony i forinta w stosunku do wybranych walut zachodnich 159

Rozdział 5
Wykorzystanie modeli ekonometrycznych do oceny reakcji kursów walutowych na działania podjęte przez banki centralne 169
5.1. Koncepcja badań i procedura badawcza 169
5.2. Ekonometryczne modele ARMA oraz GARCH 173
5.3. Identyfikacja modeli badanych kursów walutowych 175
5.4. Reakcja rynków walutowych na wybrane ogłoszenia z dziedziny polityki pieniężnej 181
5.5. Podsumowanie wyników badań empirycznych 186

Zakończenie 189
Bibliografia 193
Spis tabel 211
Spis wykresów 215
Spis schematów 217

Aneks
Opis zmiennych zastosowanych w badaniu 219

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku