• Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania (wyd. II)

Książka dotyczy problematyki realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie i wybranych uwarunkowań wpływających na jej realizację. W pierwszej części książki poruszono m.in. problemy dotyczące: - pozyskiwania personelu (planowania zasobów ludzkich, rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, charakterystyki procesu selekcyjnego), - szkolenia i doskonalenia pracowników (przygotowania i przeprowadzenia procesu szkoleniowego, oceny skuteczności oraz efektywności procesów szkoleniowych), - związków między wynagrodzeniami za pracę a kosztami pracy (zakresu i konsekwencji „klina" podatkowego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa), - procesu restrukturyzacji zatrudnienia (możliwości ograniczenia strat kapitału ludzkiego w trakcie restrukturyzacji). Podsumowaniem jest rozdział odnoszący się do controllingu personalnego, w którym zaproponowano narzędzia mogące pomóc w określeniu efektywności prowadzenia działań personalnych, z których korzystać można w praktyce, dokonując wyboru odpowiedniego ze

Podtytuł Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania (wyd. II)
Autor Małgorzata Król, Alina Warzecha, Mariusz Zieliński (red.)
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 164
42.00 29.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
29.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-074-9

Książka dotyczy problematyki realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie i wybranych uwarunkowań wpływających na jej realizację.


W pierwszej części książki poruszono m.in. problemy dotyczące:
- pozyskiwania personelu (planowania zasobów ludzkich, rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, charakterystyki procesu selekcyjnego),
- szkolenia i doskonalenia pracowników (przygotowania i przeprowadzenia procesu szkoleniowego, oceny skuteczności oraz efektywności procesów szkoleniowych),
- związków między wynagrodzeniami za pracę a kosztami pracy (zakresu i konsekwencji „klina" podatkowego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa),
- procesu restrukturyzacji zatrudnienia (możliwości ograniczenia strat kapitału ludzkiego w trakcie restrukturyzacji).

Podsumowaniem jest rozdział odnoszący się do controllingu personalnego, w którym zaproponowano narzędzia mogące pomóc w określeniu efektywności prowadzenia działań personalnych, z których korzystać można w praktyce, dokonując wyboru odpowiedniego zestawu mierników, w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa.

Druga część książki dotyczy wybranych elementów otoczenia zewnętrznego oddziałujących na postawy pracobiorców. W grupie omawianych uwarunkowań znalazły się:
- przekształcenia na rynku pracy i związane z nimi uelastycznienie zatrudnienia,
- stosunek młodzieży wchodzącej na rynek pracy do elastycznych form zatrudnienia,
- problemy płci na rynku pracy i towarzyszące im stereotypy, a także
- uwarunkowania prawne z zakresu prawa pracy mające w swym zamierzeniu ułatwić godzenie życia zawodowego z rolami rodzicielskimi.

Wstęp 7

Rozdział 1
Efektywne pozyskiwanie pracowników w przedsiębiorstwie (Sylwia Słupik) 9
1.1. Planowanie zasobów ludzkich 10
1.2. Pozyskiwanie pracowników - rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna 15
1.3. Charakterystyka procesu selekcji 20
1.4. Podsumowanie 25

Rozdział 2
Rozwój personelu (Mariusz Zieliński, Szymon Łazowski) 27
2.1. Rozwój personelu - podstawowe zagadnienia 27
2.2. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu szkoleniowego 29
2.2.1. Struktura procesu szkoleniowego 29
2.2.2. Metody i techniki szkoleń 34
2.3. Ocena skuteczności i efektywności szkoleń 38
2.4. Podsumowanie 44

Rozdział 3
Wynagrodzenia za pracę a koszty pracy - klin podatkowy (Franciszek Grzesiok) 45
3.1. Płace, wynagrodzenia za pracę i koszty pracy - podstawowe pojęcia 45
3.2. Istota klina podatkowego 47
3.3. Skutki klina podatkowego 51
3.4. Forma zatrudnienia a poziom klina podatkowego 55
3.5. Podsumowanie 58

Rozdział 4
Restrukturyzacja zatrudnienia (Mariusz Zieliński) 61
4.1. Restrukturyzacja organizacyjna jako część restrukturyzacji przedsiębiorstwa 61
4.1.1. Podstawowe pojęcia i wymiary restrukturyzacji przedsiębiorstwa 61
4.1.2. Zakres restrukturyzacji organizacyjnej 64
4.2. Restrukturyzacja zatrudnienia 66
4.2.1. Przygotowanie działań w obszarze restrukturyzacji zatrudnienia 66
4.2.2. Sekwencja działań w okresie restrukturyzacji zatrudnienia 69
4.2.3. Wsparcie i pomoc dla zwalnianych pracowników 70
4.3. Podsumowanie 78

Rozdział 5
Controlling wartości kapitału ludzkiego (Anna Lipka) 81
5.1. Wprowadzenie 81
5.2. Controlling wartości kapitału ludzkiego zrównywanej z kosztami 82
5.3. Controlling wartości kapitału ludzkiego utożsamianej z generowanymi dochodami 87
5.4. Controlling wartości kapitału ludzkiego bazujący na wartości dodanej, wskaźnikach i mnożnikach 91
5.5. Controlling wartości kapitału ludzkiego nawiązujący do mieszanych i alternatywnych metod wyceny 93
5.6. Podsumowanie 95

Rozdział 6
Zmiany funkcjonowania rynku pracy a freelancing pokolenia Y (Małgorzata Król) 99
6.1. Charakterystyka pokolenia Y na tle pozostałych generacji 99
6.2. Przemiany pracy a pokolenie Y 101
6.3. Freelancing pokolenia Y - wybór czy konieczność? 111
6.4. Podsumowanie 116

Rozdział 7
Zarządzanie różnorodnością - płeć na rynku pracy (Alina Warzecha) 117
7.1. Koncepcja zarządzania różnorodnością 117
7.2. Strategia gender mainstreamingu we współczesnej organizacji 121
7.3. Płeć biologiczna a płeć kulturowa - definicja pojęć 122
7.4. „Męskie" i „kobiece" charaktery: odmienne czy jednakowe? 125
7.5. Nierówność płci na rynku pracy 127
7.6. Stereotypy związane z dyskryminacją płci na rynku pracy 130
7.6.1. Stereotypy dotyczące ról społecznych mężczyzn i kobiet 130
7.6.2. Stereotypy związane z zawodami „męskimi" i „żeńskimi" oraz feminizacja branżowa 131
7.6.3. Stereotypy związane z rolami kierowniczymi - niewidzialne bariery rynku pracy 133
7.7. Podsumowanie 135

Rozdział 8
Polskie prawo pracy a rodzicielstwo (Izabela Rudnik) 137
8.1. Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego 137
8.1.1. Ochrona pracy kobiet 137
8.1.2. Urlop macierzyński i zasiłek macierzyński 139
8.1.2.1. Świadczenia związane z urodzeniem dziecka 139
8.1.2.2. Dodatkowy urlop macierzyński 142
8.1.2.3. Urlop ojcowski 144
8.1.2.4. Urlop z tytułu przysposobienia 145
8.1.2.5. Zatrudnianie po urlopie macierzyńskim 146
8.1.2.6. Zasiłek macierzyński 146
8.2. Urlop wychowawczy 147
8.2.1. Istota urlopu wychowawczego 147
8.2.2. Zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w czasie urlopu wychowawczego 148
8.2.3. Podjęcie pracy zarobkowej w czasie urlopu wychowawczego 148
8.2.4. Zatrudnienie po urlopie wychowawczym 149
8.3. Ochrona zatrudnienia a obniżenie wymiaru etatu 149
8.4. Uprawnienia związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem 150
8.5. Podsumowanie 151

Zakończenie 153
Bibliografia 155

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku