• Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego

Dynamiczne zmiany występujące na rynkach powodują, że zarządzanie firmami z sektora MŚP jest w wielu przypadkach procesem ciągłego dostosowywania się do nowych warunków funkcjonowania i pokonywaniem pojawiających się zagrożeń. Osiągnięcie sukcesu w takiej sytuacji jest uwarunkowane odpowiednim wykorzystaniem dostępnych zasobów i podejmowaniem trafnych decyzji przez menedżerów. Głównym celem książki jest zaprezentowanie znaczenia poszczególnych zasobów dla osiągania efektywności biznesowej oraz wskazanie działań inwestycyjnych, jakie powinny być podejmowane na kolejnych etapach rozwoju MŚP. W pierwszej, teoretycznej części książki omówiono: • koncepcje rozwoju organizacji, • w sposób szczegółowy charakterystykę etapów rozwoju MŚP, • znaczenie zasobów finansowych, ludzkich, organizacyjnych, relacyjnych i rzeczowych w budowaniu efektywności MŚP, • formy inwestowania w poszczególne kategorie zasobów. W drugiej, empirycznej przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych na grupie 382

Podtytuł Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego
Autor Urban Pauli
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 194
50.00 35.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-923-0
Dynamiczne zmiany występujące na rynkach powodują, że zarządzanie firmami z sektora MŚP jest w wielu przypadkach procesem ciągłego dostosowywania się do nowych warunków funkcjonowania i pokonywaniem pojawiających się zagrożeń. Osiągnięcie sukcesu w takiej sytuacji jest uwarunkowane odpowiednim wykorzystaniem dostępnych zasobów i podejmowaniem trafnych decyzji przez menedżerów. Głównym celem książki jest zaprezentowanie znaczenia poszczególnych zasobów dla osiągania efektywności biznesowej oraz wskazanie działań inwestycyjnych, jakie powinny być podejmowane na kolejnych etapach rozwoju MŚP. W pierwszej, teoretycznej części książki omówiono:
• koncepcje rozwoju organizacji,
• w sposób szczegółowy charakterystykę etapów rozwoju MŚP,
• znaczenie zasobów finansowych, ludzkich, organizacyjnych, relacyjnych i rzeczowych w budowaniu efektywności MŚP,
• formy inwestowania w poszczególne kategorie zasobów.

W drugiej, empirycznej przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych na grupie 382 polskich MŚP. Pozwoliły one na sformułowanie m.in. następujących wniosków:
• Struktura inwestycji rozwojowych na kolejnych etapach rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw znacząco różni się.
• Struktura inwestycji w firmach osiągających wyższą i niższą stopę zwrotu różni się na każdym etapie rozwoju.
• Inwestycje w kapitał organizacyjny mają kluczowe znaczenie dla efektywności firm na początkowym etapie ich funkcjonowania.
• Wraz z rozwojem organizacji zwiększa się znaczenie inwestycji w kapitał relacyjny oraz w kapitał ludzki.

Wyniki przeprowadzonych badań stanowią cenną wskazówkę dla właścicieli MŚP, gdyż dzięki określeniu poziomu rozwoju organizacji możliwe jest zoptymalizowanie struktury inwestycji tak, by osiągać lepsze efekty biznesowe. Książka ta, ze względu na zakres prowadzonych rozważań (obejmujący m.in. modele rozwoju organizacji, teorię zasobową), może stanowić również źródło inspiracji dla badaczy zajmujących się problematyką MŚP.

Wstęp 9

Rozdział 1
Inwestycje kapitałowe w kolejnych fazach rozwoju organizacji 13
1.1. Model cyklu rozwoju organizacji 13
1.1.1. Istota i uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 14
1.1.2. Typologia i charakterystyka modeli rozwoju 18
1.1.3. Zintegrowany model rozwoju MŚP 30
1.2. Pojęcie i struktura kapitału całkowitego przedsiębiorstwa 48
1.2.1. Założenia teorii zasobowej 48
1.2.2. Klasyfikacja zasobów organizacji 50
1.2.3. Charakterystyka komponentów kapitału całkowitego 54
1.3. Typologia i charakterystyka inwestycji kapitałowych 61
1.3.1. Charakterystyka procesu inwestycyjnego 61
1.3.2. Formy inwestowania w zasoby MŚP 65
1.4. Inwestycje kapitałowe a etapy rozwoju organizacji - ujęcie teoretyczne 77
1.4.1. Zapotrzebowanie na zasoby w poszczególnych fazach rozwoju 77
1.4.2. Wpływ inwestycji w zasoby na efektywność rozwoju MŚP 86

Rozdział 2
Model rozwoju organizacji i struktury inwestycji w praktyce polskich MŚP 91
2.1. Metodyka prowadzonych badań 91
2.1.1. Model, cele badawcze i hipotezy 92
2.1.2. Metody badań i przebieg procesu analitycznego 95
2.1.3. Charakterystyka próby badawczej 97
2.2. Charakterystyka kluczowych obszarów funkcjonalnych badanych przedsiębiorstw 98
2.2.1. Obszar produktów i usług 98
2.2.2. Obszar dystrybucji 101
2.2.3. Obszar zarządzania 104
2.2.4. Obszar zarządzania finansami 108
2.2.5. Obszar klientów 113
2.2.6. Obszar marki i relacji z partnerami 116
2.2.7. Ocena dopasowania teoretycznego modelu rozwoju do działalności MŚP 122
2.3. Struktura inwestycji badanych MŚP 128
2.3.1. Struktura inwestycji w firmach ogółem 128
2.3.2. Struktura inwestycji na etapie przetrwania 130
2.3.3. Struktura inwestycji na etapie oderwania się 131
2.3.4. Struktura inwestycji na etapie rozkwitu 132
2.3.5. Struktura inwestycji na etapie dojrzałości 134
2.3.6. Struktura inwestycji na etapie schyłku 136
2.3.7. Ocena dopasowania teoretycznego ujęcia struktury zapotrzebowania na zasoby do działalności badanych MŚP 138

Rozdział 3
Efektywność inwestycji kapitałowych na poszczególnych etapach rozwoju organizacji 145
3.1. Kształtowanie się wyznaczników efektywności biznesowej i ich wpływ na strukturę inwestycji badanych MŚP 145
3.2. Struktura inwestycji a osiągana stopa zwrotu 148
3.3. Efektywność inwestycji na poszczególnych etapach rozwoju badanych MŚP 151
3.3.1. Efektywność inwestycji na etapie przetrwania 151
3.3.2. Efektywność inwestycji na etapie oderwania się 153
3.3.3. Efektywność inwestycji na etapie rozkwitu 157
3.3.4. Efektywność inwestycji na etapie dojrzałości 160
3.3.5. Efektywność inwestycji na etapie schyłku 163
3.4. Model inwestycji kapitałowych po weryfikacji empirycznej 167

Zakończenie 177
Bibliografia 181
Spis tabel 187
Spis rysunków 189
Załączniki 191

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku