• Jak założyć i prowadzić własną firmę. Praktyczny poradnik z przykładami (wyd. 14 zmienione i uaktualnione)

Poradnik „Jak założyć i prowadzić własną firmę" (stan prawny na 31 stycznia 2023 r.) odgrywa rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać, by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do rejestracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. Autorzy publikacji szczególną uwagę poświęcili zmianom w zakresie prawa dotyczącego ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu pracy. W poradniku odnaleźć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wyjaśnia najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń zarówno z urzędem skarbowym, jak i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Podtytuł Jak założyć i prowadzić własną firmę. Praktyczny poradnik z przykładami (wyd. 14 zmienione i uaktualnione)
Autor Przemysław Mućko, Aneta Sokół
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 174
49.00 36.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
34.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-802-8
Poradnik „Jak założyć i prowadzić własną firmę" (stan prawny na 31 stycznia 2023 r.) odgrywa rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać, by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do rejestracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami.
Autorzy publikacji szczególną uwagę poświęcili zmianom w zakresie prawa dotyczącego ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu pracy. W poradniku odnaleźć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wyjaśnia najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń zarówno z urzędem skarbowym, jak i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W poradniku można odnaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
• Jaki rodzaj działalności wybrać, by nowo tworzona firma w przyszłości przynosiła zyski, a nie straty?
• Jakie czynności należy wykonać, by założyć własną firmę oraz gdzie poszukiwać ważnych informacji?
• Jakie druki i jak należy wypełnić, by dokonać rejestracji firmy?
• Jakie terminy obowiązują przyszłego przedsiębiorcę, który zakłada działalność gospodarczą?
• Do jakich instytucji należy się zwrócić, aby uruchomić własną firmę?
• Jakie normy prawne obowiązują przyszłego przedsiębiorcę?
• Jak i gdzie odnaleźć przepisy prawa, a następnie jak je zastosować?
• Jaką formę opodatkowania najlepiej wybrać, gdy uruchamiamy działalność gospodarczą?
• Czego należy unikać i jak wypełnić dokumenty księgowe, by ustrzec się kar w urzędzie skarbowym?
• Na jakich warunkach zatrudniać pracownika, jakie są jego prawa, a jakie obowiązki pracodawcy?
• Kto, jak i kiedy powinien rozliczać się z ZUS-em?
• Co lepiej wybrać - kredyt czy leasing w ramach finansowania działalności?

Wprowadzenie 9

Rozdział 1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 11
1.1. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca 11
1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 12
1.3. Pomysł na działalność gospodarczą 16
1.4. Pozycja jednostki gospodarczej na rynku - popyt i podaż 17
1.5. Lokalizacja i obszar działania 18
1.6. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 20
1.7. Rola Internetu w rozwoju przedsiębiorstwa 22

Rozdział 2. Formy prawne prowadzonej działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 27
2.1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej 27
2.2. Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej 28
2.2.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne 29
2.2.2. Spółka cywilna 30
2.2.3. Spółki prawa handlowego 33
2.2.3.1. Spółka jawna 33
2.2.3.2. Spółka partnerska 35
2.2.3.3. Spółka komandytowa 37
2.2.3.4. Spółka komandytowo-akcyjna 39
2.2.3.5. Spółka z o.o. 40
2.2.3.6. Spółka akcyjna 43
2.2.3.7. Prosta spółka akcyjna 47
2.2.4. Paneuropejskie formy przedsiębiorstw 49
2.2.4.1. Spółdzielnia europejska 50
2.2.4.2. Europejska spółka akcyjna 51
2.2.4.3. Europejska spółka prywatna 52
2.2.4.4. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych 53

Rozdział 3. Procedura zakładania firmy (Aneta Sokół) 57
3.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna 58
3.1.1. Rejestracja firmy 59
3.1.2. Co to jest numer REGON - Główny Urząd Statystyczny 62
3.1.3. Co to jest NIP - Urząd Skarbowy 62
3.1.4. Zgłoszenie obowiązku ubezpieczenia - ZUS 64
3.1.5. Wyrobienie pieczątki firmy 65
3.1.6. Założenie konta bankowego - Bank 65
3.1.7. Państwowa Inspekcja Pracy - PIP 66
3.1.8. Państwowa Inspekcja Sanitarna - Sanepid 67
3.2. Rejestracja Spółki Kodeksu Handlowego 68
3.2.1. Notariusz 69
3.2.2. Krajowy Rejestr Sądowy 69
3.2.3. Pozostałe czynności związane z rejestracją spółki 74

Rozdział 4. Formy opodatkowania małej firmy (Przemysław Mućko) 75
4.1. Karta podatkowa 76
4.1.1. Zakres przedmiotowy stosowania karty podatkowej 76
4.1.2. Warunki zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej 77
4.1.3. Obowiązki podatników na karcie 78
4.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 79
4.2.1. Zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 79
4.2.2. Stawki podatku 81
4.2.3. Obowiązki podatnika zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych 84
4.3. Ogólne zasady opodatkowania 85
4.3.1. Zakres opodatkowania 85
4.3.2. Przychody z działalności gospodarczej 86
4.3.3. Koszty uzyskania przychodu 88
4.3.4. Towary 93
4.3.5. Ustalanie należnego podatku 94
4.3.6. Obowiązki podatników 95
4.4. Szczególne sytuacje: podatek liniowy i uproszczenia w zaliczkach 95
4.4.1. Podatek liniowy 95
4.4.2. Zaliczki kwartalne 96
4.4.3. Uproszczona forma rozliczeń miesięcznych 97

Rozdział 5. Ewidencje niezbędne do rozliczeń z fiskusem (Przemysław Mućko) 99
5.1. Ewidencja przychodów dla opodatkowanych ryczałtem 99
5.1.1. Podstawa zapisu w ewidencji przychodów 99
5.1.2. Zasady ewidencji przychodów 100
5.2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 102
5.2.1. Ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 102
5.2.2. Poprawianie błędów w księdze 103
5.2.3. Układ księgi przychodów i rozchodów 104
5.2.4. Zasady ewidencji przychodów 104
5.2.5. Zasady ewidencji kosztów 106
5.3. Ewidencja majątku małego przedsiębiorcy 108
5.3.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 108
5.3.2. Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 110
5.3.3. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 111
5.4. Samochód w firmie 112
5.4.1. Samochód jako środek trwały 113
5.4.2. Samochód właściciela wykorzystywany w działalności gospodarczej 114
5.4.3. Samochód pracownika wykorzystywany do celów służbowych 114
5.5. Wypełnianie dokumentów księgowych 115
5.6. Spis z natury 119

Rozdział 6. Zatrudnienie pracowników - prawne formy zatrudnienia (Aneta Sokół) 121
6.1. Umowa o pracę 121
6.2. Umowy cywilnoprawne 123
6.2.1. Umowa zlecenie 123
6.2.2. Umowa o dzieło 126
6.2.3. Umowa agencyjna 128
6.2.4. Kontrakt menedżerski 131
6.3. Pozostałe wybrane formy pracy 133
6.3.1. Praca nakładcza 133
6.3.2. Praca tymczasowa 134
6.3.3. Telepraca 136
6.3.4. Praca na wezwanie 140

Rozdział 7. Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych (Przemysław Mućko) 141
7.1. Zasady ogólne 141
7.2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 144
7.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 146
7.4. Formularze ZUS 148

Rozdział 8. Wybrane formy finansowania działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 151
8.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 151
8.2. Kredyt - jak z niego skorzystać? 156
8.3. Leasing - wady i zalety 160
8.4. Factoring jako źródło dodatkowej wartości dodanej dla przedsiębiorstwa 162
8.5. Franchising jako strategia rozwoju nowych rynków zbytu przedsiębiorstw 166

Bibliografia 171

Recenzja: Prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt

Bąk E., Elastyczne formy zatrudnienia, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
Bielak J., Tworzenie i działanie małej firmy, Wyd. P.K., Koszalin 2001.
Bielawska A., Polityka podatkowa promująca inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw, Zesz. Nauk. Uniw. Szcz. 1996, nr 155.
Bogaczyk J., Krupiński B., Lubińska H., Małecki P., Wieczorek A., Własna firma. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Wyd. Forum Sp. z o.o., Poznań 2005.
Chmielarski G., Franczyza jako sposób rozwiązania przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, Praca zbiorowa pod red. M. Roma-nowskiej, M. Trackiego, Wyd. Difin, Warszawa 2002.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - na jakich zasadach, Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
Dębski S., Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Część 2, Wyd. WSiPSA, Warszawa 1994.
Domański T., Uwarunkowania tworzenia małych przedsiębiorstw, Wyd. UŁ, Łódź 1992.
Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Praca zbiorowa pod red. E. Kryńskiej, Wyd. IpiSS, Warszawa 2003.
Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Praca zbiorowa pod red. St. Marka, Wyd. US, Szczecin 2001.
Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz do instytucji prawnych, Wyd.
D.W. ABC, Warszawa 1998.
Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski, Wyd. PAN. Warszawa 1998.
Gałązka-Sobotka M., Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Finansowanie działalności gospo-darczej w Polsce, Praca zbiorowa pod red. I. Pruchnickiej-Grabis, A. Szelągowskiej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2006.
Gniewka E., Kodeks Cywilny. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
Grzywacz J., Faktoring, Wydanie II poszerzone i zaktualizowane, Wyd. PTE, Warszawa 2006.
Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks Pracy. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem, Europejskie Prawo Pracy z orzecznictwem, Wyd. PWP, Zakamycze, Kraków 2006.
Jasińska M., Jak korzystanie zwierać umowy. Praktyczny poradnik, Wyd. IURiS, Warszawa-Poznań 2006.
Jazurkiewicz Z., Na zachód, z orężem, Przegląd Techniczny 2005, nr 3.
Jonasz E., Faktoring jako jedna z metod finansowania przedsiębiorstw na polskim rynku finansowym, Wyd. Promotor, Warszawa 2008
Kidyba A., Mały i średni przedsiębiorca jako kategoria normatywna, Prawo Spółek 2000, nr 2.
Kodeks Cywilny, Komentarz do artykułów 535-1088. Tom II, praca zbior. pod red. E. Gniewka. Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2004.
Kotler Ph., Marketing Management, New Yersey 1994.
Kosacka-Łędzewicz D., Olszewski B., Leksykon działalności gospodarczej 2006, Wyd. Unimex, Wrocław 2006.
Kurowska O., Praca na wezwanie, Życie Warszawy z dnia 28.03.2007 r.
Lebiedzińskiego A., Rola kredytu bankowego i innych instrumentów dłużnych w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Studia i Prace. Kolegium Zarządzani i Finansów SGH, 2000 z. 17.
Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, Wyd. PWN, Warszawa-Poznań 2001.
Łuczka T., Wybrane problemy klasyfikacyjne małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Gospodarka Narodowa 1995, nr 7.
Markiewicz K., Telepraca - co to jest, jak ją znaleźć i zorganizować na terenach wiejskich, [w:] Mój biznes w Internecie, Wyd. FWW, War-szawa 2005.
Metody organizacji i zarządzania, Praca zbiorowa pod red, J. Czekaja. Wyd. AE, Kraków 2007.
Mierzejewska-Majcherek J., Ekonomika przedsiębiorstw, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
Nowicki R., Strużycki M., Reklama w przedsiębiorstwie, Wyd. Difin, Warszawa 2002.
Pawałowki A., Koroluk S., Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych, Wyd. Branta. Bydgoszcz-Gdańsk 2005.
Pozioł W., Szumański A., Weiss J., Prawo spółek, Wyd. Branta, Bydgoszcz-Kraków 2002.
Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma - teoria i praktyka, Wyd. UŁ. Łódź 1996.
Piątkowskiego W., Małe i średnie przedsiębiorstwa, Acta Univ. Lodz. Folia Oecon, 1999, nr 149.
Pokorska B., Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, Wyd. PARP, Warszawa 2004.
Rakowska A., Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 2003, nr 12.
Safin K., Przedsiębiorstwo rodzinne - nowy element polskiej gospodarki, Gospodarka Narodowa 1997, nr 10.
Sawicka J., Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, Wyd. SGGW, Warszawa 2000.
Szplit A., Bariery rozwojowe małych przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 1992, nr 12.
Śniadecki J., Moja firma, Wyd. PK., Koszalin 1998.
Tłoczyński D., Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 1998, nr 6.
Tokaj-Krzewska A., Frnachising. Stan rozwoju małych firm w Polsce, Wyd. Difin, Warszawa 1999.
Tokarski M., Tokarski A., Factoring źródłem refinansowania udzielonego kredytu handlowego, Problemy Rachunkowości 2005, październik-grudzień.
Ustrój prawny przedsiębiorców, Praca zbiorowa pod red. E. Kędry, A. Krasińskiej, Wyd. UMW, Olsztyn 2006.
Wach K., Sieja M., Zdolon M., Rola internetu w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji gospodarki światowej, [w:] Infrastruktura rozwo-ju społeczno-gospodarczego, Praca zbiorowa pod red. J. Brdulaka, Ł. Wodzowskiego, Wyd. IW, Warszawa 2004.
Wach K., Jak założyć własną firmę w Polsce, Wyd. IWP, Kraków 2005.
Wasilczuk J., Uwagi metodyczne dotyczące badań MSP, Zesz. Nauk. Politech, Gdańsk 2001, nr 588.
Wiatr M.S., Kredytowanie małych firm - wybrane aspekty praktyczne. Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 1999, z. 11.
Wiktorowska M., Europejska spółdzielnia szansą dla początkujących przedsiębiorstw, Prawo Przedsiębiorcy 2003.
Zborek J., Wpływy warunków otoczenia na możliwości rozwoju małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich, Wyd. UŁ, Łódź 1997.

Zasoby internetowe
ABC franchisingu w: http://www.franchising.info.pl/
Borowiec A., Wady i zalety kontraktów menedżerskich, [w:] http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/1,67725,2913810.html
Ładny J., Kontrakt menedżerski, [w:] http://www.jobuniverse.pl/artykuly/6711.htm
Kradzieże danych, [w:] http://computersun.pl/internet.php?aid=34
Krupa-Dąbrowska R., Przedsiębiorcy niechętni spółkom europejskim, [w:] www.rzeczpospolita.pl
Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., [w:] http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/4326 b1a242fc14fd412563d20069fee3/84aacac460ef31a8c12569970033a83e/$FILE/D20001037Lj.pdf
Historia Internetu, [w:] http://computersun.pl/internet.php?aid=27
http://ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/2118_u.htm
http://www.praca-umowy.jrr.pl/
Marszałkowska-Krzyś E., Spółdzielnia Europejska - ogólny zarys, [w:] http://konf-ksh.prawo.uni.wroc.pl/ refe-rathttp://studentnews.pl/serwis.php?s=92&pok=2713
Nowe formy zatrudnienia, [w:] http://www.msp.money.pl/wiadomosci/doradzamy/artykul/nowe;formy;zatrudnienia,255,0,142591.html#
Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939), [w:] http://www.ebanki.pl/prawo/prawo_bankowe.html
Rodzaje franchisingu, [w:] http://www.franchising.info.pl/
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807)
Zalety franczyzy dla franczyzobiorcy, [w:] http://www.franchising.info.pl/
Wady franczyzy dla franczyzobiorcy, [w:] http://www.franchising.info.pl/
Wach K., Internet jako środek promocji oraz element konkurencyjności firm w dobie globalizacji, www.zti.com.pl/pp/refertay/ref5_full.html
Wallenrodhe C., Paneuropejskie formy prowadzenia działalności gospodarczej, [w:] http://www.ae.krakow.pl/wachk/dydaktyka/msp/wallenrodhe.pdf
Zanim się zdecydujesz..., [w:] http://www.franchising.info.pl/
www.banki.pl
www.gis.gov.pl
www.ms.gov.pl
www.mf.gov.pl
www.mg.gov.pl
www.pip.gov.pl
www.stat.gov.pl
www.zus.pl

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. Z 28 lipca 2016, poz. 55), dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/stanowiska-komitetu.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku