• Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników (wyd. II zmienione)

Książka zawiera zbiór najważniejszych informacji na temat kluczowych przepisów prawnych. Może jednocześnie stanowić podręcznik akademicki dla wszystkich przedmiotów z podstaw prawa na kierunkach nieprawniczych. W książce przedstawiono między innymi: - kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą - rozróżnianie źródeł finansowania majątku - jak zostać przedsiębiorcą - kto i kiedy ma zdolność do zawierania umów cywilnoprawnych - na czym polega prawo własności rzeczy - jak przygotować pozew i jak powinny być prowadzone sprawy przed sądem - jakie są najważniejsze umowy w obrocie prawnym i o czym trzeba pamiętać przy ich zawieraniu - czym jest norma prawna, przepis prawny i jakie są źródła prawa - jak interpretować przepisy prawne.

Podtytuł Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników (wyd. II zmienione)
Autor Maciej J. Nowak
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 138
41.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-055-8
Książka zawiera zbiór najważniejszych informacji na temat kluczowych przepisów prawnych. Może jednocześnie stanowić podręcznik akademicki dla wszystkich przedmiotów z podstaw prawa na kierunkach nieprawniczych.

W książce przedstawiono między innymi:
- kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą
- rozróżnianie źródeł finansowania majątku
- jak zostać przedsiębiorcą
- kto i kiedy ma zdolność do zawierania umów cywilnoprawnych
- na czym polega prawo własności rzeczy
- jak przygotować pozew i jak powinny być prowadzone sprawy przed sądem
- jakie są najważniejsze umowy w obrocie prawnym i o czym trzeba pamiętać przy ich zawieraniu
- czym jest norma prawna, przepis prawny i jakie są źródła prawa
- jak interpretować przepisy prawne.

Wstęp 9

Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o prawie 11
1.1. Pojęcie prawa 11
1.2. Gałęzie prawa 13
1.3. Norma prawna i przepis prawny 17
1.4. Stosowanie prawa i wykładnia prawa 19

Rozdział 2. Źródła prawa 23
2.1. Ogólne informacje o źródłach prawa 23
2.2. Konstytucja 24
2.3. Ustawy 25
2.4. Rozporządzenia 29
2.5. Umowy międzynarodowe i akty prawa miejscowego 31
2.6. Źródła prawa wewnętrznie obowiązujące 34
2.7. Orzecznictwo i doktryna 36
2.8. Decyzje i postanowienia administracyjne 37

Rozdział 3. Podmioty prawa 39
3.1. Osoby fizyczne 39
3.2. Osoby prawne 44
3.3. Jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej 48

Rozdział 4. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych 51
4.1. Definicja rzeczy 51
4.2. Rzeczy ruchome i nieruchomości 52
4.3. Rzeczy oznaczone co do tożsamości i rzeczy oznaczone co do gatunku 56
4.4. Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne - specjalne przedmioty stosunku cywilnoprawnego 57
4.5. Pożytki 58
4.6. Pieniądze 59
4.7. Pozostałe przedmioty stosunku cywilnoprawnego 60

Rozdział 5. Podstawowe zasady i instytucje prawa i prawa cywilnego 61
5.1. Lex retro non agit, Ignorantio iuris nocet 61
5.2. Zasady współżycia społecznego 62
5.3. Forma czynności prawnych 64
5.4. Przedstawicielstwo (pełnomocnictwo) 67
5.5. Warunek i termin 70

Rozdział 6. Własność i inne prawa rzeczowe 73
6.1. Prawo własności 73
6.2. Zasiedzenie i porzucenie rzeczy 77
6.3. Współwłasność 80
6.4. Roszczenia dotyczące ochrony własności 83
6.5. Prawo sąsiedzkie 85
6.6. Ograniczone prawa rzeczowe 86

Rozdział 7. Zobowiązania w prawie cywilnym 91
7.1. Wierzyciel i dłużnik 91
7.2. Zobowiązania pieniężne 93
7.3. Zobowiązania solidarne 95
7.4. Skutki niewykonania zobowiązania 96
7.5. Umowa sprzedaży 99
7.7. Pozostałe najważniejsze umowy z kodeksu cywilnego 101
7.7.1. Najem 101
7.7.2. Umowa o dzieło 103
7.7.3. Umowa leasingu 104
7.7.4. Umowa agencyjna 105

Rozdział 8. Przedsiębiorcy i działalność gospodarcza 107
8.1. Definicja i miejsce przedsiębiorcy w kodeksie cywilnym 107
8.2. Działalność gospodarcza 108
8.3 Rejestracja przedsiębiorców 109
8.5. Przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 110
8.5. Spółka partnerska 111
8.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 113
8.7. Spółka akcyjna 116

Rozdział 9. Podstawowe zasady związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi 117
9.1. Struktura sądów 117
9.2. Strony w procesie cywilnym 118
9.3. Dowody 120
9.4. Orzeczenia sądów 122
9.5. Środki odwoławcze i skarga kasacyjna 124
9.6. Postępowanie nakazowe i upominawcze 127
9.7. Przedawnienie roszczeń 128

Załącznik nr 1. Formularz dotyczący rejestracji przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym 131
Załącznik nr 2. Wzór pozwu w postępowaniu upominawczym 135

Maciej Jacek Nowak - kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej w Zakładzie Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Radca prawny specjalizujący się w prawie nieruchomości, autor licznych ekspertyz oraz publikacji.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku