• Kompetencje organizacyjne w otwartej gospodarce cyfrowej (wyd. II)

Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw oferują interesujący obszar do dyskusji naukowych, szczególnie w aspekcie roli nowych technologii, nowych relacji wewnątrz- i międzyorganizacyjnych, automatyzacji procesów czy wirtualizacji. Digitalizacja, transformacja cyfrowa i gospodarka 4.0 to tylko wybrane przykłady terminów, które na stałe wpisały się w aktualną rzeczywistość naukową, biznesową i społeczną. Wyjaśnienie uwarunkowań, przebiegu oraz skutków transformacji cyfrowej, która zmienia strategie, logikę kreowania wartości, struktury oraz modele biznesowe, stało się inspirującym tematem badawczym. Celem autorek było zaprezentowanie najważniejszych koncepcji związanych z kompetencjami organizacyjnymi we współczesnych uwarunkowaniach - w gospodarce otwartej i cyfrowej. Wybrane kategorie kompetencji organizacyjnych (kompetencje technologiczne, analityczne, innowacyjne, projektowe, relacyjne i sieciowe) zostały omówione w kontekście ewolucji koncepcji zasobowych zarządzania strategicznego. Ponadto w książce szczegółowo omówiono: - zasoby i kompetencje organizacyjne we współczesnych naukach o zarządzaniu - kompetencje organizacyjne w tzw. nowej gospodarce - kompetencje organizacyjne w warunkach transformacji cyfrowej - kompetencje otwartej gospodarki - wyniki badań własnych nad kompetencjami relacyjnymi, percepcją znaczenia kompetencji analitycznych oraz kompetencjami projektowymi organizacji w warunkach transformacji cyfrowej. Adresatami tej publikacji są wszystkie osoby zainteresowane rosnącym znaczeniem różnych kategorii kompetencji we współczesnych organizacjach, zarówno praktycy, jak i teoretycy. Książka może stanowić także materiał uzupełniający dla studentów kierunków ekonomicznych oraz adeptów pracy naukowej, poszukujących inspiracji tematycznych i metodologicznych.

Podtytuł Kompetencje organizacyjne w otwartej gospodarce cyfrowej (wyd. II)
Autor Alina Kozarkiewicz, Agnieszka Kabalska
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 290
89.00 71.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
57.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-707-6
Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw oferują interesujący obszar do dyskusji naukowych, szczególnie w aspekcie roli nowych technologii, nowych relacji wewnątrz- i międzyorganizacyjnych, automatyzacji procesów czy wirtualizacji. Digitalizacja, transformacja cyfrowa i gospodarka 4.0 to tylko wybrane przykłady terminów, które na stałe wpisały się w aktualną rzeczywistość naukową, biznesową i społeczną. Wyjaśnienie uwarunkowań, przebiegu oraz skutków transformacji cyfrowej, która zmienia strategie, logikę kreowania wartości, struktury oraz modele biznesowe, stało się inspirującym tematem badawczym. Celem autorek było zaprezentowanie najważniejszych koncepcji związanych z kompetencjami organizacyjnymi we współczesnych uwarunkowaniach - w gospodarce otwartej i cyfrowej. Wybrane kategorie kompetencji organizacyjnych (kompetencje technologiczne, analityczne, innowacyjne, projektowe, relacyjne i sieciowe) zostały omówione w kontekście ewolucji koncepcji zasobowych zarządzania strategicznego.

Ponadto w książce szczegółowo omówiono:
- zasoby i kompetencje organizacyjne we współczesnych naukach o zarządzaniu
- kompetencje organizacyjne w tzw. nowej gospodarce
- kompetencje organizacyjne w warunkach transformacji cyfrowej
- kompetencje otwartej gospodarki
- wyniki badań własnych nad kompetencjami relacyjnymi, percepcją znaczenia kompetencji analitycznych oraz kompetencjami projektowymi organizacji w warunkach transformacji cyfrowej.

Adresatami tej publikacji są wszystkie osoby zainteresowane rosnącym znaczeniem różnych kategorii kompetencji we współczesnych organizacjach, zarówno praktycy, jak i teoretycy. Książka może stanowić także materiał uzupełniający dla studentów kierunków ekonomicznych oraz adeptów pracy naukowej, poszukujących inspiracji tematycznych i metodologicznych.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Zasoby i kompetencje organizacyjne we współczesnych naukach o zarządzaniu 13
1.1. Podejście zasobowe i jego ewolucja 13
1.2. Nurt kompetencyjny - konkurowanie oparte na kompetencjach 21
1.3. Nurt wiedzy - przedsiębiorstwo bazujące na wiedzy 23
1.4. Nurt zasobów naturalnych 27
1.5. Zdolności przedsiębiorstwa a rutyny w podejściu ewolucyjnym 31
1.6. Zdolności dynamiczne 35

Rozdział 2
Kompetencje organizacyjne w nowej gospodarce 45
2.1. Czwarta rewolucja przemysłowa i gospodarka 4.0 45
2.2. Uwarunkowania transformacji cyfrowej 49
2.2.1. Pojęcie transformacji cyfrowej 50
2.2.2. Zakres transformacji cyfrowej 53
2.2.3. Adaptacja przedsiębiorstw do transformacji cyfrowej 56
2.2.4. Możliwości i zagrożenia wynikające z transformacji cyfrowej 60
2.3. Wyzwania gospodarki współdzielenia 62
2.3.1. Idea gospodarki współdzielenia 63
2.3.2. Rozwój gospodarki współdzielenia 65
2.4. Gospodarka doznań i jej wyzwania organizacyjne 67
2.4.1. Znaczenie doświadczeń i doznań 67
2.4.2. Idea gospodarki doznań 69
2.4.3. Personalizacja oferty a utowarowienie doznań 71
2.5. Nowe wartości organizacyjne 73
2.5.1. Modele ekonomiczno-społeczne bazujące na otwartości 73
2.5.2. Kreatywność i zarządzanie kreatywnością 77
2.5.3. Znaczenie współpracy i współtworzenia wartości 79
2.5.4. Autentyczność 85

Rozdział 3
Kompetencje organizacyjne w warunkach transformacji cyfrowej 89
3.1. Kompetencje organizacyjne a procesy transformacji 89
3.2. Kompetencje informatyczne 95
3.3. Kompetencje analityczne 98
3.3.1. Zakres i znaczenie kompetencji analitycznych 99
3.3.2. Specyficzne kompetencje analityczne 104
3.3.3. Rozwój kompetencji analitycznych organizacji 108
3.4. Kompetencje projektowe 113
3.4.1. Znaczenie kompetencji projektowych 113
3.3.1. Kompetencje projektowe organizacji - definiowanie 116
3.4.3. Dojrzałość i doskonalenie kompetencji projektowych organizacji 119
3.4.4. Ewolucja koncepcji kompetencji projektowych 122
3.5. Kompetencje innowacyjne organizacji 126
3.5.1. Kompetencje innowacyjne w czasach transformacji cyfrowej 126
3.5.2. Konceptualizacja kompetencji innowacyjnych 128
3.5.3. Rozwój kompetencji innowacyjnych 135

Rozdział 4
Kompetencje otwartej gospodarki 139
4.1. Kompetencje współpracy międzyorganizacyjnej 139
4.1.1. Kompetencje organizacji a współtworzenie wartości 139
4.1.2. Kompetencje relacyjne organizacji i ich komponenty 154
4.1.3. Kompetencje sieciowe 163
4.2. Kompetencje angażowania i otwartości 170
4.2.1. Otwarte innowacje i ich znaczenie 170
4.2.2. Otwarte strategie 179
4.3. Społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność 183
4.3.1. Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw 184
4.3.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 186
4.3.3. CSR a zasoby i kompetencje organizacji 189

Rozdział 5
Wyniki badań własnych 199
5.1. Kompetencje relacyjne jako podstawa funkcjonowania klastrów uzdrowisk 199
5.1.1. Charakterystyka wybranej metody badawczej 200
5.1.2. Sektor uzdrowiskowy w Polsce - kontekst badań 202
5.1.3. Współpraca w sektorze usług uzdrowiskowych 207
5.1.4. Sposoby wykorzystania kompetencji relacyjnych 210
5.2. Percepcja znaczenia kompetencji analitycznych 219
5.2.1. Metoda badawcza 220
5.2.2. Wyniki badań empirycznych i dyskusja 223
5.2.3. Wyzwania w analityce - aktualne trendy 228
5.3. Kompetencje projektowe organizacji w warunkach transformacji cyfrowej 232
5.3.1. Wyzwania wobec współczesnego zarządzania projektami 232
5.3.2. Przebieg badań empirycznych i metody badawcze 234
5.3.3. Wyniki badań 236
5.3.4. Nowe kompetencje projektowe organizacji - dyskusja i podsumowanie wyników 247

Zakończenie 251
Bibliografia 255
Spis tabel 285
Spis rysunków 287
O Autorkach 289

Dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości), profesorem AGH. Specjalistka z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i portfelami projektów, a także zarządzania innowacjami, wiedzą i kreatywnością. Jest zaangażowanym wykładowcą akademickim, współpracującym z wieloma uczelniami w Polsce i za granicą, angażuje się także w działalność doradczą - jest konsultantem i ekspertem biznesowym. Autorka ponad 160 publikacji naukowych, w tym 6 monografii, recenzent w wysoko punktowanych międzynarodowych oraz polskich pismach naukowych. Odbyła staże naukowe m.in. w Umea Business School (Szwecja), University of Dundee, University of Sheffield (Wielka Brytania) i University of Maryland (USA). Aktywny uczestnik licznych konferencji i kongresów naukowych. Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami" na Wydziale Zarządzania AGH.

Dr inż. Agnieszka Kabalska
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości), adiunktem na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. Aktywny i twórczy wykładowca akademicki. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu modeli biznesu, kreowania i współkreowania wartości.

Recenzent: Prof. dr hab. Krystyna Poznańska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku