• Kontrakt edukacyjny. Koszty transakcyjne w systemie oświaty

Edukacja, będąc wspólnym, powszechnym dobrem publicznym, może być dostarczana przez różne podmioty, cechujące się odmienną formą organizacyjno-prawną i statusem własności (podmioty zarówno sektora publicznego, jak i sektora prywatnego). Ze względu na fakt, że jest wartością uniwersalną i ponadczasową, determinującą sytuację społeczną i gospodarczą danego kraju, powinna być udostępniana przez państwo. W tym celu tworzony jest system oświaty o ustalonej strukturze organizacyjnej, z regułami determinującymi zachowania podmiotów uczestniczących w procesie edukacji. Stopień skomplikowania relacji występujących między podmiotami stanowi przesłankę do usystematyzowania tej współpracy oraz do zbudowania ram kooperacji w ramach kontraktu edukacyjnego. Struktura tego kontraktu, a także jej ilość i zakres zmian mogą być źródłem powstawania kosztów transakcyjnych. Znajomość czynników generujących koszty transakcyjne przy wprowadzaniu zmian pozwala na dokonywanie wyboru rozwiązań organizacyjnych og

Podtytuł Kontrakt edukacyjny. Koszty transakcyjne w systemie oświaty
Autor Katarzyna Cisowska-Mleczek
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 214
60.00 40.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
40.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-372-6
Edukacja, będąc wspólnym, powszechnym dobrem publicznym, może być dostarczana przez różne podmioty, cechujące się odmienną formą organizacyjno-prawną i statusem własności (podmioty zarówno sektora publicznego, jak i sektora prywatnego). Ze względu na fakt, że jest wartością uniwersalną i ponadczasową, determinującą sytuację społeczną i gospodarczą danego kraju, powinna być udostępniana przez państwo. W tym celu tworzony jest system oświaty o ustalonej strukturze organizacyjnej, z regułami determinującymi zachowania podmiotów uczestniczących w procesie edukacji. Stopień skomplikowania relacji występujących między podmiotami stanowi przesłankę do usystematyzowania tej współpracy oraz do zbudowania ram kooperacji w ramach kontraktu edukacyjnego. Struktura tego kontraktu, a także jej ilość i zakres zmian mogą być źródłem powstawania kosztów transakcyjnych. Znajomość czynników generujących koszty transakcyjne przy wprowadzaniu zmian pozwala na dokonywanie wyboru rozwiązań organizacyjnych ograniczających bądź niwelujących powstanie nadmiernych ww. kosztów. Monografia dostarcza informacji w tym zakresie, zawiera wnioski oraz wyniki badań niespotykane dotąd w innych publikacjach. Stanowi również zachętę do podejmowania kolejnych badań w tym temacie.

Książka jest skierowana do podmiotów biorących udział w procesie edukacji realizowanym w ramach systemu oświaty.
Porusza wiele zagadnień, w szczególności:
• czym jest edukacja i system oświaty
• czym jest organizacja i instytucja w systemie oświaty w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej
• czym charakteryzuje się kontrakt edukacyjny i czym są koszty transakcyjne w systemie oświaty
• jak wygląda model kontraktu edukacyjnego w systemie oświaty, jego struktura organizacyjna i instytucjonalna
• jak identyfikować, ustalać i oceniać koszty transakcyjne generowane w kontrakcie edukacyjnym w systemie oświaty
• czy w polskim systemie oświaty można wyodrębnić elementy struktury kontraktu edukacyjnego
• czy w ramach kontraktu edukacyjnego w systemie oświaty powstają tylko niezbędne koszty transakcyjne czy również generowane są nadmierne koszty transakcyjne
• jak wykorzystać koncepcję kosztów transakcyjnych kontraktu edukacyjnego w systemie oświaty w planowaniu reform/zmian w systemie oświaty.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Edukacja i system oświaty w teorii nowej ekonomii instytucjonalnej 15
1.1. Edukacja jako dobro publiczne i uniwersalna wartość 15
1.2. Potrzeby edukacyjne i ich zaspokajanie w systemie oświaty 30
1.3. Organizacje w systemie oświaty 37
1.4. Instytucje w systemie oświaty 41

Rozdział 2
Model kontraktu edukacyjnego w systemie oświaty 53
2.1. Przesłanki i cele kontraktu edukacyjnego 53
2.2. Strony kontraktu edukacyjnego i ich zobowiązania 58
2.3. Etapy i umowy kontraktu edukacyjnego 65
2.4. Transakcje w kontrakcie edukacyjnym 69

Rozdział 3
Metodologia badania i oceny kosztów transakcyjnych kontraktu edukacyjnego w polskim systemie oświaty 87
3.1. Zdefiniowanie kosztów transakcyjnych 87
3.2. Typologia kosztów transakcyjnych 96
3.3. Cele i zakres analizy instytucjonalnej kosztów transakcyjnych 105
3.4. Metody badania kosztów transakcyjnych oraz kryteria ich analizy i oceny 110

Rozdział 4
Próba weryfikacji kosztów transakcyjnych kontraktu edukacyjnego w polskim systemie oświaty 125
4.1. Model struktury kontraktu edukacyjnego jako rezultat analizy instytucjonalnej systemu oświaty w Polsce 125
4.2. Badanie i ocena kosztów transakcyjnych zmian struktury instytucjonalnej kontraktu edukacyjnego w systemie oświaty w Polsce 155
4.3. Koszty transakcyjne zmiany umowy zawartej między organami władzy państwowej a organami władzy samorządowej na etapie stanowienia kontraktu 159
4.4. Koszty transakcyjne zmiany umowy zawartej między organami władzy państwowej a szkołami i ich organami prowadzącymi na etapie wdrażania kontraktu 164
4.5. Koszty transakcyjne zmiany umów zawartych między nauczycielem a szkołą i uczniem na etapie realizacji kontraktu 171
4.6. Wykorzystanie koncepcji kosztów transakcyjnych w planowanym reformowaniu systemu oświaty - czynniki generujące i kształtujące koszty transakcyjne wprowadzanych zmian 180

Zakończenie 189
Bibliografia 199
Spis tabel 211
Spis rysunków 213

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku