• Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje: Polska w perspektywie porównawczej

Książka jest próbą analizy i odpowiedzi na pytania związane z drogą, jaką przeszła polska gospodarka od czasu historycznych przemian, jej obecną pozycją w odniesieniu do krajów wysoko rozwiniętych i krajów, które podobną drogę musiały przejść, oraz, co ważniejsze, jakie są szanse i zagrożenia na drodze pełnej konwergencji do gospodarek o najwyższych parametrach rozwoju. Polska przekroczyła dochód uważany za poziom, w którym ryzyko pułapki średniego wzrostu wydaje się być najwyższe. Z jednej strony oznacza to, że Polska rozwija się w tempie umożliwiającym konwergencję do gospodarek rozwiniętych, z drugiej jednak należy pamiętać, że zagrożenie pozostania w tej „pułapce"' wcale nie zniknęło. Wyzwaniem szczególnym jest poszukiwanie i wykorzystanie nowych źródeł wzrostu, opartych na wysokim potencjale kapitału intelektualnego poszczególnych firm i innowacyjności całej gospodarki. W monografii autorzy podjęli próbę empirycznego zaprezentowania wpływu innowacji i kapitału ludzkiego na zmniej

Podtytuł Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje: Polska w perspektywie porównawczej
Autor Łukasz Jabłoński (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 244
65.00 45.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
45.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-777-9

Książka jest próbą analizy i odpowiedzi na pytania związane z drogą, jaką przeszła polska gospodarka od czasu historycznych przemian, jej obecną pozycją w odniesieniu do krajów wysoko rozwiniętych i krajów, które podobną drogę musiały przejść, oraz, co ważniejsze, jakie są szanse i zagrożenia na drodze pełnej konwergencji do gospodarek o najwyższych parametrach rozwoju. Polska przekroczyła dochód uważany za poziom, w którym ryzyko pułapki średniego wzrostu wydaje się być najwyższe. Z jednej strony oznacza to, że Polska rozwija się w tempie umożliwiającym konwergencję do gospodarek rozwiniętych, z drugiej jednak należy pamiętać, że zagrożenie pozostania w tej „pułapce"' wcale nie zniknęło. Wyzwaniem szczególnym jest poszukiwanie i wykorzystanie nowych źródeł wzrostu, opartych na wysokim potencjale kapitału intelektualnego poszczególnych firm i innowacyjności całej gospodarki.

W monografii autorzy podjęli próbę empirycznego zaprezentowania wpływu innowacji i kapitału ludzkiego na zmniejszanie luki rozwojowej między Polską a wysoko rozwiniętymi krajami świata. Analizy zostały wykonane na grupie krajów OECD, z wyraźnym uwzględnieniem kontekstu przemian ekonomicznych w Polsce.

Pomysł przygotowania i publikacji monografii należy uznać za bardzo trafny. Wykonane analizy pokazują silne i słabe strony rozwoju naszej gospodarki w odniesieniu do gospodarek, które są wyznacznikiem najlepszych osiągnięć. Należy podkreślić aktualność i ważność wybranego tematu pracy, gdyż wiąże się on z trwającą dyskusją o możliwych scenariuszach rozwoju, w tym poszukiwania efektywnych dróg dalszej konwergencji gospodarki i uniknięcia pułapki średniego dochodu. Z tego względu monografia przejawia także istotne znaczenie praktyczne.
Z recenzji prof. dr. hab. Jana Chadama

Wstęp 9

Rozdział 1
Konwergencja realna w krajach OECD - Łukasz Jabłoński, Tomasz Misiak 13
1.1. Wprowadzenie 13
1.2. Metoda analizy oraz zmienne makroekonomiczne 15
1.3. Zróżnicowanie PKB per capita w badanych krajach 17
1.4. Wyniki obliczeń β-konwergencji 18
1.5. Podsumowanie 20

Rozdział 2
Rozwój gospodarczy Polski - Łukasz Jabłoński 25
2.1. Wprowadzenie 25
2.2. Poziom życia 28
2.3. Wzrost gospodarczy 33
2.4. Luka rozwojowa 37
2.5. Konwergencja między Polską a wyżej rozwiniętymi krajami świata 39
2.6. Podsumowanie 43

Rozdział 3
Dyfuzja innowacji i konwergencja technologiczna - Dariusz Firszt 45
3.1. Wprowadzenie 45
3.2. Pojęcie i mechanizmy dyfuzji innowacji 46
3.3. Międzynarodowa dyfuzja innowacji jako determinanta procesów rozwojowych 49
3.4. Metody kwantyfikacji dyfuzji innowacji i dynamiki luki technologicznej 51
3.5. Dynamika dyfuzji innowacji i luki technologicznej w Polsce w latach 2000-2013 55
3.7. Podsumowanie 62

Rozdział 4
Ścieżki rozwoju kapitału intelektualnego - Małgorzata Wosiek 65
4.1. Wprowadzenie 65
4.2. Teoretyczne ramy rozważań 66
4.3. Metodyczne aspekty badań empirycznych 68
4.4. Analiza uzyskanych wyników 73
4.4.1. Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce na tle krajów OECD 73
4.4.2. Zróżnicowanie zasobów kapitału strukturalnego rozwoju oraz kapitału społecznego w krajach OECD na tle rozmieszczenia zasobów kapitału ludzkiego 78
4.5. Podsumowanie 85

Rozdział 5
Wiedzochłonność usług - zbieżność struktur zatrudnienia - Magdalena Cyrek 89
5.1. Wprowadzenie 89
5.2. Metodologia badania 91
5.3. Dysproporcje w strukturze wiedzochłonności usług między krajami UE 93
5.4. Tendencje zmian w wiedzochłonności struktur zatrudnienia w usługach i dystans rozwojowy polskiej gospodarki 99
5.5. Podsumowanie 106

Rozdział 6
Struktura kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami - Marek Jabłoński 109
6.1. Wprowadzenie 109
6.2. Rola kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami 110
6.3. Zakresy kompetencji i nadrzędne kompetencje w pracy z informacjami 112
6.4. Kompetencje cyfrowe 115
6.5. Typy prac z informacjami 119
6.5.1. Praca szablonowa 121
6.5.2. Praca samodzielna 123
6.6. Kompetencje w pracy samodzielnej z informacjami 127
6.7. Podsumowanie 129

Rozdział 7
Kompetencje finansowe - Tomasz Potocki 133
7.1. Wprowadzenie 133
7.2. Rozwój systemu finansowego w Polsce na tle wybranych krajów OECD 135
7.3. Inkluzja finansowa 139
7.4. Kompetencje finansowe 153
7.5. Podsumowanie 159

Rozdział 8
Innowacje finansowe a konwergencja systemów finansowych - Kinga Stępień 165
8.1. Wprowadzenie 165
8.2. Konwergencja systemów finansowych i instytucjonalno-strukturalne cechy modeli systemu finansowego 167
8.3. Uwagi do problematyki innowacji finansowych 170
8.4. Definiowanie i klasyfikowanie innowacji finansowych 172
8.5. Podsumowanie 177

Rozdział 9
Kapitał ludzki i innowacje a wzrost gospodarczy - Paweł Dykas, Tomasz Misiak 181
9.1. Wprowadzenie 181
9.2. Kapitał ludzki i innowacje a wzrost gospodarczy w teorii i badaniach empirycznych 182
9.3. Badanie własne 184
9.3.1. Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy 184
9.3.2. Innowacje a wzrost gospodarczy - wyniki analiz empirycznych 195
9.4. Podsumowanie 197

Rozdział 10
Taksonomiczna analiza rozwoju ekonomicznego z uwzględnieniem kapitału ludzkiego - Paweł Dykas, Tomasz Misiak 201
10.1. Wprowadzenie 201
10.2. Zróżnicowanie podstawowych zmiennych ekonomiczno-społecznych opisujących kapitał ludzki i poziom rozwoju 202
10.2.1. Wydatki na służbę zdrowia 202
10.2.2. Długość życia 203
10.2.3. Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców 205
10.2.4. Śmiertelność noworodków na 1000 mieszkańców 206
10.2.5. Odsetek studentów w populacji 208
10.2.6. Wydatki na badania i rozwój 209
10.2.7. PKB per capita 211
10.2.8. Stopa bezrobocia 212
10.2.9. Liczba patentów na 1000 mieszkańców 213
10.3. Analizy taksonomiczne 215
10.3.1. Wskaźniki taksonomiczne kapitału ludzkiego 217
10.3.2. Wskaźniki taksonomiczne rozwoju ekonomicznego 218
10.4. Podsumowanie 220

Rozdział 11
Wykorzystanie koncepcji konwergencji w naukach o zarządzaniu - Marek Ćwiklicki 223
11.1. Wprowadzenie 223
11.2. Istota konwergencji w ujęciu ewolucjonizmu 224
11.2.1. Kluczowe elementy konwergencji 224
11.2.2. Przyczyny biologicznej konwergencji 225
11.3. Konwergencja w wybranych obszarach nauk o zarządzaniu 226
11.3.1. Konwergencja opisu struktur organizacyjnych 226
11.3.2. Konwergencja w obszarach zasobów ludzkich 227
11.3.3. Konwergencja metod zarządzania 229
11.3.4. Konwergencja w systemach zarządzania 231
11.4. Podsumowanie 232

Zakończenie 235
Spis tabel 239
Spis rysunków i wykresów 241

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku