• Model systemu społecznego a problemy zarządzania

Podtytuł Model systemu społecznego a problemy zarządzania
Autor Tadeusz Chudoba
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 156
48.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-091-6
Książka "Model systemu społecznego a problemy zarządzania" zawiera wielostronny obraz rzeczywistości społecznej stanowiący jednak funkcjonalną całość.Prezentuje całkowicie odmienny i ure- alniony obraz rzeczywistości społecznej włączając w nią środowi- sko naturalne,w którym toczy się życie określonego społeczeństwa.W publikacji tej zostały przedstawione m.in.:
sformułowania precyzujące istotę aktywności i efektywności, istotę kultury,sztuki zarządzania,
podstawowe kierunki aktywności społeczeństwa,
główne składniki struktur każdego z kierunków aktywności decydujące o istnieniu określonego rodzaju działania,
specyfiki podstawowych kierunków działalności kierowniczej.

Opracowanie to jest interesujące i pomocne zarówno dla kadry kierowniczej różnych szczebli zarządzania,jak i dla przedstawicie- li wielu dyscyplin naukowych wspomagających sprawność i sku- teczność działalności kierowniczej.

Dr Tadeusz Chudoba, z wykształcenia historyk, pracę doktorską pisaną pod kierunkiem prof.Stanisława Herbsta ukierunkował na badanie ryn- ków w różnych ujęciach:lokalnym,regionalnym i ogólnopolskim.

Po uzyskaniu stopnia doktora pracował w Katedrze Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i w Zakładzie Problemów Społecz- nych Instytutu Turystyki.W tym czasie odbył szereg podróży do Holandii, Wielkiej Brytanii,Norwegii i USA połączonych z wykładami gościnnymi, nawiązał liczne kontakty naukowe i zapoznał się z interesującą,niedo- stępną wówczas w Polsce literaturą przedmiotu oraz praktycznym podej- ściem do zarządzania i jego ekonomiczności oraz sprawności. W latach 1984-1996 przebywał w Szwecji gdzie w Skörde m.in.był wy- kładowcą w Högskolan -fili Uniwersytetu w Göteborgu.

Od 1997 r.ponownie nawiązał kontakt z uczelniami w Polsce.Pracował kolejno:w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie,na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu oraz w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie.

Przedmowa
Rozdział 1
Zagadnienia wprowadzające
1.1. Podstawowy cel pracy
1.2. Określenie przedmiotu pracy
1.3. Potrzeba teorii systemu społecznego
1.4. Przydatność różnych opcji zarządzania w organizacji aktywności społeczeństwa
danego kraju
1.5. Literatura wykorzystana w pracy
Część I
Rozdział 2
Dynamiczne ujęcie systemu społecznego
2.1, Różne możliwości patrzenia na społeczeństwo
2.2. Główne kierunki działalności kierowniczej
Rozdział 3
Formowanie podstawowej struktury systemu społecznego
3.1. Kształtowanie koncepcji systemu społecznego
3.2. Pojęcie obszaru pełniącego funkcje dla danej zbiorowości, jako punkt wyjścia
do formowania modelu systemu społecznego
3.3. Formowanie modelu systemu społecznego
Rozdział 4
Organizacyjno-funkcjonalny system społeczny jako zespól dwóch układów
4.1. Formowanie dwuukładowego systemu społecznego
4.2. Definicje organizacyjno-funkcjonalnego systemu społecznego
w ujęciu dwuukładowym
4.3. Walory systemu dwuukładowego
Rozdział 5
Wyodrębnienie podsystemów aktywności danego społeczneństwa
i organizacji tej aktywności
5.1. Identyfikacja składników systemu aktywności danego społeczeństwa
i organizacji aktywności tego społeczeństwa
5.2. Formułowanie definicji strony społecznej organizacji aktywności
danej zbiorowości
5.3. Definicje technicznego układu organizacji aktywności danego społeczeństwa
5.4. Formowanie modelu aktywności danego społeczeństwa
5.5. Podsumowanie
Rozdział 6
Pierwszy stopień opisu redukcyjnego zjawisk aktywności podstawowej danego
społeczeństwa
6.1. Składniki struktury aktywności danego społeczeństwa
6.2. Definicje zjawisk aktywności danego społeczeństwa
6.3. Składniki systemu aktywności społeczno-ekonomicznej
Rozdział 7
Drugi stopień redukcji podstawowych kierunków aktywności
danego społeczeństwa
7.1. Formowanie składników układów społecznych drugiego stopnia redukcji....
7.2. Definicje systemu konsumpcji
7.3. Definicje systemu organizacji adaptacji społecznej
7.4. Definicje systemu świadczenia usług
7.5. Definicje obrazujące wytwarzanie składników bazy materialnej
7.6. Ranga potrzeb i rynków
7.7. Podsumowanie

Część II
Rozdział 8
Wyodrębnienie podsystemów kierowania i ukierunkowywania aktywności danego
społeczeństwa
8.1. Wyodrębnienie i typologia podstawowych rodzajów organizacji aktywności
danego społeczeństwa
8.2. Definicje obrazujące różne strony kierowania aktywnością
danego społeczeństwa
8.3. Definicje obrazujące ukierunkowywanie aktywności danego społeczeństwa
Rozdział 9
Wyodrębnienie czterech podsystemów organizacji aktywności danego
społeczeństwa
9.1. Pośrednie zarządzanie aktywnością danego społeczeństwa
9.2. Strategiczne zarządzanie
9.3. Pośrednie kierowanie
9.4. Bezpośrednie kierowanie
9.5. Charakterystyka specyfiki walorów poznawczych definicji organizacji
Rozdział 10
Rzeczywistość społeczna w świetle teorii systemu społecznego
10.1. Wprowadzenie
10.2. Różne, co do stopnia ogólności, widzenie zjawisk systemu społecznego
10.3. Strukturalne widzenie rzeczywistości systemu społecznego
10.4. Funkcjonalne widzenie zjawisk systemu społecznego
10.5. Różnorodność definicji systemu społecznego i ich znaczenie
10.6. Refleksje końcowe rozważań teoretycznych
Słownik używanych ok

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku