• Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw - ujęcie międzynarodowe

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problemy dotyczące upadłości przedsiębiorstw z ekonomicznego punktu widzenia. Autor w sposób wyczer­pujący ukazał w niej takie zagadnienia jak: - upadłość przedsiębiorstw w różnych teoriach ekonomicznych, - pozytywne i normatywne koncepcje uregulowań upadłości przedsiębiorstw, - potencjalne źródła konfliktów, jakie mogą pojawić się pomiędzy interesariuszami postępowań upadłościowych, - kryteria oraz czynniki, którymi należy się kierować podczas doboru odpowiedniej procedury upadłościowej, - mierniki oceny efektywności postępowań i systemów upadłościowych, - podstawowe obszary zróżnicowania systemów upadłościowych, - analiza przekrojowa efektywności systemów upadłościowych przedsiębiorstw, - efektywność transgranicznych postępowań upadłościowych.

Podtytuł Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw - ujęcie międzynarodowe
Autor Błażej Prusak
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 340
71.00 49.70
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
49.7
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-368-9

 

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problemy dotyczące upadłości przedsiębiorstw z ekonomicznego punktu widzenia.

Autor w sposób wyczer­pujący ukazał w niej takie zagadnienia jak:

- upadłość przedsiębiorstw w różnych teoriach ekonomicznych,
- pozytywne i normatywne koncepcje uregulowań upadłości przedsiębiorstw,
- potencjalne źródła konfliktów, jakie mogą pojawić się pomiędzy interesariuszami postępowań upadłościowych,
- kryteria oraz czynniki, którymi należy się kierować podczas doboru odpowiedniej procedury upadłościowej,
- mierniki oceny efektywności postępowań i systemów upadłościowych,
- podstawowe obszary zróżnicowania systemów upadłościowych,
- analiza przekrojowa efektywności systemów upadłościowych przedsiębiorstw,
- efektywność transgranicznych postępowań upadłościowych.

Wprowadzenie 7

Rozdział I
Podstawy historyczne i terminologiczne upadłości przedsiębiorstw 13
1.1. Zarys historyczny regulacji upadłości 13
1.2. Upadłość przedsiębiorstw - problemy definicyjne 19
1.3. Rodzaje upadłości 27

Rozdział II
Upadłość przedsiębiorstw w teorii nauk ekonomicznych 31
2.1. Upadłość w neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa 31
2.2. „Twórcze niszczenie" w teorii rozwoju gospodarczego J. Schumpetera 33
2.3. Upadłość w teorii przedsiębiorstwa F. Knighta 35
2.4. Uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w ekonomii instytucjonalnej 36
2.5. Upadłość a teorie menedżerskie i różne postrzeganie celów przedsiębiorstwa 41
2.6. Informacyjna teoria przedsiębiorstwa a upadłość 43
2.7. Teoria dominacji przedsiębiorstwa a jego upadłość 43
2.8. Postrzeganie upadłości przedsiębiorstw w teorii zasobów i kompetencji 44
2.9. Teoria struktury kapitału a upadłość przedsiębiorstwa 45
2.10. Upadłość w teorii cyklu życia przedsiębiorstwa 51

Rozdział III
Instytucjonalne rozwiązania w obszarze upadłości przedsiębiorstw 67
3.1. Podejście tradycyjne 67
3.2. Normatywne teorie upadłości przedsiębiorstw 69
3.2.1. Wprowadzenie 69
3.2.2. Kontraktualizm 70
3.2.3. Teoria grupy uczestników procesu produkcyjnego w postępowaniu upadłościowym 77
3.3. Analiza porównawcza instytucjonalnych rozwiązań w obszarze upadłości przedsiębiorstw 80

Rozdział IV
Charakterystyka systemów i postępowań upadłościowych 87
4.1. Postępowanie i system upadłościowy - wprowadzenie 87
4.2. Funkcje i cele systemu upadłościowego 91
4.3. Interesariusze postępowań upadłościowych 95
4.4. Kryteria oceny efektywności postępowań i systemów upadłościowych 100
4.5. Efektywność postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa 104
4.5.1. Wybór między zakończeniem a kontynuacją działalności gospodarczej 104
4.5.2. Wybór między postępowaniem reorganizacyjnym a likwidacyjnym 108
4.5.3. Wybór między sprzedażą całego lub zorganizowanych części upadłego przedsiębiorstwa a sprzedażą przedsiębiorstwa na części 114
4.5.4. Postępowanie pozasądowe a postępowanie sądowe 115
4.6. Obszary zróżnicowania krajowych systemów upadłościowych 118

Rozdział V
Mierniki oceny efektywności systemów i postępowań upadłościowych przedsiębiorstw 125
5.1. Przegląd tradycyjnych mierników oceny efektywności systemów i postępowań upadłościowych 125
5.2. Ograniczenia i propozycje korekt tradycyjnych mierników oceny efektywności systemów i postępowań upadłościowych 131

Rozdział VI
Efektywność systemów upadłościowych w świetle badań 143
6.1. Efektywność systemów upadłościowych - dotychczasowe doświadczenia 143
6.2. Analiza przekrojowa efektywności systemów upadłościowych - badania własne 165

Rozdział VII
Transgraniczne upadłości przedsiębiorstw 179
7.1. Korporacje transnarodowe w dobie globalizacji 179
7.2. Modele rozwiązań stosowane w przypadku wystąpienia transgranicznych upadłości przedsiębiorstw 185
7.3. Uwarunkowania prawne transgranicznych postępowań upadłościowych 199
7.3.1. Międzynarodowe i europejskie regulacje upadłościowe 199
7.3.2. Rozporządzenie Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego - zarys regulacji 209
7.3.3. Zasady ustalania jurysdykcji w transgranicznych postępowaniach upadłościowych przedsiębiorstw 216
7.4. Transgraniczne upadłości grup kapitałowych 226
7.5. Konkurencja między sądami upadłościowymi na przykładzie Stanów Zjednoczonych a raje upadłościowe 231

Rozdział VIII
Efektywność transgranicznych postępowań upadłościowych przedsiębiorstw - analiza przypadków 241
8.1. Wprowadzenie do badań 241
8.2. Analiza wybranych przypadków transgranicznych upadłości przedsiębiorstw 242
8.3. Efektywność transgranicznych postępowań upadłościowych - wnioski i propozycje 272

Zakończenie 279

Aneks 1
Zasady tworzenia efektywnego systemu prawa w obszarze niewypłacalności 283
Aneks 2
Zasady ustalania jurysdykcji w transgranicznych postępowaniach upadłościowych przedsiębiorstw regulowanych Rozporządzeniem Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego - analiza case study 297

Bibliografia 311

Załącznik 1 324
Załącznik 2 330
Załącznik 3 335

Dr Błażej Prusak - adiunkt w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów, Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej. Specjalizuje się w pro­blematyce instytucjonalnej infrastruktury upadłości przedsiębiorstw, prognozowania ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej. Jest autorem książki „Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw", współautorem monografii „Upadłość przedsię­biorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji", redaktorem naukowym, autorem i współautorem kilku rozdziałów w książce „Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw", a także autorem wielu innych publikacji naukowych.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku