• Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji

Podtytuł Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji
Autor Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.)
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 245
49.00 33.81
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
33.81
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-161-6
Po ponad 40 latach funkcjonowania polskiej gospodarki w ramach systemu społeczno-gospodarczego narzuconego z zewnątrz, Polska na po­czątku lat dziewięćdziesiątych otrzymała możliwość wyboru własnej drogi rozwoju. Zakładano wówczas, iż Polska ma być wolna, demokratyczna i mieć gospodarkę rynkową. Osiągnięcie tak postawionego celu uwarunkowane było przeprowadzeniem transformacji systemowej. Dziś po prawie 20 la­tach Polska się zmieniła, zintegrowała się z Europą Zachodnią przyłączając się do Unii Europejskiej, a niedługo stanie się również członkiem strefy euro. Można zatem już oceniać przeszłość, teraźniejszość, ale również podjąć próbę szacowania przyszłości rozwoju gospodarki polskiej.

Niniejsza książka jest prezentacją badań przedstawicieli z ośrodków naukowych z całej Polski. Autorzy w swoich opracowaniach podjęli się analizy teoretycznej i empirycznej poruszając istotne kwestie związane z rozwojem gospodarczym Polski takie, jak:


rozwój polskiej gospodarki na tle innych krajów należących do Unii Europejskiej;
zróżnicowanie rozwojowe regionów Polski;
konsumpcja społeczeństwa;
polityka innowacyjna w okresie transformacji;
Polska a strefa euro;

1. Powrót do transformacji systemowej - Maciej Miszewski
1.1. Wprowadzenie
1.2. Transformacja systemowa
1.3. Podsumowanie
Bibliografia

2. Konsensus Waszyngtoński a stabilizacja makroekonomiczna i wzrost gospodarczy - Sławomir Bukowski, Łukasz Zięba
2.1. Wprowadzenie
2.2. Geneza Konsensusu Waszyngtońskiego
2.3. Konsensus Waszyngtoński a polityka Międzynarodowego Funduszu Walutowego
2.4. Czy realizacja zaleceń Konsensusu Waszyngtońskiego może być podstawą
stabilizacji gospodarczej i wzrostu gospodarczego?
2.5. Podsumowanie
Bibliografia

3. Modele endogenicznego wzrostu gospodarczego jako próba projekcji aktywności gospodarczej w warunkach integracji i globalizacji - Zbigniew Dokurno
3.1. Wprowadzenie
3.2. Fundamentalne modele TEWG
3.2.1. Model Lucasa
3.2.2. Model Romera
Bibliografia

4. Jaka społeczna gospodarka rynkowa? - Joanna Czech-Rogosz
4.1. Wprowadzenie
4.2. Społeczna gospodarka rynkowa - doświadczenia RFN
4.3. Wnioski dla Polski
4.4. Podsumowanie
Bibliografia

5. Modele rozwoju gospodarczego dla Polski - czy Polska może być solidarna
i liberalna? - Stanisław Swadźba
5.1. Wprowadzenie
5.2. Model gospodarki polskiej
5.3. Podsumowanie
Bibliografia

6. Wykorzystanie taksonomicznej miary rozwoju Z. Hellwiga do określenia poziomu rozwoju polskiej gospodarki na tle krajów należących do Unii Europejskiej - Iwona Pawlas
6.1. Wprowadzenie
6.2. Opis metody Z. Hellwiga
6.3. Wyniki analizy
6.4. Podsumowanie
Bibliografia

7. Globalizacja a mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - Teresa Piecuch
7.1. Wprowadzenie
7.2. Istota i znaczenie globalizacji
7.3. Wpływ procesu globalizacji na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
7.4. Przedsiębiorcy województwa podkarpackiego o globalizacji
7.5. Konieczność zmiany postaw przedsiębiorców wobec procesu globalizacji
7.6. Podsumowanie
Bibliografia

8. Cywilizacja zachodnia - konsumpcja społeczeństwa - Katarzyna
Włodarczyk-Śpiewak
8.1. Wprowadzenie
8.2. Cywilizacja zachodnia jako czynnik sprawczy globalizacji
8.3. Proces globalizacji i globalizacja konsumpcji
8.4. Zachowania konsumpcyjne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
8.5. Podsumowanie
Bibliografia

9. Wybrane czynniki zróżnicowania rozwoju regionów - na przykładzie województwa pomorskiego i wielkopolskiego - Małgorzata Gawrycka, Anna
Szymczak
9.1. Wprowadzenie
9.2. Charakterystyka badanych regionów
9.3. Wybrane determinanty rozwoju województw
9.4. Podsumowanie
Bibliografia

10. Transgresyjność krajów i regionów - Jan Skonieczny, Adam Świda
10.1. Wprowadzenie
10.2. Istota transgresji
10.3. Czynniki rozwoju transgresji krajów i regionów
10.3.1. Twórczość krajów i regonów
10.3.2. Innowacyjność krajów i regonów
10.3.3. Przedsiębiorczość krajów i regonów
10.4. Ekspansywność krajów i regonów
10.5. Podsumowanie
Bibliografia

11. Polityka innowacyjna państwa w okresie transformacji - Ewa
Zeman-Miszewska
11.1. Wprowadzenie
11.2. Polityka innowacyjna
11.3. Podsumowanie
Bibliografia

12. Perspektywy wprowadzenia przez Polskę wspólnej waluty euro - Stanisław Swadźba
12.1. Wprowadzenie
12.2. Integracja walutowa
12.3. Podsumowanie
Bibliografia

13. Wejście Polski do strefy euro - najkrótsza droga do pełnej integracji - Adam Hetmańczuk
13.1. Wprowadzenie
13.2. W kierunku pełnej integracji
13.3. Podsumowanie
Bibliografia

14. Analiza strukturalna upadłości przedsiębiorstw w województwie pomorskim w latach 2003-2008 - Paweł Antonowicz
14.1. Wprowadzenie
14.2. Metodologia badań i źródła danych
14.3. Skala procesów upadłościowych w woj. pomorskim na tle jednostek REGON
14.4. Analiza intensyfikacji procesów upadłościowych przy zastosowaniu
wskaźnika LQ w woj. pomorskim na tle pozostałych regionów Polski w latach 2003-2008
14.5. Struktura branżowa upadłości przedsiębiorstw w woj. pomorskim
14.6. Podsumowanie
Bibliografia

15. Powiązania między indeksami PPI i CPI w Polsce - Jerzy Rembeza, Grzegorz Przekota
15.1. Wprowadzenie
15.2. Metoda analizy
15.3. Wyniki
15.4. Podsumowanie
Bibliografia

16. Rozkład regionalny i społeczny wpływu kredytów i lokat na nierówność
dochodów w Polsce - Maria Piotrowska
16.1. Wprowadzenie
16.2. Metodologia
16.3. Wyniki
16.4. Podsumowanie
Bibliografia

17. Miejsce klastrów przedsiębiorstw w gospodarkach o różnym stadium rozwoju
- Elżbieta Pohulak-Żołędowska
17.1. Wprowadzenie
17.2. Definicje klastra
17.3. Klastry - sposób na innowacyjność
17.4. Problematyka klastrów w gospodarkach rozwijających się
17.5. Grona w polityce rozwoju
17.6. Podsumowanie
Bibliografia

18. Polityka konkurencji wobec problemu regulacji sektorowej - Bartosz
Michalski
18.1. Wprowadzenie
18.2. Koordynacja współpracy międzynarodowej na forum OECD
18.3. Główne problemy i zadania polityki konkurencji w kontekście regulacji sektorowej
18.4. Relacje między urzędami ds. konkurencji a regulatorami rynku
18.5. Podsumowanie
Bibliografia

19. Podsystem pozyskiwania środków w systemie Finansowania przedsięwzięć
ekologicznych w Polsce - Zbigniew Jakubczyk
19.1. Wprowadzenie
19.2. Pojęcie systemu ochrony środowiska
19.3. Podsystem instrumentów pozyskiwania środków
19.3.1. Podatki i opłaty ekologiczne
19.3.1.1. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
19.3.1.2. Opłaty i podatki za ilościową degradację środowiska
19.3.1.3. Opłaty za zanieczyszczanie różnych komponentów środowiska.
19.3.2. Opłaty produktowe
19.3.3. Opłaty administracyjne
19.3.4. Opłaty za prowadzenie działalności gospodarczej niezgodnie z wymogami ochrony środowiska
19.3.5. Opłaty depozytowe
19.3.5.1. Opłaty stanowiące internalizację korzyści zewnętrznych
19.3.6. Kary administracyjne
19.3.6.1. Kary za nadmierne gospodarcze korzystanie ze środowiska
19.3.6.2. Kary za ilościową degradację środowiska
19.3.6.3. Kary za przekraczanie dozwolonej emisji zanieczyszczeń do poszczególnych komponentów środowiska
19.3.6.4. Kary za prowadzenie działalności gospodarczej niezgodnie z wymogami ochrony środowiska
19.3.7. Opłaty użytkowe
19.4. Podsumowanie
Bibliografia

20. Konsorcja eksportowe jako instrument stymulowania wzrostu polskiego eksportu - Radosław Koszewski
20.1. Wprowadzenie
20.2. Próby tworzenia konsorcjów eksportowych w Polsce
20.3. Bariery w tworzeniu konsorcjów eksportowych w Polsce
20.4. Podsumowanie
Bibliografia

21. Deregulacja prawa dewizowego w Polsce a swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej - Beniamin Noga
21.1. Wprowadzenie
21.2. Swoboda przedsiębiorczości w prawie unijnym
21.3. Ewolucja deregulacji prawa dewizowego w Polsce
21.4. Podsumowanie
Bibliografia

22. Implikacje zmian finansowania Wspólnej Polityki Rolnej dla modelu rolnictwa polskiego po roku 2013 - Zdzisław W. Puślecki
22.1. Wprowadzenie
22.2. Główne cele WPR po 2013 r. i kwestia rozstrzygnięcia dopłat bezpośrednich
22.3. Oczekiwania społeczne i możliwości wydłużenia przyjęcia nowego kształtu WPR na lata 2014-2020
22.4. Znaczenie przyszłej reformy WPR dla Polski
22.5. W kierunku modelu polskiego rolnictwa po roku 2013
22.6. Podsumowanie
Bibliografia

23. Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju do polityki energetycznej Unii Europejskiej - Andrzej Graczyk
23.1. Wprowadzenie
23.2. Zrównoważony rozwój w polityce Unii Europejskiej
23.3. Wdrażanie Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju w obszarze odnoszącym się do polityki energetycznej
23.4. Zielona Księga - próba określenia ram wspólnej zrównoważonej polityki energetycznej UE
23.5. Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej
23.6. Podsumowanie
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku