• Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa

Podtytuł Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa
Autor Joanna Błach, Maria Gorczyńska, Krystyna Mitręga-Niestrój, Blandyna Puszer, Monika Wieczorek-Kosmala, Krystyna Znaniecka
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 244
55.00 41.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-004-6
Powtarzające się kryzysy finansowe są nieodłączną cechą współczesnej gospodarki. Książka w kompleksowy sposób podejmuje zagadnienie wpływu kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki, wskazując potencjalne warianty oceny tego zjawiska.
W pierwszej części pracy, ujmującej analizowany problem z perspektywy makroekonomicznej, przedstawiono:

- przyczyny i skutki kryzysów finansowych w ujęciu teoretycznym,

- analizę przebiegu globalnego kryzysu finansowego,

- kanały transmisji kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki.
Druga część pracy, podejmująca problem z perspektywy mikroekonomicznej, prezentuje:

- propozycję modelowych kierunków analizy transmisji kryzysu finansowego na sytuację finansową przedsiębiorstwa,

- analizę symptomów i skutków oddziaływania kryzysu finansowego z uwzględnieniem podstawowych obszarów decyzji finansowych przedsiębior­stwa,

- możliwości zastosowania analizy wskaźnikowej w ocenie wpływu kryzysu finansowego na kondycję finansową przedsiębiorstwa.
W trzeciej części pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych zgodnie z zaproponowanym modelem analitycznym.
Ze względu na swoje walory książka stanowi cenne źródło informacji na temat oddziaływania kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki dla:

- naukowców badających zagadnienie kryzysu finansowego oraz zajmujących się oceną sytuacji podmiotów gospodarczych w okresie kryzysu,

- menedżerów zarządzających finansami przedsiębiorstw, którzy zmuszeni są podejmować decyzje finansowe w okresie zawirowań na rynkach finan­sowych,

- studentów kierunków ekonomicznych zainteresowanych problematyką kryzysów finansowych oraz analizą finansową przedsiębiorstw.

Wstęp 7
CZĘŚĆ I

GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY POCZĄTKU XXI WIEKU PERSPEKTYWA MAKROEKONOMICZNA 9
Rozdział 1

Zjawiska kryzysowe na rynku finansowym - Blandyna Puszer 11

1.1. Kryzys finansowy - podstawowe zagadnienia 11

1.2. Typologia kryzysów finansowych 17
Rozdział 2

Globalny kryzys finansowy - przyczyny, przebieg, skutki - Blandyna Puszer 25

2.1. Przyczyny i symptomy globalnego kryzysu finansowego

2.2. Przebieg globalnego kryzysu finansowego 36

2.3. Skutki globalnego kryzysu dla rynków finansowych 42
Rozdział 3

Problem zarażania kryzysem finansowym oraz kanały jego transmisji do sfery realnej w aspekcie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego - studium teoretyczno-empiryczne - Krystyna Mitręga-Niestrój 49

3.1. Problem zarażania kryzysem finansowym oraz kanały transmisji kryzysu finansowego do sfery realnej 49

3.2. Kryzysy finansowe a zaburzenia w sferze realnej - krótki rys historyczny 54

3.3. Monetarne podejście do transmisji szoków finansowych - kanał stopy procentowej 57

3.4. Kanał transmisji kryzysu związany z działaniem akceleratora finansowego 59

3.5. Kanały transmisji związane z działalnością kredytową banków 62

3.6. Oddziaływanie kanału majątkowego, kanału oczekiwań oraz handlu zagranicznego 64
CZĘŚĆ II

KRYZYS FINANSOWY A PRZEDSIĘBIORSTWO - PERSPEKTYWA MIKROEKONOMICZNA 69
Rozdział 4

Oddziaływanie kryzysu finansowego na przedsiębiorstwo - propozycje analizy w ujęciu modelowym - Joanna Błach, Monika Wieczorek-Kosmala 71

4.1. Cel działania przedsiębiorstwa z perspektywy finansowej a zjawiska kryzysowe 71

4.2. Mechanizm transmisji kryzysu finansowego oparty na modelu przedsiębiorstwa w otoczeniu 78

4.3. Mechanizm transmisji kryzysu finansowego oparty na inwestycyjnym modelu przedsiębiorstwa 84

4.4. Mechanizm transmisji kryzysu finansowego oparty na modelu księgowym przedsiębiorstwa 92
Rozdział 5

Możliwości identyfikacji kierunków transmisji kryzysu finansowego na przedsiębiorstwo. Rozwinięcie modelu księgowego - analiza wskaźnikowa a ry­zyko przedsiębiorstwa - Joanna Błach, Monika Wieczorek-Kosmala 97

5.1. Znaczenie danych finansowych w identyfikacji symptomów i skutków oddziaływania kryzysu finansowego na przedsiębiorstwo 97

5.2. Wskaźniki analityczne a identyfikacja skali oddziaływania kryzysu w przedsiębiorstwie - problem oceny ryzyka 106
Rozdział 6

Oddziaływanie kryzysu finansowego a ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa - Monika Wieczorek-Kosmala 115

6.1. Istota ryzyka operacyjnego w działalności przedsiębiorstwa jako podmiotu sfery realnej 115

6.2. Identyfikacja czynników ryzyka operacyjnego wrażliwych na oddziaływanie kryzysu finansowego 118

6.3. Ocena wpływu ryzyka operacyjnego z perspektywy zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 121
Rozdział 7

Oddziaływanie kryzysu finansowego a ryzyko finansowe przedsiębiorstwa: problem zadłużenia - Joanna Błach 129

7.1. Istota ryzyka finansowego i zadłużenia w działalności przedsiębiorstwa jako podmiotu sfery realnej 129

7.2. Identyfikacja czynników ryzyka zadłużenia wrażliwych na oddziaływanie kryzysu finansowego 133

7.3. Ocena wpływu ryzyka zadłużenia z perspektywy zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 143
Rozdział 8

Oddziaływanie kryzysu finansowego a ryzyko finansowe przedsiębiorstwa: problem wypłacalności i płynności finansowej - Maria Gorczyńska 151

8.1. Ryzyko wypłacalności a ryzyko płynności finansowej przedsiębiorstwa 151

8.2. Identyfikacja czynników ryzyka wypłacalności i płynności wrażliwych na oddziaływanie kryzysu finansowego 154

8.3. Ocena ryzyka wypłacalności i płynności finansowej z perspektywy zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 159
CZĘŚĆ III

APLIKACJA MODELOWYCH KIERUNKÓW ANALIZY NA PRZYKŁADZIE ŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 169
Rozdział 9

Zarys metodologii badań empirycznych - Joanna Błach, Monika Wieczorek-Kosmala, Krystyna Znaniecka 171

9.1. Cel i zakres badań 171

9.2. Dobór cech diagnostycznych 172
Rozdział 10

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce i województwie śląskim w latach 2005-2010 - Krystyna Mitręga-Niestrój, Blandyna Puszer 177

10.1. Główne trendy w polskiej gospodarce w latach 2005-2010 177

10.2. Sytuacja makroekonomiczna w województwie śląskim w latach 2005-2010 na tle kraju 184
Rozdział 11

Ocena zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w aspekcie ryzyka operacyjnego - moduł oceny efektywności - Monika Wieczorek-Kosmala 193

11.1. Identyfikacja szczegółowych cech diagnostycznych 193

11.2. Wyniki badań i dyskusja 194
Rozdział 12

Ocena zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w aspekcie ryzyka finansowego - moduł oceny zadłużenia - Joanna Błach 203

12.1. Identyfikacja szczegółowych cech diagnostycznych 203

12.2. Wyniki badań i dyskusja 204
Rozdział 13

Ocena zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w aspekcie ryzyka finansowego - moduł oceny wypłacalności - Maria Gorczyńska, Krysty­na Znaniecka 215

13.1. Identyfikacja szczegółowych cech diagnostycznych 215

13.2. Wyniki badań i dyskusja 216
Rozdział 14

Ocena zmian sytuacji finansowych śląskich przedsiębiorstw w aspekcie ryzyka finansowego - moduł oceny płynności finansowej - Maria Gorczyńska 221

14.1. Identyfikacja szczegółowych cech diagnostycznych 221

14.2. Wyniki badań i dyskusja 222
Bibliografia 229

Spis rysunków 240

Spis tabel 243

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku