• Partnerstwo benchmarkingowe przedsiębiorstw w klastrze jako kategoria relacji międzyorganizacyjnych

Celem publikacji jest opracowanie referencyjnej metodyki benchmarkingu wewnątrzklastrowego o charakterze partnerskim. W książce przedstawiono wyniki pogłębionych i wieloaspektowych badań literaturowych oraz pracy koncepcyjnej. Dokonano uporządkowania zagadnień, nierzadko podejmując polemikę z innymi badaczami i proponując własne rozwiązania w zakresie definiowania pojęć i klasyfikacji. Efektem poczynionych wysiłków badawczych są implikacje dla teorii zarządzania i praktyki menedżerskiej w przedsiębiorstwach klastrowych. Zaproponowane rozwiązania metodyczne w zakresie budowania partnerstwa benchmarkingowego mogą zostać wykorzystane w praktyce gospodarczej przez przedsiębiorstwa klastrowe w celu: - uświadomienia sobie możliwości realizacji tej formy partnerstwa w klastrze, - intensyfikacji benchmarkingu wewnątrzklastrowego, - skorygowania aktualnego schematu postępowania w procesie benchmarkingu wewnątrzklastrowego o charakterze partnerskim. Książka jest adresowana do: - kadry kierowni

Podtytuł Partnerstwo benchmarkingowe przedsiębiorstw w klastrze jako kategoria relacji międzyorganizacyjnych
Autor Magdalena Szydełko
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 296
65.00 47.45
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
45.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-230-9
Celem publikacji jest opracowanie referencyjnej metodyki benchmarkingu wewnątrzklastrowego o charakterze partnerskim. W książce przedstawiono wyniki pogłębionych i wieloaspektowych badań literaturowych oraz pracy koncepcyjnej. Dokonano uporządkowania zagadnień, nierzadko podejmując polemikę z innymi badaczami i proponując własne rozwiązania w zakresie definiowania pojęć i klasyfikacji. Efektem poczynionych wysiłków badawczych są implikacje dla teorii zarządzania i praktyki menedżerskiej w przedsiębiorstwach klastrowych.

Zaproponowane rozwiązania metodyczne w zakresie budowania partnerstwa benchmarkingowego mogą zostać wykorzystane w praktyce gospodarczej przez przedsiębiorstwa klastrowe w celu:
- uświadomienia sobie możliwości realizacji tej formy partnerstwa w klastrze,
- intensyfikacji benchmarkingu wewnątrzklastrowego,
- skorygowania aktualnego schematu postępowania w procesie benchmarkingu wewnątrzklastrowego o charakterze partnerskim.

Książka jest adresowana do:
- kadry kierowniczej i pozostałych pracowników przedsiębiorstw klastrowych bezpośrednio zaangażowanych w inicjatywy klastrowe (wspólne projekty i przedsięwzięcia),
- koordynatorów klastrów,
- specjalistów ds. benchmarkingu,
- kadry naukowej specjalizującej się w problematyce zarządzania relacjami międzyorganizacyjnymi, klastrów lub benchmarkingu,
- studentów kierunków ekonomicznych (dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse),
- słuchaczy studiów podyplomowych i szkoleń.

Wstęp 7

Rozdział 1
Partnerstwo przedsiębiorstw jako kategoria relacji międzyorganizacyjnych 17
1.1. Interpretacja teoretyczna pojęcia relacji międzyorganizacyjnych 17
1.2. Istota i cechy partnerstwa przedsiębiorstw 26
1.3. Miejsce partnerstwa przedsiębiorstw na tle wybranych typologii relacji międzyorganizacyjnych 41
1.4. Proces budowania partnerstwa przedsiębiorstw 55

Rozdział 2
Kształtowanie partnerskich relacji między przedsiębiorstwami w klastrze 67
2.1. Ewolucja koncepcji klastra 67
2.2. Wymiary, cechy i typy klastrów - próba syntezy 81
2.3. Prawne aspekty funkcjonowania klastrów w Polsce 98
2.4. Rodzaje i motywy nawiązywania partnerskich relacji przez przedsiębiorstwa w klastrze 108
2.5. Obszary partnerskiej współpracy w klastrach w świetle badań empirycznych 119

Rozdział 3
Benchmarking jako instrument zarządzania 131
3.1. Geneza i istota benchmarkingu 131
3.2. Rodzaje benchmarkingu - próba uporządkowania 145
3.3. Informacyjne wspomaganie benchmarkingu na tle koncepcji zarządzania wiedzą 155
3.4. Korzyści, bariery i kierunki rozwoju benchmarkingu 168

Rozdział 4
Koncepcja partnerstwa benchmarkingowego przedsiębiorstw tworzących klaster 181
4.1. Istota partnerstwa benchmarkingowego przedsiębiorstw w klastrze - wynik zastosowania podejścia formatywnego 181
4.2. Atrybuty partnerstwa benchmarkingowego przedsiębiorstw w klastrze 189
4.3. Kluczowe czynniki sukcesu w procesie międzyorganizacyjnego uczenia się w klastrze 193
4.4. Ryzyko w benchmarkingu wewnątrzklastrowym opartym na partnerstwie 209

Rozdział 5
Referencyjne metodyki partnerstwa benchmarkingowego przedsiębiorstw tworzących klaster 221
5.1. Rodzaje i przegląd wybranych metodyk benchmarkingu 221
5.2. Proces budowania partnerstwa benchmarkingowego przez przedsiębiorstwa w klastrze 229
5.3. Kompetencje moderatora i specyfikacja funkcjonalno-techniczna platformy benchmarkingowej 248

Zakończenie 255
Bibliografia 263
Spis rysunków 287
Spis tabel 289
Spis wykresów 291
Załącznik 293

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku