• Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją w kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka. Podstawy teoretyczne - St

Treści prezentowane w publikacji są swoistą próbą integracji problematyki zarządzania ryzykiem i kształtowania innowacyjności współczesnych organizacji. Powszechnie dostępne są różne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, których stosowanie w obszarze kształtowania innowacyjności zależy m.in. od możliwości, potrzeb, kultury i wymagań organizacji oraz jej interesariuszy, np. dostawców, podwykonawców, pracowników itd. Wartym uwagi rozwiązaniem jest mapa ryzyka, będąca narzędziem: • prostym (z metodycznego punktu widzenia), • elastycznym i uniwersalnym, • holistycznie wspierającym procesy zarządzania. W monografii eksponowany jest praktyczny aspekt konstrukcji i analizy mapy ryzyka. Treści prezentowane Czytelnikowi przybierają przede wszystkim formę: • szczegółowych studiów przypadku, wskazujących, w jaki sposób można rozwiązywać różne problemy zarządcze w zakresie wspierania innowacyjności organizacji, • wykazu dobrych praktyk, m.in. w zakresie tego, jak poprawnie opracować mapę

Podtytuł Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją w kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka. Podstawy teoretyczne - Studia przypadków - Zadania - Dobre praktyki
Autor Jacek Woźniak, Wioletta Wereda (red.)
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 304
59.00 43.07
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
41.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-147-0

Treści prezentowane w publikacji są swoistą próbą integracji problematyki zarządzania ryzykiem i kształtowania innowacyjności współczesnych organizacji.


Powszechnie dostępne są różne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, których stosowanie w obszarze kształtowania innowacyjności zależy m.in. od możliwości, potrzeb, kultury i wymagań organizacji oraz jej interesariuszy, np. dostawców, podwykonawców, pracowników itd. Wartym uwagi rozwiązaniem jest mapa ryzyka, będąca narzędziem:
• prostym (z metodycznego punktu widzenia),
• elastycznym i uniwersalnym,
• holistycznie wspierającym procesy zarządzania.

W monografii eksponowany jest praktyczny aspekt konstrukcji i analizy mapy ryzyka. Treści prezentowane Czytelnikowi przybierają przede wszystkim formę:
• szczegółowych studiów przypadku, wskazujących, w jaki sposób można rozwiązywać różne problemy zarządcze w zakresie wspierania innowacyjności organizacji,
• wykazu dobrych praktyk, m.in. w zakresie tego, jak poprawnie opracować mapę ryzyka i „przekuć" ją na konstruktywne wnioski i działania praktyczne,
• wykazu pytań problemowych, na które Czytelnik powinien udzielić odpowiedzi, aby lepiej zrozumieć i przyswoić wiedzę zdobytą w trakcie lektury monografii,
• ćwiczeń praktycznych, dających Czytelnikowi możliwość nabycia umiejętności samodzielnego konstruowania i analizy mapy ryzyka.

Publikacja jest dedykowana zarówno studentom, jak i środowiskom naukowym oraz praktykom, zajmującym się zarządzaniem ryzykiem i innowacjami w różnych typach organizacji.

Wprowadzenie - Jacek Woźniak, Wioletta Wereda 11

Rozdział 1
Uwarunkowania zarządzania ryzykiem we współczesnej organizacji - Jacek Woźniak 17
Zarys problematyki rozdziału 17
Wstęp 17
1.1. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych organizacji 18
1.2. Organizacja jako dynamiczny i elastyczny system działania 24
1.3. Atrybuty współczesnych organizacji 29
1.4. Funkcjonowanie organizacji z perspektywy globalnych czynników ryzyka 31
Podsumowanie 41

Rozdział 2
Ryzyko w zarządzaniu współczesną organizacją - Jacek Woźniak 43
Zarys problematyki rozdziału 43
Wstęp 43
2.1. Interpretacja kategorii ryzyka w organizacji 44
2.2. Klasyfikacja i znaczenie ryzyka w zarządzaniu organizacją 48
2.3. Horyzont czasowy i strategie zarządzania ryzykiem we współczesnej organizacji 57
2.4. Finansowy wymiar zarządzania ryzkiem we współczesnej organizacji 62

Rozdział 3
Kultura zarządzania ryzykiem (KZR) jako czynnik innowacyjności organizacji - Wioletta Wereda, Beata Domańska-Szaruga 67
Zarys problematyki rozdziału 67
Wstęp 67
3.1. Innowacyjność a ryzyko w organizacji 68
3.2. Apetyt na ryzyko 75
3.3. Kultura zarządzania ryzykiem 77
3.4. Doskonalenie kultury zarządzania ryzykiem w organizacji 81
3.5. Modele dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem w organizacji 83
Podsumowanie 87

Rozdział 4
Koncepcja value innovation jako fundament organizacji opartej na innowacyjności i relacjach z interesariuszami - Wioletta Wereda 89
Zarys problematyki rozdziału 89
Wstęp 90
4.1. Źródła wartości dla organizacji i interesariuszy 90
4.2. Istota koncepcji value innovation w organizacji a minimalizacja ryzyka 98
4.3. Koncepcja „inteligencji ryzyka" w procesie zarządzania organizacją 103
4.4. Zarządzanie ryzykiem w organizacji i wdrażanie koncepcji value innovation a budowanie relacji z interesariuszami 108
Podsumowanie 110

Rozdział 5
Mapa ryzyka jako narzędzie zarządzania we współczesnej organizacji - Jacek Woźniak 111
Zarys problematyki rozdziału 111
Wstęp 111
5.1. Mapa ryzyka w systematyce metod i narzędzi zarządzania ryzykiem 112
5.2. Metodyka konstrukcji mapy ryzyka 117
5.3. Wnioskowanie i podejmowanie działań na podstawie mapy ryzyka 141
5.4. Uniwersalność mapy ryzyka jako narzędzia zarządzania 143
Podsumowanie 144

Rozdział 6
Zastosowanie mapy ryzyka w praktyce zarządzania - wybrane aspekty konstrukcji organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka 147
Zarys problematyki rozdziału 147
Wstęp 147
6.1. Fundamenty konstrukcji mapy ryzyka w technice Risk Score - studium przypadku oceny ryzyka zawodowego - Piotr Pyłko, Stanisław Matysiak 149
6.2. Mapa ryzyka w kształtowaniu asymetrii informacji w organizacji - Stanisław Matysiak, Piotr Pyłko 161
6.3. Projektowanie organizacji inteligentnej z wykorzystaniem mapy ryzyka - Wioletta Wereda, Jacek Woźniak, Małgorzata Karwowska 177
6.4. Zastosowanie mapy ryzyka w podnoszeniu efektywności procesów - Bartosz Żebrowski, Jarosław Szymański, Wojciech Mesjasz 193
6.5. Kształtowanie systemu wynagrodzeń z wykorzystaniem mapy ryzyka - Ilona Kuszneruk, Klaudia Durajczyk 208
6.6. Wykorzystanie mapy ryzyka w procesach decyzyjnych na potrzeby zarządzania w sytuacji kryzysowej - studium przypadku trzęsienia ziemi - Paulina Gajda 223
6.7. Ocena ryzyka w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie mapy ryzyka zagrożenia powodziowego - Sylwester Pniak 236
6.8. Identyfikacja obszarów innowacyjności organizacji z wykorzystaniem mapy ryzyka - Wioletta Wereda, Jacek Woźniak 245
Podsumowanie 259

Zakończenie - Jacek Woźniak, Wioletta Wereda 261
Bibliografia 263
Spis tabel 279
Spis rysunków 283

Załączniki - dobre praktyki - Jacek Woźniak 287
Zał ącznik I. W jaki sposób postrzegać mapę ryzyka - czyli czym jest, a czym nie jest mapa ryzyka? 287
Zał ącznik II. O czym należy pamiętać, przystępując do konstruowania i analizy mapy ryzyka - czyli jak właściwie opracować mapę ryzyka i przekuć ją na konstruktywne wnioski? 289
Zał ącznik III. Jak umiejscawiać mapę ryzyka w systemie doskonalenia współczesnej organizacji - czyli czym dla właściciela, menedżera/kierownika i pracownika niższego szczebla może być mapa ryzyka? 291

Pytania problemowe - Jacek Woźniak, Wioletta Wereda 293
Zadania do wykonania - ćwiczenia praktyczne - Jacek Woźniak 297

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku