• Podejście ewolucyjne w naukach społecznych

Książka jest pionierską pozycją na polskim rynku wydawniczym przedstawiającą efekty współpracy badaczy z różnych dyscyplin nauk społecznych. Tym co łączy autorów, pomimo wykorzystywania różnych pojęć i modeli poznawczych, jest podejście ewolucyjne związane z przekonaniem, że człowiek i całe społeczeństwa są efektem długotrwałych procesów rozwojowych. Procesy te mają pewne swoje reguły. Książka jest efektem trzyletniej współpracy naukowców poznańskiego środowiska akademickiego w ramach interdyscyplinarnego seminarium pt. „Paradygmat ewolucji w naukach społecznych". Biorą w nim udział naukowcy kilku poznańskich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego, a także Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Uczestnikami seminarium są również pracownicy uczelni spoza Poznania: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Głównym celem seminarium jest integrac

Podtytuł Podejście ewolucyjne w naukach społecznych
Autor Jan Polowczyk, Hubert Witczak, Maciej Błaszak (red.)
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 296
62.00 43.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42.16
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-146-3

Książka jest pionierską pozycją na polskim rynku wydawniczym przedstawiającą efekty współpracy badaczy z różnych dyscyplin nauk społecznych. Tym co łączy autorów, pomimo wykorzystywania różnych pojęć i modeli poznawczych, jest podejście ewolucyjne związane z przekonaniem, że człowiek i całe społeczeństwa są efektem długotrwałych procesów rozwojowych. Procesy te mają pewne swoje reguły.

Książka jest efektem trzyletniej współpracy naukowców poznańskiego środowiska akademickiego w ramach interdyscyplinarnego seminarium pt. „Paradygmat ewolucji w naukach społecznych". Biorą w nim udział naukowcy kilku poznańskich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego, a także Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Uczestnikami seminarium są również pracownicy uczelni spoza Poznania: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Głównym celem seminarium jest integracja nauk społecznych za pomocą paradygmatu ewolucji poprzez dyskusje, dzielenie się wiedzą i kooperację w ramach wspólnych projektów. W seminariach uczestniczą przedstawiciele różnych dyscyplin: ekonomiści, psycholodzy, socjolodzy, kognitywiści, prawnicy, antropolodzy, językoznawcy, biolodzy, zoolodzy i informatycy.

Książka jest dziełem wyjątkowo oryginalnym i użytecznym. Pokazuje nowe możliwości wspólnego prowadzenia badań i wzbogacania wiedzy z obszaru nauk społecznych, a także humanistycznych. Może być inspiracją dla różnych środowisk naukowych w zakresie organizowania zespołów interdyscyplinarnych. Dobrym przykładem jest rozwój ekonomii ewolucyjnej jako efekt współpracy ekonomistów, psychologów, socjologów, a także przedstawicieli innych dyscyplin. Książka jest przeznaczona nie tylko dla wykładowców, ale też dla doktorantów, studentów, menedżerów, polityków i wszystkich zainteresowanych nowymi trendami w nauce.

Wstęp 9

Rozdział 1
Ewolucja w naukach społecznych - dwugłos - Maciej Błaszak, Jan Polowczyk 17
1.1. Głos kognitywisty 17
1.2. Głos ekonomisty 24
Podsumowanie 29
Źródła 29

Rozdział 2
Ewolucja życia, umysłów i instytucji społecznych - Maciej Błaszak 33
Wstęp 33
2.1. Ekonomiczna i poznawcza natura ewolucyjnych zmian 33
2.2. Umysły społeczne i moralne 39
2.3. Podmiotowość projektowa i instytucjonalna 44
Podsumowanie 50
Źródła 51

Rozdział 3
Ewolucjonizm w psychologii: dowody ilościowe i jakościowe - Łukasz Budzicz 53
Wstęp 53
3.1. Definicja myślenia ewolucyjnego 54
3.2. Dowody ilościowe i jakościowe 58
Podsumowanie 69
Źródła 70

Rozdział 4
Fenomen przedsiębiorczości - Jan Polowczyk 73
Wstęp 73
4.1. Początki przedsiębiorczości jako nauki 74
4.2. Czym jest przedsiębiorczość 76
4.3. Cechy przedsiębiorcy 78
4.4. Przedsiębiorcza pasja 82
4.5. Behawioralne interpretacje 83
4.6. Innowacje 85
4.7. Czynniki kształtujące przedsiębiorczość 87
Podsumowanie 90
Źródła 90

Rozdział 5
Ewolucyjny wymiar przywództwa naturalnego - Henryk Mruk 93
Wstęp 93
5.1. Kontrowersje związane z naturalnym przywództwem 94
5.2. Istota przywództwa w perspektywie ewolucyjnej 95
5.3. Lider a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa 98
5.4. Neuronauka a ewolucja przywództwa 100
5.5. Globalizacja świata a ewolucja przywództwa 102
5.6. Zmiany w otoczeniu technologicznym oraz mediach 104
5.7. Ewolucja kwalifikacji przywodców 107
5.8. Odpowiedzialność lidera za strategię i model biznesu 110
5.9. Ewolucja w motywowaniu pracowników 112
5.10. Ewolucja przywództwa w zarządzaniu różnorodnością 114
5.11. Ewolucyjne spojrzenie na sukcesję 116
Podsumowanie 118
Źródła 119

Rozdział 6
Paremie prawnicze w zwierciadle ewolucji - Jacek Wiewiorowski 121
Wstęp 121
6.1. Paremie Dolo facit, qui petit quod redditurus est („Działa podstępnie ten, kto żąda tego, co będzie musiał zwrocić") oraz Venire contra factum proprium nemini licet („Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynow") 124
6.2. Paremia Mater semper certa est, pater est quem nuptiae demonstrant („Matka jest zawsze pewna, ojca zaś wskazuje małżeństwo") 128
6.3. Wybrane paremie łacińskie dotyczące ograniczonej dopuszczalności retroaktywnego stosowania prawa stanowionego 131
Podsumowanie 137
Źródła 138

Rozdział 7
Ekonomia ewolucyjna - Jan Polowczyk 153
Wstęp 153
7.1. Ewolucyjne koncepcje w ekonomii 155
7.2. Współczesna ekonomia ewolucyjna 157
7.3. Model ewolucji E. Beinhockera 159
7.4. Ekonosfera jako złożony system adaptacyjny 161
7.5. Rosnąca zmienność otoczenia 163
7.6. Wykorzystanie osiągnięć neuronauki 164
7.7. Znaczenie przypadku i rola jednostki 166
7.8. Potencjał objaśniająco-normatywny ekonomii ewolucyjnej 167
Podsumowanie 169
Źródła 170

Rozdział 8
Wprowadzenie do ewolucji systemów działających - Hubert Witczak 175
Wstęp 175
8.1. Ewolucja na gruncie NOZ - krótki przegląd aktualnego stanu NOZ 177
8.2. Podstawy poznawcze systemów działających 181
8.2.1. Terminy istotne dla rozpoznania SD 181
8.2.2. Istota i struktura SD 184
8.2.3. Pozycja gospodarowania i zarządzania w sferze SD 185
8.2.4. Struktura rzeczowa i struktura poziomów integracji ekosystemu klasy SD 187
8.2.5. Kształtowanie i kształtowanie się SD 190
8.2.6. Wartości dodane SD 193
8.3. System i zasady ewolucji SD 194
8.3.1. Rdzeń ewolucji SD 194
8.3.2. Współoddziaływania zewnętrzne rdzenia SD 196
8.3.3. Mechanizm nadwyżki ekonomicznej 197
8.3.4. Strategiczny mechanizm ewolucji SD 198
8.4. Swoistość systemu ewolucji SD 203
Podsumowanie 206
Źródła 207

Rozdział 9
Ewolucja a interakcje strategiczne w ujęciu teorii gier - Paweł Kliber 209
Wstęp 209
9.1. Sytuacje strategiczne i teoria gier 210
9.2. Analiza statyczna - stabilność ewolucyjna 214
9.2.1. Gry ewolucyjne 214
9.2.2. Równowaga w grach ewolucyjnych 218
9.2.3. Strategie stabilne ewolucyjnie 220
9.3. Analiza dynamiczna - dynamika replikatorów 225
9.4. Powrót do ekonomii 228
Podsumowanie 230
Źródła 230

Rozdział 10
Neuronauka poznawcza a zachowania konsumentów - Lilianna Nowak, Barbara Wąsikowska, Agata Wawrzyniak 233
Wstęp 233
10.1. Metody badań zachowań konsumentów zaczerpnięte z neuronauki poznawczej 236
10.2. Wykorzystanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badań zachowań konsumentów 236
10.3. Wykorzystanie elektroencefalografii do badań zachowań konsumentów 242
10.4. Wykorzystanie eye trackingu do badań zachowań konsumentów 251
Podsumowanie 260
Źródła 260

Rozdział 11
Muzyka a proces koewolucji genetyczno-kulturowej - Piotr Podlipniak.......... 267
Wstęp 267
11.1. Czym jest muzyka? 269
11.2. Problem genezy ludzkiej muzykalności 272
11.3. Koewolucja genetyczno-kulturowa jako zjawisko kluczowe dla ewolucji komunikacji opartej na relacjach syntaktycznych 276
Podsumowanie 278
Źródła 279

Zakończenie 285
Indeks rzeczowy 289
Spis tabel 293
Spis rysunków i wykresów 295

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku