• Polityka rachunkowości grup kapitałowych

Przyjęty przez Autorki monografii obszar badawczy koncentruje się na znaczeniu i zakresie formułowanej przez grupy kapitałowe polityki rachunkowości, a także na zróżnicowaniu jej instrumentów, z uwzględnieniem zarówno specyfiki grup kapitałowych, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W opracowaniu zaproponowano autorskie rozwiązania w zakresie definicyjnym, a także w obszarze identyfikowania i klasyfikowania czynników polityki rachunkowości oraz jej instrumentów, w powiązaniu z praktykami kształtowania wyników bilansowych. Książka skierowana jest do szeroko rozumianego środowiska akademickiego zajmującego się rachunkowością, w szczególności badaczy rachunkowości, a także praktyków gospodarczych wszystkich szczebli, zainteresowanych problemami funkcjonowania systemu rachunkowości w grupach kapitałowych, w szczególności konstruowania ich polityki rachunkowości

Podtytuł Polityka rachunkowości grup kapitałowych
Autor Marzena Remlein, Marzena Strojek-Filus, Katarzyna Świetla
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 180
50.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-477-8
Przyjęty przez Autorki monografii obszar badawczy koncentruje się na znaczeniu i zakresie formułowanej przez grupy kapitałowe polityki rachunkowości, a także na zróżnicowaniu jej instrumentów, z uwzględnieniem zarówno specyfiki grup kapitałowych, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W opracowaniu zaproponowano autorskie rozwiązania w zakresie definicyjnym, a także w obszarze identyfikowania i klasyfikowania czynników polityki rachunkowości oraz jej instrumentów, w powiązaniu z praktykami kształtowania wyników bilansowych.

Książka skierowana jest do szeroko rozumianego środowiska akademickiego zajmującego się rachunkowością, w szczególności badaczy rachunkowości, a także praktyków gospodarczych wszystkich szczebli, zainteresowanych problemami funkcjonowania systemu rachunkowości w grupach kapitałowych, w szczególności konstruowania ich polityki rachunkowości

Wstęp 7

Rozdział 1
Zakres i znaczenie polityki rachunkowości we współczesnej rachunkowości 11
1.1. Istota polityki rachunkowości w świetle teorii rachunkowości 11
1.2. Uregulowania prawne polityki rachunkowości 17
1.3. Instrumenty polityki rachunkowości 23
1.4. Polityka rachunkowości a polityka bilansowa i zasady rachunkowości 31
1.5. Rola polityki rachunkowości w praktykach kształtowania wyników bilansowych 44
1.6. Aspekty behawioralne polityki rachunkowości 51

Rozdział 2
Grupa kapitałowa jako szczególny podmiot sprawozdawczy 59
2.1. Pojęcie grupy kapitałowej 59
2.2. Sfera regulacyjna grup kapitałowych 69
2.3. Relacja kontroli jako podstawa tworzenia grup kapitałowych 76
2.4. Struktura grupy kapitałowej w kontekście zachodzących w jej obrębie powiązań osobowych i kapitałowych 85
2.5. Wartość firmy oraz udziały niedające kontroli jako wielkości charakterystyczne grupy kapitałowej 93
2.6. Znaczenie transakcji wewnętrznych w funkcjonowaniu grup kapitałowych 106

Rozdział 3
Specyfika polityki rachunkowości grupy kapitałowej 113
3.1. Uwarunkowania polityki rachunkowości grup kapitałowych 113
3.2. Wartość godziwa jako podstawowy parametr wyceny w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych 120
3.3. Znaczenie metod wyceny udziałów nie dających kontroli jako instrumentu polityki rachunkowości 127
3.4. Wykazywanie składników aktywów niematerialnych w rezultacie nabycia kontrolnego 130
3.5. Rozliczanie relacji współkontroli w świetle ustawy o rachunkowości 134
3.6. Aspekty podatkowe w tworzeniu polityki rachunkowości grupy kapitałowej 140
3.7. Wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości w strategiach kształtowania wyników bilansowych grup kapitałowych - przegląd badań 149

Zakończenie 157
Bibliografia 165
Spis rysunków 179
Spis tabel 180

Marzena Remlein − profesor nauk społecznych, kierownik Katedry Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kierownik Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Podatków. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach dotyczących polityki rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych oraz grup kapitałowych, inwestycji finansowych i finansyzacji działalności podmiotów gospodarczych, społecznie odpowiedzialnych inwestycji i ich ujęciu w sprawozdawczości przedsiębiorstw. Jest autorką ponad 170 publikacji naukowych, książek oraz artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz European Accounting Association.

Marzena Strojek-Filus - dr hab., prof. UE, pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wieloletni wykładowca akademicki na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych, specjalizujący się w problematyce wyceny w rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, w tym skonsolidowanej. Członek zespołów realizujących projekty badawcze oraz badawczo-wdrożeniowe. Autorka ponad 150 publikacji krajowych i zagranicznych (w tym m.in. autorka i współautorka monografii naukowych, artykułów naukowych, podręczników dydaktycznych oraz akademickich). Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz European Accounting Association.

Katarzyna Świetla - dr hab., prof. UEK, pracownik Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dyrektor Studiów Podyplomowych Rachunkowość Finansowa UEK - ACCA. Wieloletni wykładowca akademicki na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą współczesnych rozwiązań w zakresie outsourcingu rachunkowości na arenie krajowej i międzynarodowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych i grup kapitałowych. Swoje badania prezentuje na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz European Accounting Association.

Recenzent: prof. dr hab. Waldemar Gos, Uniwersytet Szczeciński

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku