• Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych

W książce przedstawiono teoretyczne, formalne i merytoryczne zagadnienia polityki rachunkowości jednostek gospodarczych. Obejmuje ona następujące obszary: • teoretyczne aspekty polityki rachunkowości, • istotę i znaczenie polityki rachunkowości, • podstawy prawne tworzenia polityki rachunkowości w Polsce, • politykę rachunkowości jednostek gospodarczych stosujących ustawę o rachunkowości, • politykę gospodarczą jednostek stosujących MSSF, • zmiany polityki rachunkowości, • znaczenie etyki zawodu księgowego w kształtowaniu i realizacji polityki rachunkowości. „Problematyka polityki rachunkowości była przedmiotem rozważań prezentowanych w innych (wcześniejszych) publikacjach zarówno monografii, jak i artykułów naukowych. Jednak oceniana publikacja odróżnia się od nich przede wszystkim kompleksowym podejściem, poddając analizie nie tylko jednostki stosujące ustawę o rachunkowości, ale także stosujące MSSF. Ponadto za wyróżnik należy uznać omówienie zagadnień dotyczących możliwości zmian

Podtytuł Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych
Autor Anna Kuzior, Lucyna Poniatowska, Aneta Wszelaki
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 218
50.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-011-4
W książce przedstawiono teoretyczne, formalne i merytoryczne zagadnienia polityki rachunkowości jednostek gospodarczych. Obejmuje ona następujące obszary:
• teoretyczne aspekty polityki rachunkowości,
• istotę i znaczenie polityki rachunkowości,
• podstawy prawne tworzenia polityki rachunkowości w Polsce,
• politykę rachunkowości jednostek gospodarczych stosujących ustawę o rachunkowości,
• politykę gospodarczą jednostek stosujących MSSF,
• zmiany polityki rachunkowości,
• znaczenie etyki zawodu księgowego w kształtowaniu i realizacji polityki rachunkowości.


„Problematyka polityki rachunkowości była przedmiotem rozważań prezentowanych w innych (wcześniejszych) publikacjach zarówno monografii, jak i artykułów naukowych. Jednak oceniana publikacja odróżnia się od nich przede wszystkim kompleksowym podejściem, poddając analizie nie tylko jednostki stosujące ustawę o rachunkowości, ale także stosujące MSSF. Ponadto za wyróżnik należy uznać omówienie zagadnień dotyczących możliwości zmiany polityki rachunkowości w jednostkach gospodarczych oraz analizę na styku etyki zawodu księgowego i realizacji polityki rachunkowości. W związku z tym należy uznać tematykę podjętą przez zespół autorów za nowatorską i potrzebną zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia (...). Monografia ma charakter opracowania naukowego i jednocześnie praktycznego, co także należy uznać za jej atut (...). Moja opinia o książce jest pozytywna ze względu na atuty, jakimi są nietuzinkowość tematu oraz jasny przekaz trudnych treści. Książkę można ocenić jako teoretyczną z ciekawymi przykładami. Można ją polecić zarówno pracownikom działów finansowo-księgowych, controlingu, rachunkowości zarządczej, menadżerom i właścicielom przedsiębiorstw, jak i studentom i słuchaczom chcącym zgłębić tajniki rachunkowości".
Z recenzji dr hab. Piotra Szczypy, prof. PWSZ w Koninie

Wstęp 9

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty polityki rachunkowości 13
1.1. Pojęcie i zakres znaczeniowy polityki rachunkowości 13
1.2. Miejsce polityki rachunkowości w systemie rachunkowości 18
1.3. Modele makropolityki rachunkowości 21
1.4. Wielowymiarowość polityki rachunkowości 25

Rozdział 2
Istota i znaczenie polityki rachunkowości jednostki gospodarczej 29
2.1. Definicje i sposób ujęcia polityki rachunkowości jednostki gospodarczej 29
2.2. Polityka rachunkowości a polityka bilansowa 36
2.3. Relacje pomiędzy zasadami rachunkowości a polityką rachunkowości 40
2.4. Cele polityki rachunkowości na tle celów jednostki gospodarczej 46
2.5. Odbiorcy polityki rachunkowości 49
2.6. Podział i rodzaje polityki rachunkowości jednostki gospodarczej 53
2.7. Formy i instrumenty polityki rachunkowości 59

Rozdział 3
Podstawy prawne tworzenia polityki rachunkowości w Polsce 67
3.1. Polityka rachunkowości w unormowaniach ustawy o rachunkowości i regulacjach wykonawczych 67
3.2. Rola Krajowych Standardów Rachunkowości w kształtowaniu polityki rachunkowości przez jednostki w Polsce 78
3.3. Znaczenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz dyrektyw UE w kształtowaniu polityki rachunkowości przez jednostki w Polsce 80
3.4. Prawo podatkowe a kształtowanie polityki rachunkowości w Polsce 94

Rozdział 4
Polityka rachunkowości jednostek stosujących ustawę o rachunkowości 99
4.1. Istota i zakres polityki rachunkowości według ustawy o rachunkowości 99
4.2. Polityka rachunkowości w zakresie wyceny wstępnej, bieżącej i bilansowej aktywów oraz zobowiązań 106
4.3. Polityka rachunkowości w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego 119
4.4. Wielkość jednostek gospodarczych a możliwości kształtowania polityki rachunkowości 121
4.4.1. Zakres sprawozdania finansowego 121
4.4.2. Uproszczenia w zakresie ujmowania i wyceny aktywów i zobowiązań 124

Rozdział 5
Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych stosujących MSSF 131
5.1. Podstawy opracowania polityki rachunkowości 131
5.2. Wycena aktywów i zobowiązań jako podstawowe narzędzie polityki rachunkowości 134
5.3. Polityka rachunkowości w zakresie sprawozdania finansowego 157

Rozdział 6
Zmiany polityki rachunkowości 165
6.1. Regulacje ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości w zakresie zmiany polityki rachunkowości 165
6.2. Regulacje Międzynarodowych Standarów Sprawozdawczości Finansowej w zakresie zmiany polityki rachunkowości 170

Rozdział 7
Znaczenie etyki zawodu księgowego w kształtowaniu i realizacji polityki rachunkowości 179
7.1. Pojęcie i istota etyki zawodu księgowego 179
7.2. Kształtowanie polityki rachunkowości uwarunkowane kompetencjami i etyką zawodową księgowych 181
7.2.1. Zasady etycznego wykonywania zawodu księgowego w Polsce według Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości SKwP 181
7.2.2. Zasady etycznego wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Polsce według Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC 191
7.3. Wymiar pozytywny i negatywny rachunkowości kreatywnej w kontekście realizacji polityki rachunkowości 195
7.4. Nieetyczne praktyki księgowych w zakresie realizacji polityki rachunkowości 199

Zakończenie 203
Bibliografia 209
Spis rysunków 217
Spis tabel 218

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku