• Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji

Podtytuł Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji
Autor Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.)
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 164
59.00 42.48
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-131-9
Konkurencja jest nieodłącznym atrybutem gospodarki rynkowej, będącym jednocześnie siłą napędową jej rozwoju. Przedsiębiorstwa rywalizują o dostęp do surowców, kapitału, rynków zbytu, kanałów dystrybucji, dążąc do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.Dynamiczny rozwój rynków kapitałowych, pogłębiająca się liberalizacja rynków, otwartość gospodarek, rewolucja technologiczna, to zasadnicze powo­dy upowszechnienia się koncepcji kreowania wartości, jako podstawowego imperatywu współczesnego przedsiębiorstwa. U podstaw kreowania war­tości przedsiębiorstwa leży potencjał konkurencyjny, w strukturze którego dominujące znaczenie zyskują zasoby niematerialne.Zasadniczym celem publikacji jest prezentacja struktury potencjału konkurencyjności i jej zmian w warunkach globalizacji gospodarki.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1

Globalizacja jako czynnik współczesnego wymiaru funkcjonowania przedsiębiorstw
- A. Gorczyńska 7


1.1. Istota globalizacji 7

1.2. Przesłanki globalizacji przedsiębiorstw 9

1.3. Przejawy ilościowe globalizacji działalności przedsiębiorstw 12

1.4. Przejawy jakościowe globalizacji działalności przedsiębiorstw 15

1.5. Międzynarodowa konsolidacja jako forma rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w dobie gospodarki globalnej 17

Rozdział 2

Konkurencyjny aspekt innowacji produktowych
- G. Storoniak-Palczak 27


2.1. Przedsiębiorstwo a ryzyko 27

2.1.1. Niepewność i ryzyko w działaniach gospodarczych 27

2.1.2. Źródła i rodzaje ryzyka 29

2.1.3. Pojęcie i rodzaje innowacji 31

2.1.4. Ryzyko przedsięwzięć innowacyjnych 35

2.2. Operatywność przedsiębiorstwa wobec ryzyka innowacji produktowych 37

2.2.1. Potencjał konkurencyjny nowości produktowej 37

2.2.2. Nowy produkt jako wybór strategiczny w konkurencyjnym układzie rynkowym 38

Rozdział 3

Konkurencyjność przedsiębiorstwa w okresie globalizacji
- W. Caputa 493.1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa jako imperatyw jego trwania i rozwoju 49

3.2. Kluczowe determinanty i atrybuty systemu konkurencyjności przedsiębiorstwa 53

3.3. Orientacja na klienta jako podstawa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji 59

Rozdział 4

Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w okresie globalizacji
- W. Caputa 714.1. Pojęcie i klasyfikacja zasobów 71

4.2. Zasoby a potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa 79

4.3. Struktura potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa w okresie globalizacji 83

Rozdział 5

Zasoby związane z wiedzą - kapitał intelektualny
- D. Szwajca 915.1. Pojęcie i rola kapitału intelektualnego 91

5.2. Składniki kapitału intelektualnego 95

5.3. Kapitał intelektualny jako tworzywo wartości przedsiębiorstwa 105

Rozdział 6

Zasoby ludzkie w okresie globalizacji
- M. Zieliński 1156.1. Wpływ globalizacji na rynek pracy 115

6.2. Strategie przedsiębiorstw w okresie globalizacji 118

6.3. Zasoby ludzkie jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 122

Rozdział 7

Zasoby marketingowe w procesie budowania globalnej konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw
- D. Szwajca 1377.1. Globalny charakter konkurencji jako wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw 137

7.2. Propozycja modelu globalnej przewagi konkurencyjnej 139

7.3. Istota i rodzaje zasobów marketingowych 142

7.4. Charakterystyka głównych zasobów marketingowych 147

7.5. Kompetencje marketingowe 152

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku