• Powiązania kooperacyjne oraz ich wpływ na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Próba pomiaru intensywności regionalnych, krajowych i międzynarodowych powiązań kooperacyjnych występujących między różnej wielkości przedsiębiorstwami w kontekście rozwoju sektora MŚP oraz przeprowadzone w tym celu badania pozwoliły określić, jak istotna staje się kooperacja w rozwoju przedsiębiorstw, które prowadząc swoją działalność gospodarczą, borykają się na co dzień z wieloma trudnościami natury ekonomicznej i technologicznej. Celem, jaki stawia sobie autorka niniejszej monografii, jest przybliżenie Czytelnikowi teorii uwzględniającej ogólną istotę powiązań kooperacyjnych. Głównymi odbiorcami książki mogą być naukowcy zainteresowani problematyką szeroko rozumianych powiązań kooperacyjnych między małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce i Unii Europejskiej, jak również przedsiębiorcy. Problemy powiązań kooperacyjnych należą do szczególnie interesujących i ważnych kwestii analizowanych we współczesnym zagranicznym, jak również polskim, piśmiennictwie z zakresu dyscypliny ek

Podtytuł Powiązania kooperacyjne oraz ich wpływ na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Autor Aneta Ejsmont
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 564
110.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-166-1
Próba pomiaru intensywności regionalnych, krajowych i międzynarodowych powiązań kooperacyjnych występujących między różnej wielkości przedsiębiorstwami w kontekście rozwoju sektora MŚP oraz przeprowadzone w tym celu badania pozwoliły określić, jak istotna staje się kooperacja w rozwoju przedsiębiorstw, które prowadząc swoją działalność gospodarczą, borykają się na co dzień z wieloma trudnościami natury ekonomicznej i technologicznej. Celem, jaki stawia sobie autorka niniejszej monografii, jest przybliżenie Czytelnikowi teorii uwzględniającej ogólną istotę powiązań kooperacyjnych. Głównymi odbiorcami książki mogą być naukowcy zainteresowani problematyką szeroko rozumianych powiązań kooperacyjnych między małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce i Unii Europejskiej, jak również przedsiębiorcy.


Problemy powiązań kooperacyjnych należą do szczególnie interesujących i ważnych kwestii analizowanych we współczesnym zagranicznym, jak również polskim, piśmiennictwie z zakresu dyscypliny ekonomia. Poszukiwane są nie tylko rozwiązania teoretyczne, ale także te, które miałyby wartość praktyczną. Z tego punktu widzenia potencjalne pojawienie się na polskim rynku wydawniczym monografii należy z definicji przyjąć z zadowoleniem. Może ona wypełnić niszę w polskim współczesnym piśmiennictwie, w którym nie ma na razie takiej publikacji. (...) Problematyka recenzowanej publikacji jest bez wątpienia aktualna, a przy tym interesująca zarówno z poznawczego, jak i w pewnym stopniu - praktycznego punktu widzenia.
Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Magdaleny Majchrzak


Podjęty przez autorkę temat badawczy jest ważny i interesujący, a ponadto nowatorski, z punktu widzenia polskiego i międzynarodowego piśmiennictwa ekonomicznego. Zagadnienie powiązań kooperacyjnych między małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce i w UE oraz ich wpływ na rozwój całego sektora MŚP jest ważny i interesujący z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego. Tym bardziej cenię podjęcie przez autorkę tego kontrowersyjnego i ważnego, a także trudnego naukowo zagadnienia. (...) Uważam, że można z powodzeniem wydać niniejszą monografię i będzie to bardzo wartościowa praca na polskim rynku wydawniczym.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Sławomira Ireneusza Bukowskiego

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i ich powiązań kooperacyjnych 21
1.1. Podstawy teorii przedsiębiorstwa a rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP 21
1.2. Pojęcie i formy kooperacji między przedsiębiorstwami 34
1.3. Kooperacja a konkurencja 43
1.4. Przesłanki i czynniki determinujące powiązania kooperacyjne przedsiębiorstw w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej 51
1.5. Efekty ekonomiczne kooperacji przemysłowej 57
1.6. Pojęcie intensywności powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw i jej miary 82

Rozdział 2
Analiza potencjału rozwojowego przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce 99
2.1. Miary potencjału rozwojowego przedsiębiorstw sektora MŚP 99
2.2. Wielkość sektora MŚP w Polsce i jego znaczenie ekonomiczne na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej 102
2.3. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w latach 2000-2017 113
2.4. Czynniki stymulujące i bariery w rozwoju MŚP w Polsce 134

Rozdział 3
Regionalne powiązania kooperacyjne a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 147
3.1. Ekonomiczna istota powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w regionie 147
3.2. Rola klastrów w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP w regionie 167
3.3. Badania ekonomicznych aspektów regionalnych powiązań kooperacyjnych sektora MŚP z innymi podmiotami gospodarczymi 191
3.3.1. Metodyka badań powiązań kooperacyjnych w regionie 195
3.3.2. Wyniki badań i ich analiza 198
3.4. Modelowe ujęcie technologicznych aspektów regionalnych powiązań kooperacyjnych sektora MŚP z innymi podmiotami gospodarczymi 209
3.4.1. Dane statystyczne 211
3.4.2. Model ekonometryczny 213
3.4.3. Wyniki estymacji modelu i ich analiza 223
3.5. Podsumowanie 240

Rozdział 4
Krajowe powiązania kooperacyjne a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 243
4.1. Ekonomiczna istota krajowych powiązań kooperacyjnych 243
4.2. Badania ekonomicznych aspektów krajowych powiązań kooperacyjnych sektora MŚP z innymi podmiotami gospodarczymi 270
4.2.1. Metodyka badań krajowych powiązań kooperacyjnych 273
4.2.2. Wyniki badań i ich analiza 275
4.3. Modelowe ujęcie technologicznych aspektów krajowych powiązań kooperacyjnych sektora MŚP z innymi podmiotami gospodarczymi 285
4.3.1. Dane statystyczne 286
4.3.2. Model ekonometryczny 288
4.3.3. Wyniki estymacji modelu i ich analiza 293
4.4. Podsumowanie 307

Rozdział 5
Międzynarodowe powiązania kooperacyjne a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 311
5.1. Ekonomiczna istota międzynarodowych powiązań kooperacyjnych 311
5.2. Badania ekonomicznych aspektów międzynarodowych powiązań kooperacyjnych sektora MŚP z innymi podmiotami gospodarczymi 348
5.2.1. Metodyka badań międzynarodowych powiązań kooperacyjnych 350
5.2.2. Wyniki badań i ich analiza 352
5.3. Modelowe ujęcie technologicznych aspektów międzynarodowych powiązań kooperacyjnych sektora MŚP z innymi podmiotami gospodarczymi 361
5.3.1. Dane statystyczne 364
5.3.2. Model ekonometryczny 367
5.3.3. Wyniki estymacji modelu i ich analiza 371
5.4. Podsumowanie 385

Zakończenie 387
Bibliografia 399
Spis tabel 419
Spis wykresów 425
Spis rysunków 429
Spis załączników 431
Summary 561
O Autorce 563

Aneta Ejsmont jest doktorem nauk ekonomicznych na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.
Specjalizuje się w badaniu powiązań kooperacyjnych występujących między przedsiębiorstwami stanowiących główną determinantę dynamiki rozwojowej przedsiębiorstw sektora MŚP.
Jest autorką prawie osiemdziesięciu zarówno krajowych, jak i zagranicznych publikacji z zakresu problematyki funkcjonowania przedsiębiorstw rozpatrywanej w kontekście ekonomicznym, w tym również finansowym, gdzie w swoich badaniach zajmuje się istotą powiązań kooperacyjnych występujących między przedsiębiorstwami. Na co dzień ma również do czynienia z praktyką, jest członkiem Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego a także Association for Comparative Economic Studies oraz American Economic Association. Uczestniczyła w licznych wyjazdach m.in. na Litwę, do Turcji i Portugalii w celu wygłaszania wykładów poświęconych problematyce finansów przedsiębiorstw a także do Holandii (Amsterdam) w ramach projektu „Beezr Project- \Virtual Student Collaboration Model, gdzie prowadzone są prace dotyczące współpracy między światem nauki oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w którym zaangażowani są również studenci. Odbywała również staż w przedsiębiorstwie a także w ośrodku akademickim Alytaus Kolegija na Litwie. Prowadzi także badania rynkowe zlecane przez różne firmy.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku