• Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Publikację można polecić jako monografię dającą użyteczną wiedzę z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych. Autorka na podstawie studiów literatury i badań empirycznych ukazuje powiązania między innowacyjnością przedsiębiorstw a czynnikami regionalnymi. Opracowanie jest oryginalne, dotyczy ważnej i bardzo aktualnej problematyki. Stanowi istotny wkład w problematykę zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, zawiera wiele nowych wątków charakteryzujących znaczenie czynników regionalnych, mających wpływ na tworzenie i wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach. Ważnym walorem monografii jest analiza wyników badań empirycznych przeprowadzonych na grupie 265 przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego i 259 przedsiębiorstw województwa śląskiego, dotyczących oceny oddziaływania uwarunkowań regionalnych. Z recenzji wydawniczej dr hab. Barbary Bojewskiej, prof. SGH

Podtytuł Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce
Autor Alfreda Kamińska
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 400
89.00 64.97
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
62.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-974-2
Publikację można polecić jako monografię dającą użyteczną wiedzę z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych. Autorka na podstawie studiów literatury i badań empirycznych ukazuje powiązania między innowacyjnością przedsiębiorstw a czynnikami regionalnymi.

Opracowanie jest oryginalne, dotyczy ważnej i bardzo aktualnej problematyki. Stanowi istotny wkład w problematykę zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, zawiera wiele nowych wątków charakteryzujących znaczenie czynników regionalnych, mających wpływ na tworzenie i wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach.

Ważnym walorem monografii jest analiza wyników badań empirycznych przeprowadzonych na grupie 265 przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego i 259 przedsiębiorstw województwa śląskiego, dotyczących oceny oddziaływania uwarunkowań regionalnych.
Z recenzji wydawniczej dr hab. Barbary Bojewskiej, prof. SGH


Książka „Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce":
• stanowi oryginalny wkład w poznanie problemu regionalnych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw,
• proponuje właściwe podejście metodyczne do jego rozwiązania,
• analizuje różne koncepcje teoretyczne i proponuje autorskie rozwiązania problemu innowacyjności przedsiębiorstw,
• określa warunki realizacji koncepcji innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce.

Przeprowadzone badania własne pozwoliły Autorce na wieloaspektową analizę regionalnych uwarunkowań wpływających na innowacyjność różnych podmiotów oraz opracowanie wniosków i rekomendacji dla praktyki gospodarczej.
Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Ewy Bojar

Wstęp 9

Rozdział 1
Innowacyjność przedsiębiorstw i jej znaczenie 21
1.1. Pojęcie i atrybuty innowacji 21
1.2. Innowacyjność przedsiębiorstw i jej źródła 41
1.3. Modele procesu innowacyjnego 48
1.4. Region jako stymulator innowacyjności przedsiębiorstw w świetle wybranych teorii, terytorialne modele innowacji 63
1.5. Rola innowacji w rozwoju gospodarczym 73
Podsumowanie 79

Rozdział 2
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw 83
2.1. Wewnętrzne determinanty innowacyjności 83
2.2. Czynniki otoczenia konkurencyjnego i makrootoczenia 93
2.3. Uwarunkowania regionalne innowacyjności 100
2.4. Stymulatory i bariery kreowania innowacji 120
Podsumowanie 133

Rozdział 3
Regionalna polityka innowacyjna i jej rola w stymulowaniu innowacyjności przedsiębiorstw 137
3.1. Wspieranie innowacyjności i regionów w ramach polityki Unii Europejskiej 138
3.2. Narodowy system innowacji i krajowa polityka innowacyjna jako wyznaczniki regionalnej polityki innowacyjnej 147
3.3. Regionalne systemy innowacji 162
3.4. Regionalna polityka innowacyjna 168
Podsumowanie 180

Rozdział 4
Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2015 w przekroju regionalnym 185
4.1. Mierniki poziomu innowacyjności przedsiębiorstw 186
4.2. Mierniki innowacyjności krajów i regionów 190
4.3. Porównanie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w regionach w Polsce 209
Podsumowanie 233

Rozdział 5
Poziom innowacyjności przedsiębiorstw - analiza i ocena empiryczna 237
5.1. Cele i hipotezy badawcze 239
5.2. Metody i narzędzia badawcze 242
5.3. Charakterystyka gospodarek regionu kujawsko-pomorskiego i śląskiego oraz badanych przedsiębiorstw 246
5.4. Ocena poziomu innowacyjności badanych przedsiębiorstw 256
Podsumowanie i wnioski z badań 278

Rozdział 6
Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych 283
6.1. Wpływ uwarunkowań regionalnych na innowacyjność przedsiębiorstw 283
6.1.1. Wsparcie finansowe podmiotów działających w regionie przez samorząd 284
6.1.2. Wsparcie organizacyjne i doradcze podmiotów działających w regionie przez samorząd 291
6.1.3. Aktywizowanie współpracy podmiotów w regionie przez samorząd 296
6.1.4. Budowa i wzmacnianie pozostałych zasobów niematerialnych regionu 305
6.1.5. Budowa i wzmacnianie pozostałych zasobów materialnych regionu 311
6.1.6. Porównanie wpływu badanych grup uwarunkowań regionalnych na innowacyjność przedsiębiorstw 315
6.2. Ocena współpracy przedsiębiorstw z instytucjami w regionie przy wprowadzaniu innowacji 322
6.3. Regionalne stymulatory i bariery wdrażania innowacji 325
6.4. Opinia przedsiębiorców na temat wybranych aspektów uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw 335
Podsumowanie i wnioski z badań 340

Zakończenie 347
Bibliografia 355
Spis tabel 377
Spis rysunków 383
Aneks 385

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku