• Przedsiębiorczość kobiet a działalność podmiotów mikrofinansowych w zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych

Tematyka książki związana jest z przedsiębiorczością (kobiet), kulturoznawstwem oraz finansami. Podkreślone zostały globalnie zauważalne problemy, takie jak: rola kobiet w rodzinie, społeczeństwie i na rynku pracy, równouprawnienie płci (gender), ubóstwo, rozwój krajów Trzeciego Świata, różnice kulturowe, a w nich kwestia religii. W publikacji przedstawiono wyniki dwóch badań przeprowadzonych przez autorkę. Celem pierwszego z nich była identyfikacja i analiza determinant poziomu przedsiębiorczości wśród kobiet i mężczyzn sklasyfikowanych według obszaru kulturowego (islam, hinduizm, kultura Zachodu), religii oraz wartości kulturowych. Celem drugiego badania obrano określenie znaczenia usług pożyczkowo-kredytowych w procesie wsparcia przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy szukają szerszego spojrzenia na dylematy współczesnego świata. Jest to książka głównie o kobietach, ich potencjale, trudnej sytuacji uwarunkowanej kulturą, w której żyją (

Podtytuł Przedsiębiorczość kobiet a działalność podmiotów mikrofinansowych w zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych
Autor Adriana Przybyszewska
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 412
70.00 50.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
45.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-287-3

Tematyka książki związana jest z przedsiębiorczością (kobiet), kulturoznawstwem oraz finansami. Podkreślone zostały globalnie zauważalne problemy, takie jak: rola kobiet w rodzinie, społeczeństwie i na rynku pracy, równouprawnienie płci (gender), ubóstwo, rozwój krajów Trzeciego Świata, różnice kulturowe, a w nich kwestia religii.

W publikacji przedstawiono wyniki dwóch badań przeprowadzonych przez autorkę. Celem pierwszego z nich była identyfikacja i analiza determinant poziomu przedsiębiorczości wśród kobiet i mężczyzn sklasyfikowanych według obszaru kulturowego (islam, hinduizm, kultura Zachodu), religii oraz wartości kulturowych. Celem drugiego badania obrano określenie znaczenia usług pożyczkowo-kredytowych w procesie wsparcia przedsiębiorczości kobiet w Polsce.

Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy szukają szerszego spojrzenia na dylematy współczesnego świata. Jest to książka głównie o kobietach, ich potencjale, trudnej sytuacji uwarunkowanej kulturą, w której żyją (religią) oraz o tym, jak ich przedsiębiorczość i wsparcie instytucji finansowych może pozwolić im na bardziej niezależne i godne życie. Książka podkreśla jak ważne są kobiety i jaką stanowią wartość we wszystkich sferach życia bez względu na to, czy żyją w Azji, Afryce czy w Europie.


Podejście kobiet do zakładania nowych firm i rozwoju już istniejących jest uzależnione od wielu uwarunkowań, wśród których bardzo ważną rolę odgrywają czynniki kulturowe. Autorka publikacji wykazała się niezwykle dobrym wyczuciem w doborze analizowanych zagadnień popartych szeroką wiedzą teoretyczną z zakresu kulturoznawstwa, przedsiębiorczości, jak i obszerną znajomością specyfiki funkcjonowania instytucji mikrofinansowych jako pośredników finansowych.
Z recenzji dr hab. Agnieszki Alińskiej, prof. Szkoły Głównej Handlowej


Książka stanowi cenne opracowanie obejmujące zagadnienia przedsiębiorczości kobiet oraz włączenia społecznego i finansowego w różnych kulturach z punktu widzenia mikrofinansów.
Z recenzji dr hab. Przemysława Pluskoty, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Wstęp 7

Rozdział 1
Teoretyczna analiza przedsiębiorczości 13
1.1. Definicja i istota przedsiębiorczości 13
1.1.1. Pojęcie przedsiębiorczości, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa 13
1.1.2. Przedsiębiorczość w teorii ekonomii 27
1.1.3. Klasyfikacja przedsiębiorczości 38
1.2. Determinanty przedsiębiorczości i motywy podejmowania działalności gospodarczej 42
1.2.1. Zewnętrzne determinanty przedsiębiorczości 42
1.2.2. Wewnętrzne (osobowościowe) determinanty przedsiębiorczości 45
1.2.3. Motywy podejmowania działalności gospodarczej 47
1.3. Przedsiębiorczość kobiet 50
1.3.1. Uwarunkowania i motywy zachowań przedsiębiorczych kobiet 50
1.3.2. Ujęcie statystyczne przedsiębiorczości kobiet na świecie 59

Rozdział 2
Kulturowe uwarunkowania podejmowania działalności gospodarczej 79
2.1. Kultura i jej wymiary 79
2.2. Czynniki kulturowe a przedsiębiorczość 98
2.3. Kobieta a kultura 133

Rozdział 3
Mikrofinanse i ich rola we wzmacnianiu pozycji kobiet 145
3.1. Istota mikrofinansów 145
3.2. Wzmacnianie pozycji kobiet w świetle celów mikrofinansów 164
3.3. Mikrofinanse i ich znaczenie we współczesnym świecie 172

Rozdział 4
Przedsiębiorczość kobiet a aktywność mikrofinansowa w islamie 181
4.1. Kobieta w islamie - zarys 181
4.2. Kulturowe uwarunkowania mikroprzedsiębiorczości kobiet w islamie 187
4.3. Podmioty mikrofinansowe a islam 200
4.4. Praktyka aktywności mikrofinansowej w wybranych krajach a przedsiębiorczość kobiet 211

Rozdział 5
Przedsiębiorczość kobiet a aktywność mikrofinansowa w hinduizmie 235
5.1. Kobieta w hinduizmie - zarys 235
5.2. Kulturowe uwarunkowania mikroprzedsiębiorczości kobiet w hinduizmie 243
5.3. Podmioty mikrofinansowe a hinduizm 253
5.4. Praktyka aktywności mikrofinansowej w wybranych krajach a przedsiębiorczość kobiet 260

Rozdział 6
Przedsiębiorczość kobiet a aktywność mikrofinansowa w kulturze Zachodu 279
6.1. Kobieta w kulturze Zachodu - zarys 279
6.2. Kulturowe uwarunkowania mikroprzedsiębiorczości kobiet w kulturze Zachodu 290
6.3. Podmioty mikrofinansowe w kulturze Zachodu 297
6.4. Praktyka aktywności mikrofinansowej w wybranych krajach a przedsiębiorczość kobiet - przykład Polski 305
6.5. Znaczenie usług pożyczkowo-kredytowych w procesie wsparcia przedsiębiorczości kobiet w Polsce - badania własne 320

Rozdział 7
Wyzwania wobec mikrofinansów w świetle zróżnicowań kulturowych przedsiębiorczości kobiet 335
7.1. Znaczenie determinant kulturowych w kształtowaniu relacji pomiędzy przedsiębiorczością kobiet a aktywnością mikrofinansową - ocena 335
7.2. Wyzwania wobec współczesnych mikrofinansów 349

Zakończenie 371
Bibliografia 381
Spis tabel 401
Spis rysunków i wykresów 405
Załącznik. Ankieta badawcza 407

Adriana Przybyszewska - doktor w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia. Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku