• Przedsiębiorczość społeczna - innowacje - środowisko

Monografia pt. „Przedsiębiorczość społeczna - innowacje - środowisko" porusza temat złożonej problematyki związanej z kształtowaniem się procesu uspołeczniania przedsiębiorstw, rynków i gospodarek wynikających ze wzrastającej partycypacji wszystkich podmiotów gospodarczych w tworzeniu dobrobytu ekonomicznego oraz współtworzenia rozwiązań dla ważnych społecznie problemów. Fundamentalne znaczenie dla kształtowania się tak wyznaczanego ładu mają przedsiębiorczość, innowacje oraz głębokie zmiany systemu regulacji nakierowane przede wszystkim na człowieka (homo socialis). Problemy te podejmowane są w ramach rozwijanego nurtu przedsiębiorczości społecznej, postrzeganej jako postawa charakteryzująca się innowacyjnością i twórczym podejściem do zaspokojenia potrzeb społecznych, wytyczająca „ścieżki do decyzji społecznych, wrażliwości społecznej, jak również racjonalności nastawionej na dobro środowiska naturalnego". Rozważania naukowe zawarte w książce „Przedsiębiorczość społeczna - innowacj

Podtytuł Przedsiębiorczość społeczna - innowacje - środowisko
Autor Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski (red.)
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 304
89.00 62.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
62.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-226-2
Monografia pt. „Przedsiębiorczość społeczna - innowacje - środowisko" porusza temat złożonej problematyki związanej z kształtowaniem się procesu uspołeczniania przedsiębiorstw, rynków i gospodarek wynikających ze wzrastającej partycypacji wszystkich podmiotów gospodarczych w tworzeniu dobrobytu ekonomicznego oraz współtworzenia rozwiązań dla ważnych społecznie problemów.

Fundamentalne znaczenie dla kształtowania się tak wyznaczanego ładu mają przedsiębiorczość, innowacje oraz głębokie zmiany systemu regulacji nakierowane przede wszystkim na człowieka (homo socialis). Problemy te podejmowane są w ramach rozwijanego nurtu przedsiębiorczości społecznej, postrzeganej jako postawa charakteryzująca się innowacyjnością i twórczym podejściem do zaspokojenia potrzeb społecznych, wytyczająca „ścieżki do decyzji społecznych, wrażliwości społecznej, jak również racjonalności nastawionej na dobro środowiska naturalnego".

Rozważania naukowe zawarte w książce „Przedsiębiorczość społeczna - innowacje - środowisko", wnoszone przez Autorów w ramach osiemnastu rozdziałów monografii, oparte są na teorii współczesnej ekonomii obejmującej analizy społecznoetyczne, instytucjonalne, mezo- i mikroekonomiczne, akcentujące innowacyjny wymiar przedsiębiorczości społecznej. Niniejsza książka jest adresowana do ekonomistów, ekologów, przedsiębiorców oraz osób i organizacji związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora.

Wprowadzenie 11


CZĘŚĆ I
EKONOMIA SPOŁECZNA W TEORII I W PRAKTYCE

Rozdział 1
Społeczne referencje w teoriach ekonomicznych. Socjologiczno-etyczna analiza w kontekście autorskiej koncepcji maturacjonizmu linearno-cyklicznego - Paweł Prüfer 17
1.1. Przedsiębiorczość - nie tylko ekonomiczne i racjonalne oblicze 18
1.2. Maturacjonizm linearno-cykliczny - nie tylko narzędzie analityczne 23
1.3. Teorie ekonomiczne prześwietlone ideą MLC - nie tylko wyimaginowany koncept 27
Bibliografia 32
Streszczenie 33

Rozdział 2
Nowa ekonomia instytucjonalna a rozwój ekonomii społecznej - Renata Śliwa 35
2.1. Ład instytucjonalny wobec zmian otoczenia społeczno-gospodarczego w świetle ekonomii społecznej 36
2.2. Gospodarka społeczna wobec instytucjonalizacji rozwiązywania problemów współczesnych gospodarek 38
2.3. Nowa ekonomia instytucjonalna (NEI) a instytucje dla sektora ekonomii społecznej 40
2.4. Instytucje wspierające rozwój sektora ekonomii społecznej w Polsce 44
Bibliografia 46
Streszczenie 47

Rozdział 3
Zmiany prawne a przedsiębiorczość w Polsce w latach 2015-2017 - Marian Kozaczka 49
3.1. Zmiany prawne 51
3.2. Wpływ zmian prawnych na przedsiębiorczości i rozwój gospodarczy 57
Bibliografia 63
Streszczenie 65

Rozdział 4
Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw społecznych jako podmiotów ekonomii społecznej - doświadczenia Wielkiej Brytanii - Ewa Radomska 67
4.1. Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja pojęcia 69
4.2. Przedsiębiorstwa społeczne w Wielkiej Brytanii 78
Bibliografia 85
Streszczenie 87

Rozdział 5
Ulgi i zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorstw społecznych w Polsce - Janina Pach 89
5.1. Pojęcie i istota przedsiębiorstwa społecznego 90
5.2. Główne aspekty opodatkowania przedsiębiorstw społecznych w Polsce 95
5.3. Ulgi i zwolnienia podatkowe w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w Polsce 99
Bibliografia 104
Streszczenie 105

Rozdział 6
Ekonomia społeczna a Lokalne Grupy Działania - wzajemna szansa dla rozwoju lokalnego - Maria Kotkiewicz, Adam Dąbrowski 107
6.1. Funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania 107
6.2. Miejsce Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w rozwoju neoendogennym społeczności lokalnej 110
6.3. Lokalna Grupa Działania jako nowy podmiot ekonomii społecznej 111
6.4. Lokalne Grupy Działania jako nowe podmioty ekonomii społecznej w procesie rozwoju lokalnego 113
Bibliografia 115
Streszczenie 116


CZĘŚĆ II
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA I INNOWACJE SPOŁECZNE

Rozdział 7
Kreowanie marki przez spółdzielnie socjalne świadczące usługi budowlane w świetle badań własnych - Barbara Trzaska 119
7.1. Istota wizerunku i marki organizacji 120
7.2. Strona www jako narzędzie brandingu 123
7.3. Obraz kreowania marki przez spółdzielnie socjalne - opis i wnioski z badań 125
Bibliografia 130
Streszczenie 131

Rozdział 8
Instrumenty inżynierii finansowej jako alternatywa dla dotacji na rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce - Dorota Murzyn 133
8.1. Wsparcie przedsiębiorczości społecznej w strategii Unii Europejskiej i Polski 134
8.2. Instrumenty zwrotne jako alternatywa wobec dotacji 137
8.3. Wykorzystanie instrumentów zwrotnych przez podmioty ekonomii społecznej w latach 2013-2016 139
8.4. Możliwości wsparcia PES dzięki instrumentom zwrotnym w l. 2017-2023 143
Bibliografia 148
Streszczenie 149

Rozdział 9
Przedsiębiorczość społeczna: Indie i Polska - Payal Jain, Jacek Klich 151
9.1. Czynniki wpływające na przedsiębiorczość społeczną 155
9.2. Pytania badawcze 156
9.3. Porównanie warunków prowadzenia przedsiębiorczości społecznej w Indiach i w Polsce 157
Bibliografia 160
Streszczenie 163

Rozdział 10
Pojęcie innowacyjności w nauce i praktyce - Anna Mucha 165
10.1. Znaczenie i zakres pojęcia w nauce 166
10.2. Działania na rzecz innowacyjności 169
Bibliografia 173
Streszczenie 174

Rozdział 11
Dobre wzorce akceleracji przedsiębiorczości społecznej dla rozwijania innowacji społecznych w Polsce - Marta Czyżewska 175
11.1. Definicja i znaczenie innowacji społecznych 176
11.2. Inkubatory innowacji społecznych a akceleratory biznesu 178
11.3. Dobre praktyki akceleratorów społecznych za granicą a możliwości ich implementacji w Polsce 181
Bibliografia 187
Streszczenie 190

Rozdział 12
Innowacje społeczne w gospodarce okrężnej - Paulina Szyja 191
12.1. Zakres pojęciowy i praktyka kształtowania innowacji społecznych 192
12.2. Gospodarka okrężna 193
12.3. Innowacje społeczne w gospodarce okrężnej 196
Bibliografia 200
Streszczenie 202

Rozdział 13
NGO w Internecie. Narzędzia komunikacji i ich skuteczność - Barbara Batko 203
13.1. Komunikacja w internecie. Narzędzia nowych mediów 204
13.2. NGO w internecie. Źródła wiedzy o organizacjach 207
Bibliografia 216
Streszczenie 218


CZĘŚĆ III
PROBLEMY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 14
Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw - Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier 221
14.1. Ekonomia społeczna jako nurt ekonomii 222
14.2. Istota i znaczenie innowacji społecznych 224
14.3. Przedsiębiorstwa społeczne oraz ich rodzaje i cechy 226
14.4. Ocena procesu wdrażania ekonomii społecznej 231
14.5. Podstawy programowe i prawne funkcjonowania gospodarki społecznej 233
Bibliografia 235
Streszczenie 236

Rozdział 15
Społeczna odpowiedzialność jako instrument konkurowania w biznesie - Andrzej Limański, Ireneusz Drabik 237
15.1. Uwarunkowania powstania i rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz próba jej definicji 238
15.2. Rodzaje społecznej odpowiedzialności i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa 240
15.3. Interesariusze i ich rola w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa 244
15.4. Polityka społeczna w systemie zarządzania przedsiębiorstwem .............. 246
Bibliografia 250
Streszczenie 251

Rozdział 16
Ubankowienie gospodarstw domowych a wykluczenie finansowe - Paweł Nowak 253
16.1. Istota i poziom ubankowienia jako wyznacznik włączenia finansowego 254
16.2. Stopień ubankowienia w Polsce 258
16.3. Podmioty oferujące usługę prowadzenia rachunku płatniczego 260
16.4. Czynniki wpływające na wzrost ubankowienia 262
Bibliografia 266
Streszczenie 268

Rozdział 17
Podejście transakcyjne a model partnerski w łańcuchu dostaw B2B - Katarzyna Kowalska 271
17.1. Zaufanie jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw 272
17.2. Relacje partnerskie i transakcyjne w łańcuchu dostaw 276
Bibliografia 283
Streszczenie 284

Rozdział 18
Kształtowanie w studentach postaw przedsiębiorczych i kompetencji społecznych - ocena studentów ostatniego roku studiów na wybranych kierunkach kształcenia - Wojciech Maciejewski 285
18.1. Rola uczelni wyższej w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i społecznych 285
18.2. Postawy przedsiębiorcze i kompetencje społeczne studentów na przykładzie wybranych kierunków 288
Bibliografia 299
Streszczenie 300

Spis tabel 301
Spis rysunków 303

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku