• Przewodnik po zadaniach z makroekonomii (wyd. II)

Treść „Przewodnika po zadaniach z makroekonomii" została ujęta w jedenastu rozdziałach, których wspólną cechą jest uwzględnienie dorobku najnow­szych nurtów makroekonomii, a także zaprezentowanie głównych obszarów sporów między ekonomistami oraz argumentów używanych w tych spo­rach. Wprowadzenia rozpoczynające poszczególne rozdziały stanowią pomoc dydaktyczną do wykładów i ćwiczeń z makroekonomii, ułatwiają opraco­wanie i zrozumienie teorii ekonomii oraz realizację wymagającego programu nauczania na drugim stopniu studiów. Zaletą przewodnika jest przemyślany zbiór zadań, opracowany w oparciu o opinie studentów i dobrany tak, aby ułatwić zrozumienie materiału omówionego na wykładach.

Podtytuł Przewodnik po zadaniach z makroekonomii (wyd. II)
Autor Adam Baszyński, Dawid Piątek, Katarzyna Szarzec
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 170
40.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-805-9

Treść „Przewodnika po zadaniach z makroekonomii" została ujęta w jedenastu rozdziałach, których wspólną cechą jest uwzględnienie dorobku najnow­szych nurtów makroekonomii, a także zaprezentowanie głównych obszarów sporów między ekonomistami oraz argumentów używanych w tych spo­rach. Wprowadzenia rozpoczynające poszczególne rozdziały stanowią pomoc dydaktyczną do wykładów i ćwiczeń z makroekonomii, ułatwiają opraco­wanie i zrozumienie teorii ekonomii oraz realizację wymagającego programu nauczania na drugim stopniu studiów. Zaletą przewodnika jest przemyślany zbiór zadań, opracowany w oparciu o opinie studentów i dobrany tak, aby ułatwić zrozumienie materiału omówionego na wykładach.

Przedmowa 7

Rozdział 1
Wstęp do makroekonomii 9
1.1. Wprowadzenie 9
1.2. Zadania 11
1.3. Odpowiedzi do zadań 16
1.4. Literatura 17

Rozdział 2
Równowaga na rynku dóbr i usług - model klasyczny 19
2.1. Wprowadzenie 19
2.2. Zadania 26
2.3. Odpowiedzi do zadań 31
2.4. Literatura 32

Rozdział 3
Równowaga na rynku dóbr i usług - model keynesowski 33
3.1. Wprowadzenie 33
3.2. Zadania 37
3.3. Odpowiedzi do zadań 43
3.4. Literatura 44

Rozdział 4
Model wzrostu gospodarczego Solowa 45
4.1. Wprowadzenie 45
4.2. Zadania 50
4.3. Odpowiedzi do zadań 54
4.4. Literatura 58

Rozdział 5
Współczesne modele wzrostu gospodarczego 59
5.1. Wprowadzenie 59
5.2. Zadania 64
5.3. Odpowiedzi do zadań 68
5.4. Literatura 70

Rozdział 6
Oczekiwania inflacyjne 71
6.1. Wprowadzenie 71
6.2. Zadania 76
6.3. Odpowiedzi do zadań 82
6.4. Literatura 82

Rozdział 7
Model nowoklasyczny 83
7.1. Wprowadzenie 83
7.2. Zadania 88
7.3. Odpowiedzi do zadań 92
7.4. Literatura 93

Rozdział 8
Popyt konsumpcyjny 95
8.1. Wprowadzenie 95
8.2. Zadania 99
8.3. Odpowiedzi do zadań 105
8.4. Literatura 107

Rozdział 9
Popyt inwestycyjny 109
9.1. Wprowadzenie 109
9.2. Zadania 114
9.3. Odpowiedzi do zadań 118
9.4. Literatura 120

Rozdział 10
Współczesne teorie bezrobocia 121
10.1. Wprowadzenie 121
10.2. Zadania 128
10.3. Odpowiedzi do zadań 134
10.4. Literatura 137

Rozdział 11
Bank centralny i polityka pieniężna 139
11.1. Wprowadzenie 139
11.2. Zadania 147
11.3. Odpowiedzi do zadań 156
11.4. Literatura 158

Aneks
Kolokwia z makroekonomii 159
Kolokwium z podstaw makroekonomii 159
Kolokwium z makroekonomii 162

Bibliografia 167

Adam Baszyński - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W swej działalności naukowo-badawczej koncentruje się głównie na zagadnieniach makroekonomii oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jest autorem i współautorem publikacji na temat oceny pracy i motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych, doskonalenia zawodowego pracowników, zatrudnienia w sektorze bankowym. Współautor podręcznika oraz materiałów dydaktycznych do wykładów i ćwiczeń z makroekonomii. Z zamiłowania podróżnik i fotograf krajobrazu.

Dawid Piątek - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na makroekonomii i polityce gospodarczej, w szczególności na ich aspektach dotyczących postsocjalistycznej transformacji gospodarczej. W pracy naukowej zajmuje się również instytucjonalnymi czynnikami wzrostu gospodarczego. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych. Jest również współautorem podręcznika oraz materiałów dydaktycznych do wykładów i ćwiczeń z makroekonomii.

Katarzyna Szarzec - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na: makroekonomii, roli państwa w rozwoju gospodarczym, metodologii ekonomii, myśli liberalnej. Autorka monografii pt. Racjonalny podmiot gospodarczy w klasycznej myśli ekonomicznej i jej współczesnych kontynuacjach, wydanej nakładem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Współautorka podręcznika oraz materiałów dydaktycznych do wykładów i ćwiczeń z makroekonomii. Hobby: podróże, malarstwo niderlandzkie, historia i kultura Bliskiego Wschodu.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku