• Racjonalność gospodarowania. Perspektywa usług

„Autorka słusznie sprowadza podstawowe kryterium stopniowania racjonalności do siły relacji między usługodawcą a usługobiorcą. (...) Podzielam przekonanie Autorki i motywy podjęcia się badań nad racjonalnością w zakresie usług oraz uznaję argumenty o znaczeniu racjonalności usług w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki i społeczności. (...) Recenzowana książka co do jej tytułu, problemu badawczego i struktury treści stanowi interdyscyplinarne studium nad racjonalnością gospodarowania w perspektywie usług". Z recenzji prof. dr hab. Józefy Famielec „Za nowe uznaję autorską koncepcję usług ordo (o czym informowała Autorka w Biuletynie PTE 2018 nr 2, s. 79-82), wykonaną nową taksonomię usług i klasyfikację usług według ich podatności na ład gospodarczy oraz opracowanie propozycji modelowej (zarys modelu). Jest on ciekawą propozycją Autorki, która przedstawia skomplikowane relacje pomiędzy usługobiorcą, usługodawcą, satysfakcją/brakiem satysfakcji konsumenta, trzema stopniami racjonalnoś

Podtytuł Racjonalność gospodarowania. Perspektywa usług
Autor Elżbieta Skąpska
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 252
62.00 44.64
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
40.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-182-1
„Autorka słusznie sprowadza podstawowe kryterium stopniowania racjonalności do siły relacji między usługodawcą a usługobiorcą. (...) Podzielam przekonanie Autorki i motywy podjęcia się badań nad racjonalnością w zakresie usług oraz uznaję argumenty o znaczeniu racjonalności usług w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki i społeczności. (...) Recenzowana książka co do jej tytułu, problemu badawczego i struktury treści stanowi interdyscyplinarne studium nad racjonalnością gospodarowania w perspektywie usług".
Z recenzji prof. dr hab. Józefy Famielec


„Za nowe uznaję autorską koncepcję usług ordo (o czym informowała Autorka w Biuletynie PTE 2018 nr 2, s. 79-82), wykonaną nową taksonomię usług i klasyfikację usług według ich podatności na ład gospodarczy oraz opracowanie propozycji modelowej (zarys modelu). Jest on ciekawą propozycją Autorki, która przedstawia skomplikowane relacje pomiędzy usługobiorcą, usługodawcą, satysfakcją/brakiem satysfakcji konsumenta, trzema stopniami racjonalności, nadmiarem/umiarem/niedoborem itp., elastycznością itd.".
Z recenzji prof. dr hab. Eulalii Skawińskiej

Słownik pojęć używanych w pracy 7
Wstęp 11

Rozdział 1
Racjonalność w interpretacji przedstawicieli ekonomii 23
1.1. Istota i ramy teoretyczne racjonalności 23
1.2. Racjonalność gospodarowania a efektywność 32
1.3. Obszary i znaczenie wykorzystania kategorii racjonalności 36
1.4. Przesłanki redefiniowania racjonalności gospodarowania 40

Rozdział 2
Usługi jako przedmiot odniesienia do racjonalności gospodarowania 55
2.1. Usługi i proces ich świadczenia - charakterystyka pojęć 55
2.2. Cechy i kryteria oceny racjonalności w działalności usługowej 61
2.3. Usługodawcy i usługobiorcy jako strony transakcji handlowej 68
2.4. Źródła nowych rodzajów usług we współczesnej gospodarce 74
2.4.1. Warunki rozwoju usług 74
2.4.2. Rodzaje usług 80
2.4.3. Przyczyny powstawania nowych usług 90
2.5. Wyznaczniki racjonalności w działalności usługowej 99
2.5.1. Czynniki społeczno-gospodarcze 99
2.5.2. Czynniki psychospołeczne 106

Rozdział 3
Racjonalność gospodarowania w działalności usługowej - analiza wyników badań własnych 113
3.1. Zakres i metodyka badań 113
3.2. Badania nad zaufaniem do usługodawcy w działalności usługowej w opinii grup społecznych 120
3.3. Rozumienie racjonalności działań przez studentów studiów ekonomicznych 128
3.4. Rozumienie racjonalności działania przez producentów/usługodawców 137
3.5. Weryfikacja hipotez badawczych na podstawie przeprowadzonych badań 141
3.6. Wnioski z badań empirycznych 166

Rozdział 4
Konceptualizacja racjonalności gospodarowania w działalności usługowej 169
4.1. Nowe podejście do racjonalności gospodarowania 169
4.2. Taksonomia usług 172
4.3. Ład gospodarczy w działalności usługowej 179
4.4. Stopniowanie racjonalności w usługach 183
4.5. Koncepcja modelu 186

Zakończenie 191
Bibliografia 199
Spis tabel 211
Spis rysunków 213
Spis wykresów 215
Załączniki 217

Dr Elżbieta Skąpska - adiunkt w Zakładzie Ekonomii Menedżerskiej Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Stowarzyszenia „Forum Myśli Instytucjonalnej". Jest uczestniczką cyklicznych polsko-niemieckich seminariów naukowych nt. Społecznej Gospodarki Rynkowej, odbywających się w Niemczech i w Polsce, organizowanych przez PTE oraz Fundację Ludwika Erharda i Fundację Konrada Adenauera. Jest także koordynatorką polsko-białoruskiego wspólnego projektu nt. „Efektywność usług w układzie transgranicznym Polski i Białorusi" w ramach porozumienia o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Narodową Akademią Nauk Białorusi. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomiki usług oraz wybranych aspektów społecznej gospodarki rynkowej i przedsiębiorczości. Opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych w Polsce i za granicą, między innymi książkę Development of the service sector in Poland at the turn of the century. Tendencies, determinants, prospects.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku