• Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej (wyd. II)

Książka przedstawia próbę szerszego spojrzenia na sprawozdawczość finansową banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz otwartych funduszy emerytalnych (OFE) „wychodząc poza" ich sprawozdania finansowe i prezentując wybrane elementy ich raportów rocznych (w przypadku OFE prospektów emisyjnych). W opracowaniu oparto się przede wszystkim na polskich regulacjach z zakresu rachunkowości, zwrócono jednak uwagę na ich międzynarodowe uwarunkowania i zastosowanie w sprawozdawczości instytucji finansowych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Aspekty teoretyczne uzupełniono praktycznymi przykładami. „... monografia w sposób kompleksowy przedstawia wytyczne dotyczące sporządzania rocznych raportów (przede wszystkim sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności) instytucji finansowych. (...) Prawidłowe przygotowanie tych raportów ma znaczenie nie tylko dla sporządzających je podmiotów. Ważny jest również wymiar makroekonomiczny, ponieważ od rzetelności ty

Podtytuł Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej (wyd. II)
Autor Joanna Krasodomska, Krzysztof Jonas
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 252
48.00 33.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
33.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-158-6
Książka przedstawia próbę szerszego spojrzenia na sprawozdawczość finansową banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz otwartych funduszy emerytalnych (OFE) „wychodząc poza" ich sprawozdania finansowe i prezentując wybrane elementy ich raportów rocznych (w przypadku OFE prospektów emisyjnych). W opracowaniu oparto się przede wszystkim na polskich regulacjach z zakresu rachunkowości, zwrócono jednak uwagę na ich międzynarodowe uwarunkowania i zastosowanie w sprawozdawczości instytucji finansowych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Aspekty teoretyczne uzupełniono praktycznymi przykładami.


„... monografia w sposób kompleksowy przedstawia wytyczne dotyczące sporządzania rocznych raportów (przede wszystkim sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności) instytucji finansowych. (...) Prawidłowe przygotowanie tych raportów ma znaczenie nie tylko dla sporządzających je podmiotów. Ważny jest również wymiar makroekonomiczny, ponieważ od rzetelności tych raportów zależy również bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i stabilność systemu finansowego."
Z recenzji dr. hab. Stanisława Hońko

Wstęp 7

Rozdział 1
Wymogi w zakresie sporządzania raportów rocznych przez instytucje finansowe (Joanna Krasodomska, Krzysztof Jonas) 11
1.1. Istota i klasyfikacja instytucji finansowych 11
1.1.1. Wprowadzenie 11
1.1.2. Banki 17
1.1.3. Zakłady ubezpieczeń 26
1.1.4. Powszechne Towarzystwa Emerytalne i Otwarte Fundusze Emerytalne 43
1.2. Cele i użytkownicy raportu rocznego oraz jego struktura 46
1.3. Charakterystyka regulacji prawnych i wytycznych dotyczących publikacji poszczególnych elementów raportu rocznego 52
1.3.1. Sprawozdanie fi nansowe 52
1.3.2. Opinia i raport biegłego rewidenta 64
1.3.3. Sprawozdanie z działalności 67

Rozdział 2
Zawartość informacyjna raportu rocznego banku (Joanna Krasodomska) 75
2.1. Sprawozdanie fi nansowe 75
2.2. Opinia i raport biegłego rewidenta 122
2.3. Sprawozdanie z działalności 126

Rozdział 3
Raport roczny zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji (Krzysztof Jonas) 131
3.1. Sprawozdanie fi nansowe 131
3.2. Sprawozdanie z działalności jednostki 194
3.3. Opinia i raport biegłego rewidenta 199

Rozdział 4
Informacje prezentowane przez otwarte fundusze emerytalne w prospekcie informacyjnym (Krzysztof Jonas) 207
4.1. Prospekt informacyjny 207
4.2. Sprawozdanie finansowe OFE 212
4.3. Opinia i raport biegłego rewidenta 237

Zakończenie 243
Bibliografia 245

Joanna Krasodomska - doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, European Accounting Association oraz International Association for Accounting Education and Research. Specjalizuje się w problematyce rachunkowości międzynarodowej i bankowej, zagadnieniach dotyczących polityki informacyjnej spółek, sprawozdawczości zintegrowanej oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.


Krzysztof Jonas - doktor, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz International Association for Accounting Education and Research. Autor licznych publikacji związanych z rachunkowością zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku