• Rozwój organizacji pozarządowych wobec wyzwań współczesności (wyd. II)

Potrzeby współczesnego społeczeństwa są coraz bardziej złożone i wymagają wyrafinowanych metod i instrumentów wsparcia. Organizacje pozarządowe, podejmując starania, by sprostać tym wyzwaniom, poszukują takiego modelu rozwoju organizacji, który z jednej strony pozwoli im na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów, z drugiej zaś zagwarantuje im niezależność i skuteczność w realizacji przyjętej misji. Niniejsza monografia jest efektem badań Zespołu Badawczego ds. Zarządzania Organizacjami Non Profit działającego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Stanowi odpowiedź na szereg współczesnych dylematów związanych z działalnością organizacji pozarządowych we współczesnych realiach trzeciego sektora, wskazując jednocześnie kierunki ich rozwoju w Polsce. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych, a także wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych, w szczególności słuchaczy zainteresowanych działalnością organizacji non profit. Może również stanowić interesującą lekturę dla wszystkich osób poszukujących informacji na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych i perspektyw ich rozwoju.

Podtytuł Rozwój organizacji pozarządowych wobec wyzwań współczesności (wyd. II)
Autor Paweł Mikołajczak (red.)
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 182
62.00 45.26
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
43.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-714-4
Potrzeby współczesnego społeczeństwa są coraz bardziej złożone i wymagają wyrafinowanych metod i instrumentów wsparcia. Organizacje pozarządowe, podejmując starania, by sprostać tym wyzwaniom, poszukują takiego modelu rozwoju organizacji, który z jednej strony pozwoli im na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów, z drugiej zaś zagwarantuje im niezależność i skuteczność w realizacji przyjętej misji.
Niniejsza monografia jest efektem badań Zespołu Badawczego ds. Zarządzania Organizacjami Non Profit działającego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Stanowi odpowiedź na szereg współczesnych dylematów związanych z działalnością organizacji pozarządowych we współczesnych realiach trzeciego sektora, wskazując jednocześnie kierunki ich rozwoju w Polsce.
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych, a także wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych, w szczególności słuchaczy zainteresowanych działalnością organizacji non profit. Może również stanowić interesującą lekturę dla wszystkich osób poszukujących informacji na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych i perspektyw ich rozwoju.

Wprowadzenie - Paweł Mikołajczak 9

Rozdział 1
Kierunki rozwoju organizacji pozarządowych i sektora pozarządowego - Joanna Schmidt 13
1.1. Przemiany sektora pozarządowego w Polsce po 1989 roku 14
1.2. Profesjonalizacja w kontekście przemian sektora pozarządowego 18
1.3. Rozwój organizacji pozarządowej - współczesne dylematy 23
1.4. Rozwój a profesjonalizacja organizacji pozarządowych w Polsce - wyniki badań 36
Bibliografia 43

Rozdział 2
Kultura organizacyjna organizacji non-profit i jej wymiar innowacyjności - Joanna Schmidt, Agnieszka Ziomek 47
2.1. Kultura organizacyjna NGO 48
2.2. Kultura organizacyjna organizacji pozarządowych według Scheina 51
2.3. Uwarunkowania kultury innowacyjnej w organizacjach pozarządowych w Polsce 55
2.4. Porównanie cech kultury organizacyjnej NGO i jej wymiaru innowacyjności w badanych organizacjach pozarządowych 58
Bibliografia 70

Rozdział 3
Finansowe uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych - Paweł Mikołajczak 73
3.1. Dylematy finansowania działalności NGO 74
3.2. Znaczenie dywersyfikacji źródeł przychodów w zrównoważonym rozwoju NGO 78
3.3. Komercjalizacja NGO - szanse i krytyka 80
3.3.1. Komercjalizacja NGO a misja społeczna 81
3.3.2. Komercjalizacja NGO versus misja społeczna - krytyka 82
3.3.3. Promisyjny charakter komercjalizacji NGO 83
3.4. Finansowanie i majątek NGO - wyniki badania 86
Bibliografia 92

Rozdział 4
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych - Aldona Andrzejczak 95
4.1. Zmiany w podejściu do traktowania pracowników w organizacjach 95
4.2. Specyfika kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych 99
4.3. Podstawowe obszary zarządzania zasobami ludzkimi i ich trendy rozwojowe 102
4.4. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych - wyniki badania 109
4.4.1. Pozyskiwanie kandydatów do pracy 111
4.4.2. Ocena pracy i zaangażowania 113
4.4.3. Szkolenie i rozwój zasobów ludzkich 116
4.4.4. Systemy motywacyjne w badanych organizacjach 118
Bibliografia 124

Rozdział 5
Rozwój kompetencji wolontariuszy w organizacjach pozarządowych - Magdalena Głowacka 127
5.1. Wolontariat w Polsce 128
5.2. Zarządzanie kompetencjami wolontariuszy w NGO 131
5.3. Kierunki rozwoju wolontariatu 135
5.4. Sposoby wsparcia rozwoju kompetencji wolontariuszy - wyniki badania 139
Bibliografia 143

Rozdział 6
Międzysektorowe relacje organizacji pozarządowych - Joanna Wiśniewska-Paluszak 145
6.1. Charakterystyka relacji międzysektorowych 146
6.2. Typy relacji i renty relacyjne organizacji pozarządowych 154
6.3. Następstwa relacji organizacji pozarządowych z biznesem 157
6.4. Relacje z biznesem w świetle opinii kadry zarządzającej organizacjami pozarządowymi - wyniki badania 161
Bibliografia 170

Podsumowanie - Paweł Mikołajczak 173
Spis tabel 177
Spis rysunków i wykresów 179
O autorach 181

Aldona Andrzejczak - prof. dr hab. prof. zw. UEP, kierownik Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr, kierownik Zespołu Badawczego ds. Zarządzania Organizacjami Non Profit na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą ekonomicznych aspektów edukacji oraz ekonomicznych, społecznych i zarządczych problemów funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Szczególną rolę w jej dorobku naukowym odgrywa problematyka rozwoju pracowników, w tym szczególnie zagadnienia związane ze szkoleniem jako czynnikiem wartości przedsiębiorstwa. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, w tym także związane z prowadzeniem zajęć z zakresu zarządzania w organizacjach non-profit.

Magdalena Głowacka - magister socjologii ze specjalnością zarządzanie pracą socjalną i ekonomia społeczna w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie doktorantka w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestniczy w pracach Zespołu Badawczego ds. Zarządzania Organizacjami Non Profit. Prowadzi także ćwiczenia z przedmiotu Sektor non-profit w gospodarce. Dodatkowo pracuje jako specjalistka ds. animacji w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Pilskim II". Posiada wieloletnie doświadczenie jako wolontariuszka w różnego typu organizacjach społecznych. Podejmowała się również monitoringu i ewaluacji projektów związanych z wolontariatem. Z kolei zainteresowania naukowe autorki dotyczą przede wszystkim tematyki trzeciego sektora, ekonomii społecznej oraz polityki społecznej.

Paweł Mikołajczak - dr hab., prof. nadzw. UEP - pracownik Katedry Pieniądza i Bankowości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą innowacyjności i konkurencyjności małych oraz średnich przedsiębiorstw, a także źródła ich finansowania. Istotnym obszarem badań jest również sektor przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji non-profit. Autor monografii dotyczącej źródeł i instrumentów finansowego wsparcia przedsiębiorstw społecznych. Posiada doświadczenie gospodarcze. Specjalizuje się w doradztwie finansowym i inwestycyjnym dla przedsiębiorstw. Ekspert w dziedzinie funduszy europejskich dla sektora MŚP. Zasiadał w radach nadzorczych spółek akcyjnych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Jest członkiem Zespołu Badawczego ds. Zarządzania Organizacjami Non Profit w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Joanna Schmidt - doktor nauk ekonomicznych, psycholog, adiunkt w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zajmuje się badaniami organizacji pozarządowych, ich funkcjonowaniem i rozwojem, a także zasobami ludzkimi w organizacjach oraz wybranymi aspektami psychologii w zarządzaniu. Autorka podręcznika akademickiego na temat rozwoju organizacji pozarządowych i artykułów, dotyczących m.in. zatrudnienia i wolontariatu w organizacjach non-profit, obywatelskich zachowań organizacyjnych, motywacji i motywowania w NGO. Współpracuje z organizacjami non-profit i instytucjami publicznymi prowadząc szkolenia, doradztwo i badania. Jest zastępcą kierownika w Zespole Badawczym ds. Zarządzania Organizacjami Non Profit w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Joanna Wiśniewska-Paluszak - dr hab., jest pracownikiem naukowym w Katedrze Ekonomii Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą międzyorganizacyjnych relacji i sieci gospodarczych, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2016 r. prowadzi badania w ramach Zespołu Badawczego ds. Zarządzania Organizacjami Non Profit w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym między innymi wydanej w 2018 r. książki zatytułowanej „Sieci agrobiznesu w świetle teorii ekonomii". Prowadzi zajęcia z zaawansowanej makroekonomii oraz historii myśli ekonomicznej na studiach magisterskich i doktoranckich. Prowadziła wykłady na uniwersytetach w Danii, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech.

Agnieszka Ziomek - dr hab. prof. nadzw. UEP - kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, zajmuje się problematyką polityki gospodarczej i rynku pracy w wymiarze krajowym i regionalnym, badaniem aktualnej sytuacji pracodawców i pracobiorców, specjalista partnerstwa lokalnego i doradca w dziedzinie rozwoju lokalnego w obszarach zatrudnienia i inwestycji, jest członkiem Zespołu Badawczego ds. Zarządzania Organizacjami Non Profit w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, redaktor statystyczny czasopisma Rynek Pracy oraz członek kolegium redakcyjnego czasopisma Bank i Kredyt.

Recenzent: Dr hab. Joanna Cewińska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku