• Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania

Podtytuł Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania
Autor Katarzyna Bachnik
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 206
53.00 38.69
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
37.1
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-346-7
W książce przedstawiono, w przystępny sposób, jak zarządzanie i kultura przenikają się nawzajem, jakie występują między nimi zależności i jak można je wykorzystać z pożytkiem dla siebie. Choć przedstawione zjawiska i prawidłowości zostały umieszczone w kontekście biznesowym, odnoszą się w równym stopniu do relacji pozazawodowych oraz aktywności na gruncie towarzyskim, rodzinnym i społecznym.

Jeśli chcesz się dowiedzieć:
- czym jest kultura i w jakim stopniu wpływa na codzienne zachowania zarówno Twoje własne, jak i otaczających Cię ludzi,
- czy możesz sterować uwarunkowaniami kulturowymi i wykorzystać je na swoją korzyść (np. właściwie odczytując sygnały niewerbalne jakie mimo­wolnie wysyła Twój rozmówca czy przewidując reakcję przeciwnika),
- dlaczego warto zdobyć kompetencje kulturowe, bez względu na to czy rozważasz pracę za granicą czy też nie,
- co wyróżnia skandynawski model zarządzania i sprawia, że kultura skandynawska bywa uważana za przewagę konkurencyjną firm wywodzących się z tego kręgu kulturowego, to ta książka jest dla Ciebie.

Wprowadzeniu z natury rzeczy teoretycznemu, które zarysowuje zjawiska i procesy zachodzące na styku zarządzania i kultury, towarzyszą przykłady rzeczywistych przedsiębiorstw, które zetknęły się z wyzwaniami o charakterze kulturowym. Uzupełniają je także wyniki badań autorskich, mających za zadanie ustalić, jak Polacy oceniają sposób i warunki pracy w oddziałach firm skandynawskich aktywnych na polskim rynku, a także, czy chcieliby się wzorować na Skandynawach jako przedsiębiorcy.

„Z przekonaniem polecam niniejszą monografię jako wysoce oryginalną, nowoczesną i użyteczną. Z natury rzeczy może ona służyć szerokim rzeszom studentów specjalizujących się w problematyce zarządzania, menedżerów, którym zależy na podniesieniu kwalifikacji przydatnych zwłaszcza na grun­cie międzynarodowym, a także tym wszystkim, którzy szukają źródeł doskonalenia swojej wiedzy o procesach konkurencji i przedsiębiorczości na współczesnych rynkach."
Prof. zw. dr hab. Marian Strużycki

Przedmowa 5

Rozdział 1
Istota i funkcje kultury 7
1.1. Problemy definicyjne związane z pojęciem kultury 7
1.2. Kultura organizacyjna ? na styku z biznesem 16
1.3. Homogeniczność i wielokulturowość 20
1.4. Charakterystyka funkcji kultury i stopień jej oddziaływania 24
1.5. Klasyfikacje kultury 27
1.5.1. Wymiary i zakresy kultury według G. Hofstede 34
1.5.2. Wyróżniki kulturowe według F. Trompenaarsa i C. Hampden-Turnera 41
1.5.3. Trzywymiarowy model Ł. Sułkowskiego 46
1.6. Proces kształtowania się kultury i dokonywania jej zmiany 48
Przypisy do rozdziału 1 54

Rozdział 2
Skandynawski obszar kulturowy 59
2.1. Wyróżnianie klastrów kulturowych 59
2.2. Klaster skandynawski 63
2.3. Skandynawia jako obszar o podobnych rozwiązaniach systemowych ? etapy integracji ekonomicznej 67
2.4. Miejsce krajów skandynawskich w różnych typologiach i klasyfikacjach kulturowych 73
2.5. Skandynawia jako obszar spójny kulturowo 80
2.6. Skandynawski model zarządzania 82
2.6.1. Cechy wyróżniające 82
2.6.2. Przywódca skandynawski 91
2.6.3. Autospojrzenie Skandynawów na skandynawski model zarządzania 92
2.7. Konkurencyjność i innowacyjność po skandynawsku 95
Przypisy do rozdziału 2 98

Rozdział 3
Kultura a procesy zarządzania 103
3.1. Zmiany w otoczeniu a czynnik kulturowy 103
3.1.1. Internacjonalizacja i globalizacja 105
3.1.2. Transformacje organizacyjne 108
3.1.3. Wymuszony konflikt kultur ? transakcje fuzji i przejęć 112
3.2. Zarządzanie międzykulturowe 116
3.2.1. Szok kulturowy 121
3.2.2. Kompetencje kulturowe 124
3.3. Miejsce kultury w strategii ? przewaga konkurencyjna 129
3.4. Przywództwo 132
3.4.1. Rywalizujące ze sobą koncepcje przywództwa 133
3.4.2. Pożądany przywódca ? wzór uniwersalny czy zależny kulturowo 136
3.5. Motywowanie jako umiejętność zarządcza wymagająca empatii kulturowej 141
3.6. Proces komunikacji i style negocjacyjne w otoczeniu międzynarodowym 144
3.7. IKEA ? autentyczny przykład wplecenia cech szwedzkich w zarządzanie 150
Przypisy do rozdziału 3 162

Rozdział 4
Kultura skandynawska w oczach Polaków 167
4.1. Przesłanki przeprowadzenia badań 167
4.2. Grupa badawcza 169
4.3. Świadomość istnienia różnic kulturowych 171
4.4. Zależności między kulturą narodową a organizacyjną 174
4.5. Identyfikacja skandynawskiego modelu zarządzania 178
4.6. Kultura skandynawska a kultura polska 182
4.7. Wpływ kultury narodowej na przedsiębiorczość i ekspansję rynkową 185
Przypisy do rozdziału 4 188

Zakończenie 189
Bibliografia 191

Katarzyna Bachnik jest doktorem nauk ekonomicznych ze specjalnością zarządzanie. Studia doktoranckie ukończyła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jest związana z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, a także jest redaktorem w magazynie Harvard Business Review Polska.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku