• Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a konkurencyjność przedsiębiorstw (wyd. II)

W książce przedstawiono powstanie i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), jej wady i zalety wynikające z wdrożenia oraz obszary oddziaływania. Ponadto zaprezentowano aktualne kierunki badań dotyczące wpływu CSR na działalność przedsiębiorstw. Omówiono także problematykę związaną z konkurencyjnością przedsiębiorstw, wskazując, iż we współczesnej gospodarce cena przestała być jedynym czynnikiem decydującym o wyborze danego produktu przez klienta, a coraz częściej konsumenci nadają duże znaczenie czynnikom niezwiązanym bezpośrednio z wytworzeniem produktów, m.in. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. W części empirycznej książki zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu koncepcji CSR na konkurencyjność przedsiębiorstw. Badaniami objęto ekspertów oraz menedżerów dużych przedsiębiorstw i na podstawie uzyskanych opinii opracowano cztery modele konkurencyjności oraz sformułowano wskazówki praktyczne dla menedżerów. Recenzowana monografia podejmuje tematykę, którą określić można jako iloczyn logiczny dwóch zagadnień będących w zainteresowaniu poznawczym dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Są to zagadnienia koncepcji i założeń odpowiedzialności społecznej i ich oddziaływania traktowanych jako elementu środowiska wewnętrznego przedsiębiorstw na konkurencyjność ich funkcjonowania [...]. Przyjęta w pracy konfiguracja świadczy o wiedzy i dobrej orientacji Autorki w zakresie tworzenia nowych, wyspecjalizowanych konfiguracji badawczych, mających na celu wspomaganie rozwiązania praktycznego problemu poprawy wyników przedsiębiorstwa, a zatem tworzenia warunków do jego rozwoju w oparciu o kształtowanie takiego czynnika, jakim jest społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Nastąpiło to poprzez zastosowanie ciekawej aparatury naukowo/badawczej, obejmującej krytyczną analizę literatury, jasny i szczegółowy opis postępowania metodycznego oraz użytych narzędzi badawczych, poprawny sposób pozyskania danych i ich obróbka przy pomocy właściwie dobranych narzędzi statystycznych [...]. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogdana Nogalskiego, WSB w Gdańsku Autorka w sposób wyczerpujący prezentuje poruszaną problematykę. Szczególnie mocno jest to widoczne w odniesieniu do koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Właściwie nie ma takiego aspektu CSR, który nie znalazłby miejsca na kartach monografii [...]. Logika prowadzonego w poszczególnych rozdziałach wywodu jest odpowiednia - poszczególne treści wynikają z siebie [...]. Odpowiednia metodyka, na której oparto pracę naukową stanowi podstawę do formułowania prawomocnych wniosków. Stanowi też świadectwo dojrzałości metodycznej autora danego dzieła naukowego.[...] Przyjęcie triangulacji badań jakościowych i ilościowych należy uznać za wyraz dobrego przygotowania metodycznego Autorki. Z recenzji dr. hab. Mirosława Moroza, prof. UE we Wrocławiu

Podtytuł Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a konkurencyjność przedsiębiorstw (wyd. II)
Autor Anna Wolak-Tuzimek
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 336
98.00 73.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
68.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-683-3
W książce przedstawiono powstanie i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), jej wady i zalety wynikające z wdrożenia oraz obszary oddziaływania. Ponadto zaprezentowano aktualne kierunki badań dotyczące wpływu CSR na działalność przedsiębiorstw. Omówiono także problematykę związaną z konkurencyjnością przedsiębiorstw, wskazując, iż we współczesnej gospodarce cena przestała być jedynym czynnikiem decydującym o wyborze danego produktu przez klienta, a coraz częściej konsumenci nadają duże znaczenie czynnikom niezwiązanym bezpośrednio z wytworzeniem produktów, m.in. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

W części empirycznej książki zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu koncepcji CSR na konkurencyjność przedsiębiorstw. Badaniami objęto ekspertów oraz menedżerów dużych przedsiębiorstw i na podstawie uzyskanych opinii opracowano cztery modele konkurencyjności oraz sformułowano wskazówki praktyczne dla menedżerów.


Recenzowana monografia podejmuje tematykę, którą określić można jako iloczyn logiczny dwóch zagadnień będących w zainteresowaniu poznawczym dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Są to zagadnienia koncepcji i założeń odpowiedzialności społecznej i ich oddziaływania traktowanych jako elementu środowiska wewnętrznego przedsiębiorstw na konkurencyjność ich funkcjonowania [...]. Przyjęta w pracy konfiguracja świadczy o wiedzy i dobrej orientacji Autorki w zakresie tworzenia nowych, wyspecjalizowanych konfiguracji badawczych, mających na celu wspomaganie rozwiązania praktycznego problemu poprawy wyników przedsiębiorstwa, a zatem tworzenia warunków do jego rozwoju w oparciu o kształtowanie takiego czynnika, jakim jest społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Nastąpiło to poprzez zastosowanie ciekawej aparatury naukowo/badawczej, obejmującej krytyczną analizę literatury, jasny i szczegółowy opis postępowania metodycznego oraz użytych narzędzi badawczych, poprawny sposób pozyskania danych i ich obróbka przy pomocy właściwie dobranych narzędzi statystycznych [...].
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogdana Nogalskiego, WSB w Gdańsku


Autorka w sposób wyczerpujący prezentuje poruszaną problematykę. Szczególnie mocno jest to widoczne w odniesieniu do koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Właściwie nie ma takiego aspektu CSR, który nie znalazłby miejsca na kartach monografii [...]. Logika prowadzonego w poszczególnych rozdziałach wywodu jest odpowiednia - poszczególne treści wynikają z siebie [...]. Odpowiednia metodyka, na której oparto pracę naukową stanowi podstawę do formułowania prawomocnych wniosków. Stanowi też świadectwo dojrzałości metodycznej autora danego dzieła naukowego.[...] Przyjęcie triangulacji badań jakościowych i ilościowych należy uznać za wyraz dobrego przygotowania metodycznego Autorki.
Z recenzji dr. hab. Mirosława Moroza, prof. UE we Wrocławiu

Wstęp 9

Rozdział 1
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - kwerenda literatury przedmiotu 23
1.1. Powstanie i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa 23
1.2. Miejsce koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w naukach o zarządzaniu 37
1.3. Argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa 50
1.4. Płaszczyzny i obszary oddziaływania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa 62

Rozdział 2
Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw 73
2.1. Ewolucja teorii konkurencji 73
2.2. Konkurencyjność a konkurencja 84
2.3. Wymiary konkurencyjności przedsiębiorstw 90
2.4. Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 103

Rozdział 3
Kierunki badań w zakresie oddziaływania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na działalność przedsiębiorstw 111
3.1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 111
3.2. Oddziaływanie CSR na działalność innowacyjną przedsiębiorstw 122
3.3. Wpływ społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na wynik finansowy przedsiębiorstw 127
3.4. Znaczenie raportowania CSR w działalności przedsiębiorstw 133

Rozdział 4
CSR jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw w opinii ekspertów - wyniki badań własnych 139
4.1. Metodyka własnych badań empirycznych 139
4.1.1. Procedura badawcza 142
4.1.2. Założenia metody delfickiej 143
4.1.3. Charakterystyka próby badawczej 145
4.1.4. Metody i narzędzia analizy statystycznej 146
4.2. Prezentacja wyników badań - runda I 147
4.2.1. Opinie ekspertów dotyczące czynników pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw 147
4.2.2. Opinie ekspertów dotyczące czynników potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa 152
4.2.3. Opinie ekspertów dotyczące instrumentów konkurowania przedsiębiorstw 164
4.3. Prezentacja wyników badań - runda II 173
4.3.1. Opinie ekspertów dotyczące czynników pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw 174
4.3.2. Opinie ekspertów dotyczące czynników potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa 178
4.3.3. Opinie ekspertów dotyczące instrumentów konkurowania przedsiębiorstw 186
4.4. Czynnikowy model konkurencyjności przedsiębiorstw według opinii ekspertów 193

Rozdział 5
CSR jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw w opinii menedżerów - wyniki badań własnych 201
5.1. Metodyka własnych badań empirycznych 201
5.1.1. Procedura badawcza 203
5.1.2. Prezentacja próby badawczej 204
5.1.3. Metody i narzędzia analizy statystycznej 207
5.2. Analiza rozkładów zmiennych obserwowalnych 211
5.3. Analiza zróżnicowania czynników konkurencyjności przedsiębiorstw względem charakterystyki próby 226
5.4. Czynnikowy model konkurencyjności przedsiębiorstw opracowany według opinii menedżerów 246

Rozdział 6
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw - synteza badań własnych 255
6.1. Analiza porównawcza modeli konkurencyjności przedsiębiorstw opracowanych według opinii ekspertów i menedżerów 255
6.2. Model konkurencyjności przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych 259
6.3. Model konkurencyjności przedsiębiorstw bez CSR 266
6.4. Analiza porównawcza modeli konkurencyjności przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych i przedsiębiorstw bez CSR 272
6.5. Podsumowanie wyników własnych badań empirycznych 277

Zakończenie 283
Bibliografia 293
Spis tabel 319
Spis rysunków 323

Załącznik 1
KWESTIONARIUSZ ANKIETY - RUNDA I 325
Załącznik 2
SURVEY QUESTIONNAIRE - ROUND I 327
Załącznik 3
KWESTIONARIUSZ ANKIETY - RUNDA II 329
Załącznik 4
SURVEY QUESTIONNAIRE - ROUND II 331
Załącznik 5
KWESTIONARIUSZ ANKIETY 333

Recenzenci:
Prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dr hab. Mirosław Moroz, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku