• Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Procesy metropolizacji należą niewątpliwie do najważniejszych sił kształtujących współczesną przestrzeń społeczno-gospodarczą Polski, stąd poznanie ich uwarunkowań, mechanizmów i skutków ma ogromne znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne z punktu widzenia polityki rozwoju oraz polityki przestrzennej. Czytelnik znajdzie w publikacji między innymi oryginalne rozważania na temat polityki rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych oraz koncepcji zarządzania obszarami metropolitalnymi, przegląd metod i problemów delimitacji tych obszarów, a także analizę poziomu i dynamiki rozwoju społecznego i gospodarczego oraz przemian przestrzennych strefy podmiejskiej i metropolitalnej. Zaletą większości rozdziałów jest osadzenie dyskutowanych zagadnień w szerszym kontekście literatury przedmiotu. Autorzy wykorzystują różne źródła danych i wskaźniki statystyczne oraz metody analizy. Zainteresowani czytelnicy, zarówno ze świata akademickiego, jak i samorządowcy, znajdą tu również bogaty materia

Podtytuł Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Autor Aleksander Noworól, Artur Hołuj (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 214
55.00 40.15
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-830-1

Procesy metropolizacji należą niewątpliwie do najważniejszych sił kształtujących współczesną przestrzeń społeczno-gospodarczą Polski, stąd poznanie ich uwarunkowań, mechanizmów i skutków ma ogromne znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne z punktu widzenia polityki rozwoju oraz polityki przestrzennej.

Czytelnik znajdzie w publikacji między innymi oryginalne rozważania na temat polityki rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych oraz koncepcji zarządzania obszarami metropolitalnymi, przegląd metod i problemów delimitacji tych obszarów, a także analizę poziomu i dynamiki rozwoju społecznego i gospodarczego oraz przemian przestrzennych strefy podmiejskiej i metropolitalnej. Zaletą większości rozdziałów jest osadzenie dyskutowanych zagadnień w szerszym kontekście literatury przedmiotu. Autorzy wykorzystują różne źródła danych i wskaźniki statystyczne oraz metody analizy. Zainteresowani czytelnicy, zarówno ze świata akademickiego, jak i samorządowcy, znajdą tu również bogaty materiał faktograficzny, ilustrujący stan różnych zjawisk oraz procesów w gminach i powiatach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego przedstawiony w formie zestawień tabelarycznych, wykresów i materiałów kartograficznych.

Publikacja pt. Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast - studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego stanowi zróżnicowany i interesujący zbiór opracowań poświęconych ważnej problematyce uwarunkowań, mechanizmów i skutków procesów przemian zachodzących w strefie metropolitalnej (podmiejskiej) na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Zagadnienia podjęte przez autorów są istotne zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia polityki krajowej, regionalnej i lokalnej. Zakres analizowanych zagadnień jest bardzo szeroki i może zainteresować szersze grono czytelników.
Prof. dr hab. Bolesław Domański
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński

Wstęp  9

 

Rozdział 1

Problemy integrowania polityki rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych – Tadeusz Kudłacz  15

1.1. Uwagi wprowadzające  15

1.2. Istota i specyfika obszarów funkcjonalnych  15

1.3. Integracja w kontekście polityki rozwoju – istota, przesłanki i rodzaje  18

1.4. Kierunki i płaszczyzny integracji polityki rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych (MOF)  22

Bibliografia  28

 

Rozdział 2

Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego – Piotr Serafin, Andrzej Woźniak, Bernadetta Zawilińska  29

2.1. Wprowadzenie  29

2.2. Metropolie, procesy metropolizacji, funkcje obszarów metropolitalnych i ich definiowanie  30

2.3. Przegląd wybranych delimitacji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego  34

2.4. Wnioski wynikające z analizy przykładowych delimitacji obszaru metropolitalnego Krakowa  48

Bibliografia  51

 

Rozdział 3

Uwarunkowania i konsekwencje odmiennych koncepcji zarządzania obszarami metropolitalnymi – przypadek Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego – Aleksander Noworól  55

3.1. Wprowadzenie  55

3.2. Miejski obszar funkcjonalny, jako organizacja terytorialna – determinanty  56

3.3. Zobiektywizowane uwarunkowania modeli zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi (MOF)  57

3.4. Perspektywy teoretyczne, determinujące modele zarządzania MOF  59

3.5. Strategiczny wybór modelu zarządzania MOF i spodziewane konsekwencje dla KOM  62

3.6. Wnioski  65

Bibliografia  65

 

Rozdział 4

Przemiany użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w okresie przemian strukturalnych – Bogusław Luchter  69

4.1. Wprowadzenie  69

4.2. Pojęcie strefy podmiejskiej  70

4.3. Strefa podmiejska Krakowa i jej zasięg w świetle dotychczasowych badań  73

4.4. Przemiany użytkowania ziemi w wybranych fragmentach strefy  85

4.4.1. Wprowadzenie  85

4.4.2. Przeobrażenia w zachodniej i południowej części strefy  88

4.4.3. Przekształcenia we wschodniej części strefy podmiejskiej na terenie Krakowa  96

4.5. Perspektywy zmian zachodzących w strefie podmiejskiej Krakowa z punktu widzenia użytkowania ziemi  100

4.6. Wnioski  102

Bibliografia  104

 

Rozdział 5

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na tle wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce – Patrycja Brańka  107

5.1. Wprowadzenie  107

5.2. Krakowski Obszar Metropolitalny na tle wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce – analiza porównawcza  111

5.3. Wnioski  117

Bibliografia  118

 

Rozdział 6

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013 – Agnieszka Petryk, Andrzej Woźniak  119

6.1. Wprowadzenie  119

6.2. Cel i metodyka badań  120

6.3. Charakterystyka obszaru badawczego  120

6.4. Dyskusja wyników  121

6.5. Wnioski  130

Bibliografia  131

 

Rozdział 7

Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl – Artur Hołuj, Piotr Lityński  133

7.1. Podstawy teoretyczno-metodologiczne oceny zależności pomiędzy urban sprawl a kondycją gospodarki lokalnej  133

7.2. Wyniki analiz relacji pomiędzy procesem urban sprawl a kondycją gospodarki lokalnej  138

7.3. Interpretacja analiz i wnioski  142

Bibliografia  145

 

Rozdział 8

Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym – pomiar i analiza zjawiska – Artur Hołuj, Piotr Lityński  147

8.1. Analiza jakościowa i ilościowa przestrzeni Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego  147

8.2. Metodologia prowadzonych badań  148

8.3. Uwarunkowania przestrzenne i komunikacyjne Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego  154

8.4. Wnioski  165

Bibliografia  167

 

Rozdział 9

Przemiany ludnościowe i gospodarcze w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym – Patrycja Brańka, Piotr Serafin  169

9.1. Wprowadzenie  169

9.2. Ruch naturalny i saldo migracji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym  170

9.3. Zmiany składowych przyrostu naturalnego w latach 1999-2014 w obszarze metropolitalnym  171

9.4. Migracje na terenie KOM w latach 1999-2014  174

9.5. Typologia przyrostu rzeczywistego dla gmin w obszarze metropolitalnym  177

9.6. Przemiany ludnościowe w KOM – uwagi podsumowujące  181

9.7. Rynek pracy w obszarze metropolitalnym  182

9.8. Rozwój przedsiębiorstw w obszarze metropolitalnym  185

9.9. Dochody gmin KOM  188

9.10. Przemiany gospodarcze w KOM – uwagi podsumowujące  189

Bibliografia  190

 

Rozdział 10

Infrastruktura reklamowa a reklama internetowa podmiotów gospodarczych w kształtowaniu wizerunku miejscowości – studium przypadku Zabierzowa – Karol Kwiatek  193

10.1. Wprowadzenie  193

10.2. Cel i zakres badań  195

10.3. Inwentaryzacja nośników reklamowych w przestrzeni publicznej  199

10.4. Inwentaryzacja reklamy internetowej podmiotów gospodarczych  201

10.5. Inwentaryzacja podmiotów gospodarczych w oficjalnych bazach danych 202

10.6. Analizy przestrzenne w kształtowaniu wizerunku miejscowości  203

10.6.1. Przestrzenne rozmieszczenie firm w Zabierzowie  204

10.6.2. Rodzaje podmiotów gospodarczych w Zabierzowie  205

10.6.3. Rodzaje podmiotów gospodarczych a powierzchnia nośników reklamowych  208

10.6.4. Łączenie baz danych  211

10.7. Wnioski  212

Bibliografia  213

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku