• Starość człowieka - szanse i zagrożenia. Implikacje pedagogiczne (wyd. II)

Badania demograficzne od wielu dekad wskazują na systematycznie zwiększający się odsetek ludzi starych w globalnej liczbie mieszkańców świata. Wydłużające się życie sprawia, że mamy coraz więcej współobywateli w jesieni życia oraz coraz więcej lat do zagospodarowania - lat starości i emerytury. Z tego powodu zagadnienia związane ze starością przestają być problemem tej jednej grupy wiekowej, a stają się problemem globalnym. Jednakże zjawisko to ma nie tylko wymiar demograficzny. Współcześnie dominacja techniki, a zwłaszcza nowoczesnych technologii, w życiu gospodarczym, przemyśle, rozrywce oraz nauce, mnogość narzędzi informatycznych w każdej niemal dziedzinie gospodarki i życia zawodowego powoduje, że seniorzy są grupą najłatwiej i przez to najpowszechniej pomijaną oraz wykluczoną z działalności społecznej. Stąd stereotyp osoby starszej jako zacofanej, biernej i pełnej lęku o przyszłość jest nieustannie rozwijany ze względu na jej stopień jej „niedopasowania" do wymogów współczesności. W procesie stereotypizacji powstaje wizerunek starości, który możemy uznawać za efekt przekazu kulturowego. Stereotyp bywa traktowany jako struktura poznawcza składająca się z wiedzy, przekonań i oczekiwań obserwatora na temat stereotypizowanej grupy. Medialny przekaz wspiera stereotyp osób starszych jako łatwych ofiar - bezbronnych, niezorientowanych, naiwnych. Społeczny odbiór starości bazuje na stereotypie nie uwzględniając zróżnicowania wśród osób starszych. Dzisiejsi emeryci to ludzie bardzo często w pełni sił, coraz lepiej wykształceni, mający swoje pasje, zainteresowania, aktywności. Mają wiele do zaoferowania społeczeństwu, dysponują potencjałem, którego nie można zmarnować, zwłaszcza że to grupa stanowiąca jedną piątą społeczeństwa. Książka porusza problemy i zagadnienia wynikające ze zwiększającej się nieustannie liczby osób starszych we wszystkich społeczeństwach świata, w tym Polski. Prezentowana problematyka, ujęta w ramy zagrożeń oraz wyzwań, stanowi podstawowy zakres tematyczny dla studentów kierunków humanistycznych oraz osób zainteresowanych zagadnieniami starzenia się i starości jako zjawiska jednostkowego i społecznego. Publikacja obejmuje między innymi zagadnienia: • stereotypizacji starości i osób starszych, • marginalizacji, dyskryminacji i wykluczenia społecznego seniorów, • samotności i sieroctwa seniorów, • aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych, • profilaktyki starości.

Podtytuł Starość człowieka - szanse i zagrożenia. Implikacje pedagogiczne (wyd. II)
Autor Joanna K. Wawrzyniak
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 126
45.00 32.85
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-550-8
Badania demograficzne od wielu dekad wskazują na systematycznie zwiększający się odsetek ludzi starych w globalnej liczbie mieszkańców świata. Wydłużające się życie sprawia, że mamy coraz więcej współobywateli w jesieni życia oraz coraz więcej lat do zagospodarowania - lat starości i emerytury. Z tego powodu zagadnienia związane ze starością przestają być problemem tej jednej grupy wiekowej, a stają się problemem globalnym. Jednakże zjawisko to ma nie tylko wymiar demograficzny.

Współcześnie dominacja techniki, a zwłaszcza nowoczesnych technologii, w życiu gospodarczym, przemyśle, rozrywce oraz nauce, mnogość narzędzi informatycznych w każdej niemal dziedzinie gospodarki i życia zawodowego powoduje, że seniorzy są grupą najłatwiej i przez to najpowszechniej pomijaną oraz wykluczoną z działalności społecznej. Stąd stereotyp osoby starszej jako zacofanej, biernej i pełnej lęku o przyszłość jest nieustannie rozwijany ze względu na jej stopień jej „niedopasowania" do wymogów współczesności.

W procesie stereotypizacji powstaje wizerunek starości, który możemy uznawać za efekt przekazu kulturowego. Stereotyp bywa traktowany jako struktura poznawcza składająca się z wiedzy, przekonań i oczekiwań obserwatora na temat stereotypizowanej grupy. Medialny przekaz wspiera stereotyp osób starszych jako łatwych ofiar - bezbronnych, niezorientowanych, naiwnych. Społeczny odbiór starości bazuje na stereotypie nie uwzględniając zróżnicowania wśród osób starszych. Dzisiejsi emeryci to ludzie bardzo często w pełni sił, coraz lepiej wykształceni, mający swoje pasje, zainteresowania, aktywności. Mają wiele do zaoferowania społeczeństwu, dysponują potencjałem, którego nie można zmarnować, zwłaszcza że to grupa stanowiąca jedną piątą społeczeństwa.

Książka porusza problemy i zagadnienia wynikające ze zwiększającej się nieustannie liczby osób starszych we wszystkich społeczeństwach świata, w tym Polski. Prezentowana problematyka, ujęta w ramy zagrożeń oraz wyzwań, stanowi podstawowy zakres tematyczny dla studentów kierunków humanistycznych oraz osób zainteresowanych zagadnieniami starzenia się i starości jako zjawiska jednostkowego i społecznego. Publikacja obejmuje między innymi zagadnienia:
• stereotypizacji starości i osób starszych,
• marginalizacji, dyskryminacji i wykluczenia społecznego seniorów,
• samotności i sieroctwa seniorów,
• aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych,
• profilaktyki starości.

Wstęp 7

Rozdział 1
Aktywność i aktywizacja seniorów 11
1.1. Aktywność w starości 11
1.2. Rodzaje aktywności 13
1.3. Aktywizacja i jej obszary 14
1.4. Determinanty udanej starości 34

Rozdział 2
Społeczne postrzeganie starości i ludzi starych 37
2.1. Przemiany w społecznym postrzeganiu starości 41
2.2. Seniorzy w rodzinie 44
2.3. Stereotypizacja w mediach 46
2.4. Rola edukacji 48
2.5. Dwoistość stereotypu starości 50

Rozdział 3
Marginalizacja, dyskryminacja, ekskluzja i gerontofobia - społeczne postawy wobec starości 57
3.1. Dyskryminacja 59
3.2. Wykluczenie społeczne 69
3.3. Gerontofobia i jej (także pozytywne) implikacje 82
3.4. Opóźnianie starości 84
3.5. Aktywność zawodowa jako forma odraczania starości 87

Rozdział 4
Samotność i sieroctwo seniorów 91
4.1. Samotność a osamotnienie 92
4.2. Przemiany dotyczące opieki rodzinnej 94
4.3. Sieroctwo seniorów 97

Rozdział 5
Przygotowanie do starości i profilaktyka gerontologiczna 99
5.1. Zadania i możliwości rozwojowe w starości 100
5.2. Znaczenie i cele przygotowań 103
5.3. Obszary profilaktyki gerontologicznej 106
5.4. Konteksty profilaktyki gerontologicznej 108
5.5. Konieczność (coraz) wcześniejszej edukacji 113
5.6. Rola polityki społecznej w profilaktyce gerontologicznej 116

Zakończenie 119
Bibliografia 121

Recenzenci:
Dr hab. Beata Bugajska
Prof. zw. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku