• Stres w pracy menedżera (wyd. II uzupełnione)

Współczesna rzeczywistość biznesowa wyznacza nowe trendy dla środowisk pracy i zarządzania zasobami przedsiębiorstw, wymuszając dostosowanie się do nowych, niestabilnych warunków. W książce skoncentrowano się na zagadnieniu stresu menedżerskiego, przedstawiając go teoretycznie oraz w odniesieniu do przeprowadzonych badań empirycznych. Autorka dokonuje prezentacji następujących obszarów: • rola menedżerska w kontekście wybranych koncepcji stylów kierowania • wymagania stawiane menedżerom we współczesnych organizacjach • czynniki i obszary stresu w zawodzie menedżera • syndrom wypalenia zawodowego u menedżerów • sposoby radzenia sobie ze stresem indywidualnie i z poziomu organizacji • uwarunkowania osobowościowe postępowania w warunkach stresu • wskazania dla praktyki menedżerskiej oraz zalecenia rozwojowe dla menedżerów. Praktyczny charakter książki czyni z niej szczególnie cenną pozycję na polskim rynku wydawniczym. Bogate doświadczenie biznesowe i konsultingowe Autorki pozwoliło na

Podtytuł Stres w pracy menedżera (wyd. II uzupełnione)
Autor Magdalena Kraczla
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 222
55.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-879-0
Współczesna rzeczywistość biznesowa wyznacza nowe trendy dla środowisk pracy i zarządzania zasobami przedsiębiorstw, wymuszając dostosowanie się do nowych, niestabilnych warunków.

W książce skoncentrowano się na zagadnieniu stresu menedżerskiego, przedstawiając go teoretycznie oraz w odniesieniu do przeprowadzonych badań empirycznych. Autorka dokonuje prezentacji następujących obszarów:
• rola menedżerska w kontekście wybranych koncepcji stylów kierowania
• wymagania stawiane menedżerom we współczesnych organizacjach
• czynniki i obszary stresu w zawodzie menedżera
• syndrom wypalenia zawodowego u menedżerów
• sposoby radzenia sobie ze stresem indywidualnie i z poziomu organizacji
• uwarunkowania osobowościowe postępowania w warunkach stresu
• wskazania dla praktyki menedżerskiej oraz zalecenia rozwojowe dla menedżerów.

Praktyczny charakter książki czyni z niej szczególnie cenną pozycję na polskim rynku wydawniczym. Bogate doświadczenie biznesowe i konsultingowe Autorki pozwoliło na sformułowanie wielu kierunków zastosowania uzyskanych wyników badań w praktyce menedżerskiej.

Książka adresowana jest do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, specjalistów działów HR, doradców personalnych, trenerów, coachów, studentów kierunków biznesowych (zarządzanie, psychologia biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi).

Wstęp 7

Rozdział 1. Rola menedżera 13
1.1. Rozumienie pojęcia menedżer 13
1.2. Rola i funkcje menedżera w organizacji 21
1.3. Władza i wpływ kierowniczy 28
1.4. Styl kierowania jako narzędzie pracy menedżera 33

Rozdział 2. Problematyka stresu w ujęciu psychologicznym 57
2.1. Pojęcie i koncepcje stresu 57
2.1.1. Poznawczo-transakcyjny paradygmat stresu R.S. Lazarusa i S. Folkman 63
2.1.2. Relacyjne ujęcia stresu polskich badaczy 63
2.1.3. Salutogenetyczna koncepcja stresu A. Antonovskyego oraz teoria zachowania zasobów S. Hobfolla 64
2.2. Stres w sytuacji pracy 66
2.2.1. Modele stresu zawodowego 74
2.2.2. Konsekwencje doświadczania stresu zawodowego 80
2.2.3. Chroniczny stres zawodowy i wypalenie zawodowe 83
2.3. Radzenie sobie ze stresem 88

Rozdział 3. Stres w pracy menedżera 99
3.1. Stres zawodowy u menedżerów 99
3.2. Przegląd badań dotyczących stresu w pracy menedżera 107

Rozdział 4. Badania własne 117
4.1. Przedmiot badania i problem pracy 117
4.2. Sformułowanie problemu pracy i hipotez badawczych 118
4.3. Metody pomiaru psychologicznego (narzędzia badawcze) 119
4.3.1. Test Uzdolnień Menedżerskich (TUM) T. Alessandra i M.J. O'Connor 120
4.3.2. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) N.S. Endlera i J.D.A. Parkera 121
4.3.3. Test Przymiotnikowy ACL (The Adjective Check List) H.G. Gougha i A.B. Heilbruna 122
4.4. Sposób przeprowadzenia badań 125
4.5. Charakterystyka grupy badawczej 126

Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych 129
5.1. Wybór stylu kierowania - badanie Testem Uzdolnień Menedżerskich (TUM) 130
5.2. Analiza zachowań menedżerskich w sytuacji stresu - badanie Kwestionariuszem Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) 132
5.3. Analiza wyników badania Testem Przymiotnikowym (ACL) 134
5.4. Zależności między stylami kierowania a stylami radzenia sobie ze stresem 138
5.4.1. Zależności między wymiarami stylów kierowania a skalami CISS 138
5.4.2. Różnice między stylami kierowania (TUM) w zakresie wyboru sposobów radzenia sobie ze stresem (CISS) 143
5.5. Zależności między stylami radzenia sobie ze stresem cechami osobowości 146
5.5.1. Zależności między cechami osobowości a skalami CISS 146
5.5.2. Różnice między stylami radzenia sobie ze stresem (CISS), a nasileniem cech osobowości (ACL) 150
5.6. Dyskusja wyników 157
5.7. Weryfikacja hipotez badawczych 164
5.7.1. Weryfikacja hipotezy H1 165
5.7.2 Weryfikacja hipotezy H2 166

Rozdział 6
Wnioski z programu badań własnych 169
6.1. Podsumowanie i wnioski końcowe 169
6.2. Możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań własnych 172

Zakończenie 177
Streszczenie 181
Abstract 183
Bibliografia 185
Spis tabel 195
Spis wykresów 196
Spis rysunków 197
Zestawienie zbiorcze: dane statystyczne 199

Dr Magdalena Kraczla - doktor psychologii, specjalista w zakresie psychologii biznesu, adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, psycholog biznesu w SMG/KRC Poland HR, wykładowca studiów podyplomowych i MBA. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako konsultant w firmach doradztwa personalnego, trener wewnętrzny oraz dyrektor personalny, a także wykładowca na wielu wyższych uczelniach.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku