• Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego (wyd. II)

Książka „Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności. W książce m.in.: - przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł, - omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym, - omówiono sposoby zarządzania ryzykiem, - przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako na­rzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe.

Podtytuł Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego (wyd. II)
Autor Grzegorz Mentel
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 206
60.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-893-6
Książka „Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności. W książce m.in.:
- przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł,
- omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym,
- omówiono sposoby zarządzania ryzykiem,
- przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako na­rzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe.

Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identy­fikacji, a co najważniejsze pomiaru. Następnie poprzez dokładną analizę instrumentów finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawio­ne są praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego.

Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny oraz pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finan­sowych.

Wprowadzenie 5

Część I. Ryzyko a modelowanie rynków finansowych

Rozdział 1
Ryzyko - wybór czy przeznaczenie? 9
1.1. Istota ryzyka, definicje 9
1.2. Źródła ryzyka 12
1.3. Czynniki ryzyka 15
1.4. Zarządzanie ryzykiem - znaczenie, uwarunkowania 18
1.5. Podstawowe rodzaje grup ryzyka z uwzględnieniem współczesnej teorii zarządzania ryzykiem ERM 24

Rozdział 2
Ryzyko rynkowe a inwestycje w akcje 29
2.1. Cel i istota pomiaru ryzyka 29
2.2. Miary ryzyka rynkowego 32
2.3. Pomiar ryzyka rynkowego z uwzględnieniem mapy ryzyko-dochód 44

Rozdział 3
Value at Risk jako miara zagrożenia 47
3.1. Definicja wartości zagrożonej 47
3.2. Zarządzanie ryzykiem przy użyciu VaR 50
3.3. Value at Risk a prognozowanie 52
3.4. Metody estymacji Value at Risk - postaci analityczne modeli 53

Rozdział 4
Wartość narażona na ryzyko a rozkład normalny 65
4.1. Metoda TMAI jako podstawa wyodrębnienia przedmiotu badania 65
4.2. Rozkład normalny a procentowe zmiany cen 82
4.3. Badanie rozkładów stóp zwrotu 86

Część II. Modele empiryczne wartości zagrożnej

Rozdział 5
Szacowanie ryzyka za pomocą Value at Risk 103
5.1. Determinanty modeli Value at Risk 103
5.2. Metody symulacyjne a wartość ryzykowana 106
5.3. Estymacja VaR w ujęciu metod parametrycznych 119
5.4. Prognoza Value at Risk w oparciu o modele parametryczne i metody symulacyjne 140

Rozdział 6
VaR w dobie kryzysu 153
6.1. Symulacja historyczna oraz Monte Carlo w warunkach zawirowań 153
6.2. Skuteczność metod parametrycznych w kontekście oceny Value at Risk 166

Zakończenie 183
Załączniki 189
Spis rysunków 199
Spis tabel 202
Bibliografia 203

Recenzja: Prof. zw. US dr hab. Waldemar Tarczynski

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku